แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 อรูณรัตน์ แพร่ 0 543 รออนุมัติ  
2 วิโรจน๋ สกลนคร 0 543 รออนุมัติ  
3 ภิญาภร ภูเก็ต 0 543 รออนุมัติ  
4 ฐิติพงศ์ ปราจีนบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-08-03 16:29:28 
5 ณัฐพล กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
6 ศุพัทธ์ธีรา อุบลราชธานี 0 543 รออนุมัติ  
7 เอมม์มารินทร์ ราชบุรี 0 543 รออนุมัติ  
8 โชติรส สกลนคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:57 
9 ชาคร อุบลราชธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:45 
10 สมิต ระยอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
11 พนาลัย สกลนคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:36 
12 พรศิริ ขอนแก่น 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:31:22 
13 มนทิพา ยโสธร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:58:46 
14 นายนิรุต นครสวรรค์ 0 543 รออนุมัติ  
15 วีระชัย สมุทรสงคราม 0 543 รออนุมัติ อนุมัต | 2020-06-03 17:30:28 ยกเลิกอนุมัติ | 2020-06-03 17:31:10 
16 ประสิทธิ์ อุดรธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:29:15 
17 นิวัฒน์ ตาก 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
18 อนันต์ ปทุมธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2020-06-03 17:29:00 
19 นายชวัลวัฒน์ นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 เม.ย 2563 09:19:28
อนุมัต | 2020-04-16 09:18:58 
20 วรงค์ เพชรบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
21 ปรัชญ์ เชียงราย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
22 วิช ตรัง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
23 สมพร สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ  
24 ปิยพงษ์ อำนาจเจริญ 0 543 รออนุมัติ  
25 วีระ​ชัย​ เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
26 Phetcharayut พิจิตร 0 543 รออนุมัติ  
27 ณัฐ นครพนม 0 543 รออนุมัติ  
28 วสันต์ เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
29 นางสาว ฐิรญาดา ฉะเชิงเทรา 0 543 รออนุมัติ  
30 จีระศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
31 นายอภิรักษ์ นนทบุรี 0 543 รออนุมัติ  
32 ศิวกร พิษณุโลก 0 543 รออนุมัติ  
33 วิศว นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ก.พ 2563 09:54:47
อนุมัต | 2020-02-17 09:53:14 
34 สิทธิพล กำแพงเพชร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ก.พ 2563 09:53:20
อนุมัต | 2020-02-17 09:53:10 
35 พัชรญา สุราษฎร์ธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 ก.พ 2563 19:11:22
อนุมัต | 2020-02-11 10:51:45 
36 ณัฐพงศ์ อุบลราชธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:08:39
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:32 
37 ธนาภรณ์ พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:10:00
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:01 
38 ทัศนีย์ ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:10:22
อนุมัต | 2020-02-10 18:02:33 
39 นันทิดา ศรีสะเกษ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.พ 2563 17:31:47
อนุมัต | 2020-02-06 17:30:20 
40 ทัชธร อุบลราชธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
41 สินใจ สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:10:39
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:46 
42 พีระ ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:04
อนุมัต | 2020-02-10 18:03:57 
43 รัฐสิฐ สงขลา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:23
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:14 
44 Panrepee สุโขทัย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:42
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:29 
45 โชติกา นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:11:57
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:46 
46 นายประเสริฐ นครนายก 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:12:35
อนุมัต | 2020-02-10 18:04:58 
47 Montri กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
48 พัชรินทร์ จันทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:12:49
อนุมัต | 2020-02-10 18:05:10 
49 ชาคร กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:13:08
อนุมัต | 2020-02-10 18:05:38 
50 นุจรี เลย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:13:25
อนุมัต | 2020-02-10 18:08:21 
51 สุชาติ ปราจีนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:14:21
อนุมัต | 2020-02-10 18:07:45 
52 กฤษดา สตูล 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
53 รุจรี ชัยนาท 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:14:37
อนุมัต | 2020-02-10 18:07:34 
54 สุนิศา ปัตตานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:14:54
อนุมัต | 2020-02-10 18:07:17 
55 คมชาญ นครราชสีมา 0 543 รออนุมัติ  
56 สายฝน สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:15:25
อนุมัต | 2020-02-10 18:06:51 
57 เชิดชัย นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:15:45
อนุมัต | 2020-02-10 18:06:32 
58 ศรเพชร ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
10 ก.พ 2563 18:16:07
อนุมัต | 2020-02-10 18:06:17 
59 วริษา พะเยา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
60 วงศกร นครปฐม 0 543 รออนุมัติ  
61 ชนัดดา ลพบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:03:51
อนุมัต | 2019-12-02 11:03:14 
62 ณัฐ​วรา สุราษฎร์ธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:04:13
อนุมัต | 2019-12-02 11:01:41 
63 กัญณศมนต์ ปทุมธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:18:28
อนุมัต | 2019-12-02 11:03:25 
64 วิชัย ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ธ.ค 2562 11:05:04
อนุมัต | 2019-12-02 11:03:37 
65 สมบูรณ์ นครราชสีมา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
66 ธัญวรัตน์ สตูล 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 พ.ย 2562 13:34:27
อนุมัต | 2019-11-19 13:34:13 
67 วรวุธ นครปฐม 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
68 กวิสรา นครปฐม 0 543 รออนุมัติ  
69 ฤทธิไกร กระบี่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:56:32
อนุมัต | 2019-11-15 10:46:54 
70 สุภาพร ราชบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:57:02
อนุมัต | 2019-11-15 10:47:18 
71 สุรพัฒน์ ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:58:17
อนุมัต | 2019-11-15 10:47:38 
72 Ravinthan ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:59:26
อนุมัต | 2019-11-15 10:48:26 
73 อรวีณา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 10:59:55
อนุมัต | 2019-11-15 10:52:44 
74 วิทวัส กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-11-15 10:54:33 
75 เฉลิมเกียรติ์ พิษณุโลก 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:01:08
อนุมัต | 2019-11-15 10:54:50 
76 เนตรนภา พิจิตร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-11-15 10:55:35 
77 ฐิติวุฒิ พิษณุโลก 0 543 รออนุมัติ  
78 นางสาววิลาวัณย์ ศรีสะเกษ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-11-15 10:56:11
ส่ง sms ไม่ได้ ติด admin https://www.facebook.com/bigcan.home/ | 2019-11-15 11:15:43
 
