แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1894 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 608 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 167 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 61 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 106 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 120 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 ธวัช สุโขทัย 21 มี.ค 2562 16:03:35 รออนุมัติ  
2 ณัฏฐพงษ์ พิจิตร 20 มี.ค 2562 13:03:03 รออนุมัติ  
3 อิสรีย์ มหาสารคาม 18 มี.ค 2562 14:03:15 รออนุมัติ  
4 sirichol กาญจนบุรี 16 มี.ค 2562 22:03:54 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 11:24:06
อนุมัต | 2019-03-18 11:23:48 
5 นัฐวุฒิ ระยอง 16 มี.ค 2562 14:03:24 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 11:04:39
อนุมัต | 2019-03-18 11:04:29 
6 ขนิษฐา ขอนแก่น 16 มี.ค 2562 12:03:59 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:38:03
อนุมัต | 2019-03-16 13:37:55 
7 ฐิติกา เลย 16 มี.ค 2562 11:03:35 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:33:05
อนุมัต | 2019-03-16 13:31:25 
8 วีระ เชียงราย 16 มี.ค 2562 09:03:52 รออนุมัติ อนุมัต | 2019-03-16 13:31:58 ยกเลิกอนุมัติ | 2019-03-16 13:32:05 
9 Prapattra หนองบัวลำภู 14 มี.ค 2562 20:03:53 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:12 
10 ชนาวีร์ พัทลุง 13 มี.ค 2562 13:03:39 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:27 
11 เกตุนภา ปทุมธานี 12 มี.ค 2562 22:03:00 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:36:07
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:53 
12 สมหมาย สระบุรี 12 มี.ค 2562 21:03:14 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
13 จักรกฤษ สุรินทร์ 12 มี.ค 2562 13:03:57 รออนุมัติ  
14 นิรภัฎ ชลบุรี 11 มี.ค 2562 17:03:13 รออนุมัติ  
15 นางาสวสุวิตราภรณ์ ศรีสะเกษ 10 มี.ค 2562 15:03:28 รออนุมัติ  
16 ณัฐพล ร้อยเอ็ด 9 มี.ค 2562 13:03:45 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
17 ธีรพันธุ์ ตาก 8 มี.ค 2562 01:03:16 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
18 อุบลวรรณ อุบลราชธานี 7 มี.ค 2562 15:03:37 รออนุมัติ  
19 ชัชฤทธิ์ สกลนคร 7 มี.ค 2562 11:03:13 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
20 สุรินทร์ นครศรีธรรมราช 6 มี.ค 2562 23:03:11 รออนุมัติ  
21 อักษร บุรีรัมย์ 6 มี.ค 2562 22:03:32 รออนุมัติ  
22 นิธิภัทร์ ชัยนาท 5 มี.ค 2562 01:03:14 รออนุมัติ  
23 แสงศิลป์ พะเยา 1 มี.ค 2562 11:03:35 รออนุมัติ  
24 อนัญญา อุบลราชธานี 28 ก.พ 2562 23:02:18 รออนุมัติ  
25 สุชาติ กรุงเทพมหานคร 28 ก.พ 2562 09:02:21 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 10:02:55
อนุมัต | 2019-03-18 10:02:39 
26 วิษณุ หนองคาย 23 ก.พ 2562 14:02:01 รออนุมัติ  
27 อำนาจ นนทบุรี 22 ก.พ 2562 16:02:23 รออนุมัติ  
28 สุรชัย เพชรบูรณ์ 21 ก.พ 2562 10:02:03 รออนุมัติ  
29 ภัทร์ธีนันท์ ลำปาง 20 ก.พ 2562 22:02:16 รออนุมัติ  
30 จุรีรัตน์ ขอนแก่น 18 ก.พ 2562 13:02:09 รออนุมัติ  
31 นายปิยะชัย ฉะเชิงเทรา 18 ก.พ 2562 11:02:02 รออนุมัติ  
