แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1894 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 549 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 165 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 59 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 106 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 82 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 วะสัน หนองบัวลำภู วันนี้ 09:01:51 รออนุมัติ  
2 วิศิตฎ์ สุโขทัย 18 ม.ก 2562 08:01:18 รออนุมัติ  
3 สมฤทัย พระนครศรีอยุธยา 17 ม.ก 2562 23:01:58 รออนุมัติ  
4 เดชา สงขลา 17 ม.ก 2562 10:01:11 รออนุมัติ  
5 ธนัชพร ม่วงงาม ปราจีนบุรี 14 ม.ก 2562 11:01:54 รออนุมัติ  
6 เอนก เชียงใหม่ 13 ม.ก 2562 12:01:26 รออนุมัติ  
7 ชญานิษฐ์ ตาก 13 ม.ก 2562 09:01:10 รออนุมัติ  
8 พรทิพย์ สมุทรสาคร 12 ม.ก 2562 15:01:48 รออนุมัติ  
9 อนุวรรณ สระบุรี 11 ม.ก 2562 10:01:57 รออนุมัติ  
10 อรัญญา สงขลา 11 ม.ก 2562 10:01:10 รออนุมัติ  
11 กฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 9 ม.ก 2562 20:01:03 รออนุมัติ  
12 จิราพรรณ สุพรรณบุรี 8 ม.ก 2562 20:01:58 รออนุมัติ  
13 ศักย์ศรณ์ กรุงเทพมหานคร 7 ม.ก 2562 20:01:13 รออนุมัติ  
14 ปัญจมาพร นครศรีธรรมราช 7 ม.ก 2562 20:01:26 รออนุมัติ  
15 นเรศ ลพบุรี 7 ม.ก 2562 03:01:57 รออนุมัติ  
16 นางสาวซูไวบะห์ นราธิวาส 4 ม.ก 2562 12:01:16 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
17 นัตพงษ์ สุพรรณบุรี 2 ม.ก 2562 08:01:22 รออนุมัติ  
18 สำเริง นครราชสีมา 31 ธ.ค 2561 09:12:54 สั่งซื้อแล้ว
5 ม.ก 2562 19:04:30
อนุมัต | 2019-01-05 19:04:20 
19 นริศรา ลำพูน 29 ธ.ค 2561 19:12:20 สั่งซื้อแล้ว
5 ม.ก 2562 19:09:45
อนุมัต | 2019-01-05 19:09:31 
20 เก่งกาจ ลำปาง 28 ธ.ค 2561 17:12:47 รออนุมัติ  
21 ดวงสมร อุดรธานี 25 ธ.ค 2561 12:12:45 รออนุมัติ  
22 สิริกร พัทลุง 24 ธ.ค 2561 15:12:32 สั่งซื้อแล้ว
3 ม.ก 2562 14:39:13
อนุมัต | 2019-01-03 14:38:43 
23 วีระยุทธ อุบลราชธานี 21 ธ.ค 2561 22:12:37 รออนุมัติ  
24 จีรภา อุดรธานี 21 ธ.ค 2561 10:12:12 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
25 วนิดา ชัยภูมิ 20 ธ.ค 2561 11:12:05 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
26 จิรศักดิ์ สุโขทัย 19 ธ.ค 2561 10:12:17 สั่งซื้อแล้ว
19 ธ.ค 2561 10:54:33
อนุมัต | 2018-12-19 10:54:27 
27 บุญชัย กรุงเทพมหานคร 17 ธ.ค 2561 15:12:44 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-17 17:48:00
 
28 นภาพร ชัยภูมิ 17 ธ.ค 2561 14:12:01 รออนุมัติ  
29 ปทุม ประจวบคีรีขันธ์ 15 ธ.ค 2561 13:12:34 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 18:20:24
อนุมัต | 2018-12-15 18:20:05 
30 นางสาววรรณนิตา ณัฎฐ์ ขอนแก่น 14 ธ.ค 2561 11:12:41 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 15:58:51
อนุมัต | 2018-12-15 15:56:36 
31 วิวรรธณ์ ชลบุรี 12 ธ.ค 2561 02:12:00 รออนุมัติ ไม่ผ่านตรวจสอบ | 2018-12-15 15:57:12
 