79 นายณรงค์ศักดิ์ ม ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ  
80 สมภพ น่าน 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:03:18
อนุมัต | 2019-11-15 10:49:46 
81 วรวุธ พัทลุง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
82 นายภัทรพงศ์ ปราจีนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:05:08
อนุมัต | 2019-11-15 10:49:31 
83 อารีย์ ชลบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
84 มานิต พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:05:40
อนุมัต | 2019-11-15 10:49:09 
85 ปกาศิต ศรีสะเกษ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:06:15
อนุมัต | 2019-11-15 10:48:48 
86 เอกชัย นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 พ.ย 2562 11:06:41
อนุมัต | 2019-09-18 16:43:25 
87 ชลชัย นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 13:58:49
อนุมัต | 2019-09-18 13:53:32 
88 จีรวรรณ แพร่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 13:59:34
อนุมัต | 2019-09-18 13:53:47 
89 ทัศวรรณ ตรัง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 14:00:20
อนุมัต | 2019-09-18 13:54:26 
90 วิชัย ปราจีนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ย 2562 14:01:00
อนุมัต | 2019-09-18 13:54:52 
91 นิวัฒน์ ร้อยเอ็ด 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ตรงที่แจ้งสำเนา | 2019-09-18 13:57:53
 
92 รินรดา สงขลา 0 543 รออนุมัติ  
93 ปิ่นเทพ แม่ฮ่องสอน 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-09-18 13:58:16 
94 Tanakorn ปราจีนบุรี 0 543 รออนุมัติ  
95 ประดิษฐ ปทุมธานี 0 543 รออนุมัติ  
96 อุรักษ์ ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ  
97 คมกริช สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ  
98 วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:20:23
อนุมัต | 2019-08-15 13:20:05 
99 ชาญณรงค์ บุรีรัมย์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:32:33
อนุมัต | 2019-08-15 13:30:52 
100 เบญจมาศ กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:33:03
อนุมัต | 2019-08-15 13:30:37 

บริษัท ดาด้า บีเคเค จำกัด

บริษัทรับสร้างบ้าน ครบวงจร แบบบ้านบินหลา BIGCAN แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น

สังคม Social

©2553-2566 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved