แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 788 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 165 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 วิโรจน๋ สกลนคร 1 ส.ค 2563 20:08:17 รออนุมัติ  
2 ภิญาภร ภูเก็ต 29 ก.ค 2563 13:07:03 รออนุมัติ  
3 ฐิติพงศ์ ปราจีนบุรี 27 ก.ค 2563 15:07:12 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-08-03 16:29:28 
4 ณัฐพล กรุงเทพมหานคร 18 ก.ค 2563 21:07:09 รออนุมัติ  
5 ศุพัทธ์ธีรา อุบลราชธานี 4 ก.ค 2563 21:07:48 รออนุมัติ  
6 เอมม์มารินทร์ ราชบุรี 11 มิ.ย 2563 11:06:24 รออนุมัติ  
7 โชติรส สกลนคร 1 มิ.ย 2563 23:06:05 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:57 
8 ชาคร อุบลราชธานี 30 พ.ค 2563 12:05:15 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:45 
9 สมิต ระยอง 18 พ.ค 2563 12:05:20 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
10 พนาลัย สกลนคร 16 พ.ค 2563 09:05:27 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:36 
11 พรศิริ ขอนแก่น 16 พ.ค 2563 09:05:28 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:22 
12 มนทิพา ยโสธร 15 พ.ค 2563 14:05:21 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:58:46 
13 นายนิรุต นครสวรรค์ 11 พ.ค 2563 21:05:56 รออนุมัติ  
14 วีระชัย สมุทรสงคราม 3 พ.ค 2563 07:05:39 รออนุมัติ อนุมัต | 2020-06-03 17:30:28 ยกเลิกอนุมัติ | 2020-06-03 17:31:10 
15 ประสิทธิ์ อุดรธานี 29 เม.ย 2563 15:04:30 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:29:15 
16 นิวัฒน์ ตาก 27 เม.ย 2563 23:04:47 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
17 อนันต์ ปทุมธานี 20 เม.ย 2563 14:04:19 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:29:00 
18 นายชวัลวัฒน์ นนทบุรี 14 เม.ย 2563 10:04:43 สั่งซื้อแล้ว
16 เม.ย 2563 09:19:28
อนุมัต | 2020-04-16 09:18:58 
19 วรงค์ เพชรบุรี 12 เม.ย 2563 09:04:19 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
20 ปรัชญ์ เชียงราย 9 เม.ย 2563 22:04:50 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
21 วิช ตรัง 3 เม.ย 2563 18:04:51 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
22 สมพร สุพรรณบุรี 3 เม.ย 2563 05:04:53 รออนุมัติ  
23 ปิยพงษ์ อำนาจเจริญ 23 มี.ค 2563 15:03:11 รออนุมัติ  
24 วีระ​ชัย​ เชียงใหม่ 2 มี.ค 2563 11:03:04 รออนุมัติ  
25 Phetcharayut พิจิตร 27 ก.พ 2563 14:02:01 รออนุมัติ  
26 ณัฐ นครพนม 26 ก.พ 2563 14:02:48 รออนุมัติ  
27 วสันต์ เชียงใหม่ 25 ก.พ 2563 17:02:07 รออนุมัติ  
28 นางสาว ฐิรญาดา ฉะเชิงเทรา 25 ก.พ 2563 10:02:03 รออนุมัติ  
29 จีระศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 24 ก.พ 2563 18:02:37 รออนุมัติ  
30 นายอภิรักษ์ นนทบุรี 21 ก.พ 2563 02:02:09 รออนุมัติ  
31 ศิวกร พิษณุโลก 17 ก.พ 2563 21:02:44 รออนุมัติ  
32 วิศว นนทบุรี 14 ก.พ 2563 22:02:21 สั่งซื้อแล้ว
17 ก.พ 2563 09:54:47
อนุมัต | 2020-02-17 09:53:14 
33 สิทธิพล กำแพงเพชร 12 ก.พ 2563 01:02:49 สั่งซื้อแล้ว
17 ก.พ 2563 09:53:20
อนุมัต | 2020-02-17 09:53:10 
34 พัชรญา สุราษฎร์ธานี 11 ก.พ 2563 06:02:37 ดาวน์โหลดแล้ว
13 ก.พ 2563 19:11:22
อนุมัต | 2020-02-11 10:51:45 
35 ณัฐพงศ์ อุบลราชธานี 9 ก.พ 2563 20:02:22 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:08:39
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:32 
36 ธนาภรณ์ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ 2563 17:02:38 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:10:00
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:01 
37 ทัศนีย์ ฉะเชิงเทรา 9 ก.พ 2563 16:02:24 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:10:22
อนุมัต | 2020-02-10 18:02:33 
38 นันทิดา ศรีสะเกษ 6 ก.พ 2563 17:02:56 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.พ 2563 17:31:47
อนุมัต | 2020-02-06 17:30:20 
39 ทัชธร อุบลราชธานี 6 ก.พ 2563 05:02:38 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
40 สินใจ สุพรรณบุรี 5 ก.พ 2563 19:02:10 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:10:39
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:46 
41 พีระ ชลบุรี 5 ก.พ 2563 13:02:18 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:04
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:57 
42 รัฐสิฐ สงขลา 1 ก.พ 2563 09:02:43 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:23
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:14 
43 Panrepee สุโขทัย 25 ม.ก 2563 20:01:07 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:42
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:29 
44 โชติกา นครสวรรค์ 17 ม.ก 2563 10:01:19 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:57
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:46 
45 นายประเสริฐ นครนายก 14 ม.ก 2563 14:01:32 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:12:35
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:58 
46 Montri กรุงเทพมหานคร 14 ม.ก 2563 11:01:40 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
47 พัชรินทร์ จันทบุรี 13 ม.ก 2563 19:01:45 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:12:49
อนุมัต | 2020-02-10 18:05:10 
48 ชาคร กรุงเทพมหานคร 12 ม.ก 2563 23:01:48 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:13:08
อนุมัต | 2020-02-10 18:05:38 
49 นุจรี เลย 12 ม.ก 2563 14:01:21 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:13:25
อนุมัต | 2020-02-10 18:08:21 
50 สุชาติ ปราจีนบุรี 9 ม.ก 2563 13:01:07 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:14:21
อนุมัต | 2020-02-10 18:07:45 
51 กฤษดา สตูล 8 ม.ก 2563 10:01:42 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
52 รุจรี ชัยนาท 7 ม.ก 2563 10:01:49 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:14:37
อนุมัต | 2020-02-10 18:07:34 
53 สุนิศา ปัตตานี 7 ม.ก 2563 08:01:38 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:14:54
อนุมัต | 2020-02-10 18:07:17 
54 คมชาญ นครราชสีมา 6 ม.ก 2563 20:01:50 รออนุมัติ  
55 สายฝน สุพรรณบุรี 5 ม.ก 2563 09:01:32 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:15:25
อนุมัต | 2020-02-10 18:06:51 
56 เชิดชัย นนทบุรี 24 ธ.ค 2562 08:12:16 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:15:45
อนุมัต | 2020-02-10 18:06:32 
57 ศรเพชร ขอนแก่น 16 ธ.ค 2562 15:12:39 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:16:07
อนุมัต | 2020-02-10 18:06:17 
58 วริษา พะเยา 12 ธ.ค 2562 23:12:08 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
59 วงศกร นครปฐม 12 ธ.ค 2562 18:12:10 รออนุมัติ  
60 ชนัดดา ลพบุรี 28 พ.ย 2562 10:11:15 สั่งซื้อแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:03:51
อนุมัต | 2019-12-02 11:03:14 
61 ณัฐ​วรา สุราษฎร์ธานี 27 พ.ย 2562 15:11:13 สั่งซื้อแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:04:13
อนุมัต | 2019-12-02 11:01:41 
62 กัญณศมนต์ ปทุมธานี 24 พ.ย 2562 15:11:06 ดาวน์โหลดแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:18:28
อนุมัต | 2019-12-02 11:03:25 
63 วิชัย ปทุมธานี 24 พ.ย 2562 08:11:49 สั่งซื้อแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:05:04
อนุมัต | 2019-12-02 11:03:37 
64 สมบูรณ์ นครราชสีมา 23 พ.ย 2562 20:11:03 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
65 ธัญวรัตน์ สตูล 19 พ.ย 2562 13:11:47 สั่งซื้อแล้ว
19 พ.ย 2562 13:34:27
อนุมัต | 2019-11-19 13:34:13 
66 วรวุธ นครปฐม 15 พ.ย 2562 12:11:25 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
67 กวิสรา นครปฐม 15 พ.ย 2562 10:11:49 รออนุมัติ  
68 ฤทธิไกร กระบี่ 14 พ.ย 2562 13:11:49 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:56:32
อนุมัต | 2019-11-15 10:46:54 
69 สุภาพร ราชบุรี 13 พ.ย 2562 17:11:49 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:57:02
อนุมัต | 2019-11-15 10:47:18 
70 สุรพัฒน์ ระยอง 12 พ.ย 2562 21:11:59 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:58:17
อนุมัต | 2019-11-15 10:47:38 
71 Ravinthan ฉะเชิงเทรา 11 พ.ย 2562 14:11:15 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:59:26
อนุมัต | 2019-11-15 10:48:26 
72 อรวีณา กรุงเทพมหานคร 5 พ.ย 2562 11:11:06 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:59:55
อนุมัต | 2019-11-15 10:52:44 
73 วิทวัส กรุงเทพมหานคร 2 พ.ย 2562 17:11:42 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-11-15 10:54:33 
74 เฉลิมเกียรติ์ พิษณุโลก 1 พ.ย 2562 11:11:05 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:01:08
อนุมัต | 2019-11-15 10:54:50 
75 เนตรนภา พิจิตร 31 ต.ค 2562 15:10:20 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-11-15 10:55:35 
76 ฐิติวุฒิ พิษณุโลก 29 ต.ค 2562 20:10:27 รออนุมัติ  
77 นางสาววิลาวัณย์ ศรีสะเกษ 27 ต.ค 2562 18:10:28 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-11-15 10:56:11
ส่ง sms ไม่ได้ ติด admin https://www.facebook.com/bigcan.home/ | 2019-11-15 11:15:43
 
78 นายณรงค์ศักดิ์ ม ศรีสะเกษ 27 ต.ค 2562 17:10:51 รออนุมัติ  
79 สมภพ น่าน 27 ต.ค 2562 15:10:51 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:03:18
อนุมัต | 2019-11-15 10:49:46 
80 วรวุธ พัทลุง 19 ต.ค 2562 14:10:52 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
81 นายภัทรพงศ์ ปราจีนบุรี 18 ต.ค 2562 21:10:24 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:05:08
อนุมัต | 2019-11-15 10:49:31 
82 อารีย์ ชลบุรี 15 ต.ค 2562 16:10:13 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
83 มานิต พระนครศรีอยุธยา 15 ต.ค 2562 09:10:24 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:05:40
อนุมัต | 2019-11-15 10:49:09 
84 ปกาศิต ศรีสะเกษ 24 ก.ย 2562 09:09:47 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:06:15
อนุมัต | 2019-11-15 10:48:48 
85 เอกชัย นครสวรรค์ 18 ก.ย 2562 16:09:07 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:06:41
อนุมัต | 2019-09-18 16:43:25 
86 ชลชัย นครสวรรค์ 18 ก.ย 2562 13:09:38 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 13:58:49
อนุมัต | 2019-09-18 13:53:32 
87 จีรวรรณ แพร่ 17 ก.ย 2562 14:09:20 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 13:59:34
อนุมัต | 2019-09-18 13:53:47 
88 ทัศวรรณ ตรัง 17 ก.ย 2562 13:09:56 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 14:00:20
อนุมัต | 2019-09-18 13:54:26 
89 วิชัย ปราจีนบุรี 17 ก.ย 2562 00:09:44 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 14:01:00
อนุมัต | 2019-09-18 13:54:52 
90 นิวัฒน์ ร้อยเอ็ด 16 ก.ย 2562 11:09:08 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ตรงที่แจ้งสำเนา | 2019-09-18 13:57:53
 
91 รินรดา สงขลา 16 ก.ย 2562 09:09:03 รออนุมัติ  
92 ปิ่นเทพ แม่ฮ่องสอน 3 ก.ย 2562 21:09:30 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-09-18 13:58:16 
93 Tanakorn ปราจีนบุรี 19 ส.ค 2562 17:08:52 รออนุมัติ  
94 ประดิษฐ ปทุมธานี 19 ส.ค 2562 15:08:28 รออนุมัติ  
95 อุรักษ์ ศรีสะเกษ 16 ส.ค 2562 15:08:48 รออนุมัติ  
96 คมกริช สุพรรณบุรี 15 ส.ค 2562 17:08:01 รออนุมัติ  
97 วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 14 ส.ค 2562 23:08:44 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:20:23
อนุมัต | 2019-08-15 13:20:05 
98 ชาญณรงค์ บุรีรัมย์ 7 ส.ค 2562 11:08:41 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:32:33
อนุมัต | 2019-08-15 13:30:52 
99 เบญจมาศ กรุงเทพมหานคร 5 ส.ค 2562 10:08:10 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:33:03
อนุมัต | 2019-08-15 13:30:37 
100 อัจฉราพร เพชรบุรี 4 ส.ค 2562 18:08:34 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/