32 ดิษฐพงษ์ นครพนม 11 ธ.ค 2561 13:12:26 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 15:59:33
อนุมัต | 2018-12-15 15:57:22 
33 นนทนันท์ น่าน 9 ธ.ค 2561 11:12:34 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-15 15:58:30
 
34 นงนุช พัทลุง 9 ธ.ค 2561 11:12:14 สั่งซื้อแล้ว
9 ธ.ค 2561 15:51:16
อนุมัต | 2018-12-09 15:49:46 
35 ภาณุพงศ์ ฉะเชิงเทรา 8 ธ.ค 2561 12:12:46 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-15 15:58:16
 
36 จิระนันท์ กรุงเทพมหานคร 7 ธ.ค 2561 16:12:16 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 17:02:34
อนุมัต | 2018-12-07 17:02:27 
37 สุวรรณ นครปฐม 7 ธ.ค 2561 12:12:09 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:26:13
อนุมัต | 2018-12-07 13:24:51 
38 พ.ต.ท.สมเกียรติ ระยอง 6 ธ.ค 2561 21:12:30 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:27:50
อนุมัต | 2018-12-07 10:15:21 
39 Aiyada กรุงเทพมหานคร 6 ธ.ค 2561 13:12:49 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:28:48
อนุมัต | 2018-12-07 10:15:41 
40 น้ำทิพย์ ราชบุรี 6 ธ.ค 2561 10:12:39 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:29:48
อนุมัต | 2018-12-07 11:18:54 
41 ณพล อุบลราชธานี 4 ธ.ค 2561 12:12:07 สั่งซื้อแล้ว
12 ธ.ค 2561 14:20:30
อนุมัต | 2018-12-12 14:20:18 
42 รุ้งทิพย์ ขอนแก่น 2 ธ.ค 2561 20:12:46 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:30:31
อนุมัต | 2018-12-07 11:19:07 
43 วิรุธ นครราชสีมา 1 ธ.ค 2561 22:12:53 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:31:21
อนุมัต | 2018-12-07 11:19:23 
44 Thanawadee พระนครศรีอยุธยา 29 พ.ย 2561 10:11:13 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
45 นางสาวทิพวรรณ นครสวรรค์ 28 พ.ย 2561 11:11:30 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:35:44
อนุมัต | 2018-12-07 11:20:34
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-12-07 13:54:01
 
46 Pakorn กรุงเทพมหานคร 27 พ.ย 2561 14:11:37 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
47 นฤมล ตาก 21 พ.ย 2561 11:11:26 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
48 ศรัญญา สุราษฎร์ธานี 19 พ.ย 2561 08:11:27 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:36:37
อนุมัต | 2018-12-07 11:21:23 
49 ดวงฤดี อุบลราชธานี 15 พ.ย 2561 17:11:56 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
50 ศิวพร เชียงราย 15 พ.ย 2561 17:11:39 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
51 จิตสุดา เพชรบูรณ์ 14 พ.ย 2561 14:11:47 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
52 ชโนดม เชียงใหม่ 14 พ.ย 2561 08:11:53 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:37:20
อนุมัต | 2018-12-07 11:22:05 
53 sarunya ปทุมธานี 12 พ.ย 2561 14:11:04 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:37:55
อนุมัต | 2018-12-07 11:22:48 
54 ณัฏฐนันท์ พิษณุโลก 10 พ.ย 2561 19:11:20 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:38:28
อนุมัต | 2018-12-07 11:22:31 
55 ฟหกฟหกหฟก ชลบุรี 6 พ.ย 2561 11:11:50 สั่งซื้อแล้ว
6 พ.ย 2561 11:12:40
อนุมัต | 2018-11-06 11:12:31 
56 จุฑากรณ์ อุดรธานี 4 พ.ย 2561 14:11:38 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ | 2018-10-30 09:43:37 | 2018-11-05 10:34:41
 
57 ชลิดา ปทุมธานี 2 พ.ย 2561 14:11:18 รออนุมัติ รออนุมัติ | 2018-11-05 10:37:33
 
58 อรวรรณ ชุมพร 1 พ.ย 2561 08:11:31 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-11-05 10:37:12
 
59 สุรรัตน์ ชัยภูมิ 29 ต.ค 2561 23:10:31 สั่งซื้อแล้ว
30 ต.ค 2561 09:46:09
อนุมัต | 2018-10-30 09:41:39 
60 ชัยธวัฒน์ สงขลา 28 ต.ค 2561 23:10:14 รออนุมัติ ไม่ข้อมูลไม่ตรงกับผู้ขอแบบ รบกวนติดต่อ ทีมงาน https://www.facebook.com/bigcan.home | 2018-10-30 09:43:15
 
61 พชรดนัย จันทบุรี 28 ต.ค 2561 12:10:12 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ | 2018-10-30 09:43:37
 
62 สร้อยสุนีย์ สุรินทร์ 27 ต.ค 2561 20:10:18 สั่งซื้อแล้ว
30 ต.ค 2561 09:46:49
อนุมัต | 2018-10-30 09:41:22 
63 สุเชษฐ์ ชลบุรี 27 ต.ค 2561 16:10:59 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:44:15
 
64 นายเกรียงไกร บุรีรัมย์ 26 ต.ค 2561 15:10:46 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:44:31
 
65 สุทัศน์ ขอนแก่น 25 ต.ค 2561 18:10:47 สั่งซื้อแล้ว
30 ต.ค 2561 09:47:23
อนุมัต | 2018-10-30 09:45:00 
66 อัญชนา ภูเก็ต 24 ต.ค 2561 10:10:33 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:45:17
 
67 นางสาวรติยา มหาสารคาม 21 ต.ค 2561 01:10:31 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:45:35
 
68 จิราวรรณ พิษณุโลก 19 ต.ค 2561 11:10:28 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-30 09:45:50
 
69 นายพูลศักดิ์ นครศรีธรรมราช 16 ต.ค 2561 13:10:52 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 11:09:50
อนุมัต | 2018-10-17 11:08:59 
70 ปริญญา กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค 2561 17:10:20 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 09:48:48
อนุมัต | 2018-10-17 09:45:49 
71 กัญจน์ ปราจีนบุรี 15 ต.ค 2561 11:10:31 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 09:48:14
อนุมัต | 2018-10-17 09:45:38 
72 ธันย์ชนก สมุทรสงคราม 13 ต.ค 2561 16:10:08 สั่งซื้อแล้ว
17 ต.ค 2561 09:46:21
อนุมัต | 2018-10-17 09:45:26 
73 บัญชา อุดรธานี 12 ต.ค 2561 08:10:24 สั่งซื้อแล้ว
12 ต.ค 2561 09:19:05
อนุมัต | 2018-10-12 09:18:44 
74 ณิชากร นนทบุรี 11 ต.ค 2561 12:10:26 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:06:52
อนุมัต | 2018-10-11 17:06:44 
75 มนตรี ปทุมธานี 9 ต.ค 2561 22:10:32 สั่งซื้อแล้ว
10 ต.ค 2561 09:19:06
อนุมัต | 2018-10-10 09:18:56 
76 นุสรา มหาสารคาม 8 ต.ค 2561 16:10:53 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-09 10:30:19
 
77 เกษฎา กรุงเทพมหานคร 7 ต.ค 2561 20:10:10 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 10:54:36
อนุมัต | 2018-10-09 10:26:37 
78 กิตติชัย สมุทรปราการ 7 ต.ค 2561 17:10:02 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-09 10:30:24
 
79 ้ฐิติพันธ์ อุดรธานี 7 ต.ค 2561 12:10:07 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 10:56:03
อนุมัต | 2018-10-09 10:26:53
ส่งรหัสให้ทางเมล์ | 2018-10-09 14:48:38
 
80 ภัคสุดา กรุงเทพมหานคร 5 ต.ค 2561 18:10:02 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 13:48:25
อนุมัต | 2018-10-09 10:27:16 
81 อิสรีย์ ชลบุรี 2 ต.ค 2561 23:10:03 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 14:18:40
อนุมัต | 2018-10-09 10:27:39
ส่งรหัสให้ทางเมล์ | 2018-10-09 14:46:00 | 2018-10-09 14:52:03
 
82 กนกวรรณ มหาสารคาม 1 ต.ค 2561 23:10:38 สั่งซื้อแล้ว
1 ต.ค 2561 23:44:42
อนุมัต | 2018-10-01 23:44:35 
83 วรรณรัตน์ ตรัง 1 ต.ค 2561 17:10:15 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-10-09 10:30:40
 
84 กฤษณพงศ์ ชลบุรี 30 ก.ย 2561 11:09:26 สั่งซื้อแล้ว
4 ต.ค 2561 15:00:27
อนุมัต | 2018-10-04 14:59:58 
85 สิบเอกรณรงค์ อุบลราชธานี 30 ก.ย 2561 08:09:16 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:06:07
อนุมัต | 2018-10-09 10:27:57 
86 ประณิธาน วารีกุล สงขลา 28 ก.ย 2561 09:09:04 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:08:28
อนุมัต | 2018-10-09 10:28:10
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:20:10
 
87 ชัยนุชิต พะเยา 27 ก.ย 2561 18:09:25 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:09:11
อนุมัต | 2018-10-09 10:28:24
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:20:33
 
88 ธัญยธรณ์ ชลบุรี 27 ก.ย 2561 13:09:15 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:09:43
อนุมัต | 2018-10-09 10:28:44
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:20:56
 
89 ดาปนีย์ ขอนแก่น 23 ก.ย 2561 19:09:20 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:10:52
อนุมัต | 2018-10-09 10:29:24 
90 นารายะ กรุงเทพมหานคร 23 ก.ย 2561 10:09:12 สั่งซื้อแล้ว
11 ต.ค 2561 17:07:41
อนุมัต | 2018-10-09 10:29:37
ส่งรหัสให้ทางอีเมล์ | 2018-10-11 17:19:47
 
91 ระพีพรรณ ลำปาง 21 ก.ย 2561 13:09:10 สั่งซื้อแล้ว
21 ก.ย 2561 14:42:51
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-21 14:28:11
 
92 นายสุเมธ อุดรธานี 21 ก.ย 2561 08:09:08 สั่งซื้อแล้ว
9 ต.ค 2561 10:31:07
อนุมัต | 2018-10-09 10:29:57 
93 พรพิมล ศรีรักษา ศรีสะเกษ 20 ก.ย 2561 16:09:04 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-21 14:27:57
 
94 จารุวรรณ์ สุพรรณบุรี 18 ก.ย 2561 12:09:25 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:39:41
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:01 
95 ธงไชย พระนครศรีอยุธยา 18 ก.ย 2561 00:09:20 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:40:49
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:07 
96 ณัฐพล ระยอง 17 ก.ย 2561 20:09:07 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-21 14:28:36
 
97 เนตรนภา ตรัง 16 ก.ย 2561 15:09:31 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:40:18
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:20 
98 ธวัชชัย สมุทรปราการ 15 ก.ย 2561 16:09:46 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:41:22
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:26 
99 zayam kedjunthiwa พระนครศรีอยุธยา 15 ก.ย 2561 13:09:17 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-09-20 13:36:49
 
100 ทิพอักษร เพชรบุรี 15 ก.ย 2561 13:09:04 สั่งซื้อแล้ว
20 ก.ย 2561 13:39:02
อนุมัต | 2018-09-20 13:38:39