32 นิรมล สมุทรสาคร 15 ก.พ 2562 17:02:40 รออนุมัติ  
33 สุนทร สุราษฎร์ธานี 15 ก.พ 2562 07:02:20 รออนุมัติ  
34 พัณณ์ชิตา สระแก้ว 14 ก.พ 2562 17:02:27 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
35 จักรินทร์ ปทุมธานี 14 ก.พ 2562 09:02:09 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
36 ศุภกร กรุงเทพมหานคร 13 ก.พ 2562 17:02:35 รออนุมัติ  
37 นายธีระพจน์ พะเยา 13 ก.พ 2562 11:02:10 รออนุมัติ  
38 นายฐิติวัฒน์ ศรีสะเกษ 12 ก.พ 2562 13:02:04 รออนุมัติ  
39 ชนากานต์ ขอนแก่น 12 ก.พ 2562 12:02:38 รออนุมัติ  
40 นริส สุพรรณบุรี 12 ก.พ 2562 11:02:58 รออนุมัติ  
41 ศรายุทธ อุบลราชธานี 12 ก.พ 2562 01:02:15 รออนุมัติ  
42 ชวัณกร สุราษฎร์ธานี 11 ก.พ 2562 10:02:44 รออนุมัติ  
43 เพ็ญพรรณ ลำปาง 10 ก.พ 2562 20:02:49 รออนุมัติ  
44 พัชราภรณ์ นครสวรรค์ 8 ก.พ 2562 20:02:50 รออนุมัติ  
45 สุนารี ศรีสะเกษ 7 ก.พ 2562 14:02:03 รออนุมัติ  
46 บัณฑิต กรุงเทพมหานคร 6 ก.พ 2562 16:02:55 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
47 จุฑารัตน์ ภูเก็ต 5 ก.พ 2562 23:02:26 รออนุมัติ  
48 สายชล กรุงเทพมหานคร 1 ก.พ 2562 15:02:11 รออนุมัติ  
49 จรรยา พิจิตร 31 ม.ก 2562 19:01:33 รออนุมัติ  
50 ชวลิต นครราชสีมา 30 ม.ก 2562 23:01:51 รออนุมัติ  
51 สุดาลักษณ์ อุดรธานี 29 ม.ก 2562 13:01:50 รออนุมัติ  
52 นางสาวณัฐพัชญ์ ระยอง 29 ม.ก 2562 02:01:05 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
53 นายอดิศักดิ์ ยะลา 28 ม.ก 2562 12:01:18 รออนุมัติ  
54 พาโชค พิษณุโลก 26 ม.ก 2562 22:01:14 รออนุมัติ  
55 กันลิกา นครพนม 26 ม.ก 2562 14:01:21 รออนุมัติ  
56 นางสมศรี ลำปาง 25 ม.ก 2562 11:01:27 สั่งซื้อแล้ว
26 ม.ก 2562 12:15:32
อนุมัต | 2019-01-26 12:15:22 
57 นิธินันท์ ฉะเชิงเทรา 22 ม.ก 2562 17:01:47 สั่งซื้อแล้ว
22 ม.ก 2562 17:58:42
อนุมัต | 2019-01-22 17:57:51 
58 สมโภช ยโสธร 22 ม.ก 2562 14:01:31 สั่งซื้อแล้ว
23 ม.ก 2562 13:51:25
อนุมัต | 2019-01-23 13:51:13 
59 ภัทรชัย น่าน 21 ม.ก 2562 12:01:26 รออนุมัติ  
60 นายสรวิชญ์ ราชบุรี 20 ม.ก 2562 19:01:09 รออนุมัติ  
61 วะสัน หนองบัวลำภู 19 ม.ก 2562 09:01:51 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
62 วิศิตฎ์ สุโขทัย 18 ม.ก 2562 08:01:18 รออนุมัติ  
63 สมฤทัย พระนครศรีอยุธยา 17 ม.ก 2562 23:01:58 รออนุมัติ  
64 เดชา สงขลา 17 ม.ก 2562 10:01:11 รออนุมัติ  
65 ธนัชพร ม่วงงาม ปราจีนบุรี 14 ม.ก 2562 11:01:54 รออนุมัติ  
66 เอนก เชียงใหม่ 13 ม.ก 2562 12:01:26 รออนุมัติ  
67 ชญานิษฐ์ ตาก 13 ม.ก 2562 09:01:10 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
68 พรทิพย์ สมุทรสาคร 12 ม.ก 2562 15:01:48 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
69 อนุวรรณ สระบุรี 11 ม.ก 2562 10:01:57 รออนุมัติ  
70 อรัญญา สงขลา 11 ม.ก 2562 10:01:10 รออนุมัติ  
71 กฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 9 ม.ก 2562 20:01:03 รออนุมัติ  
72 จิราพรรณ สุพรรณบุรี 8 ม.ก 2562 20:01:58 รออนุมัติ  
73 ศักย์ศรณ์ กรุงเทพมหานคร 7 ม.ก 2562 20:01:13 รออนุมัติ  
74 ปัญจมาพร นครศรีธรรมราช 7 ม.ก 2562 20:01:26 รออนุมัติ  
75 นเรศ ลพบุรี 7 ม.ก 2562 03:01:57 รออนุมัติ  
76 นางสาวซูไวบะห์ นราธิวาส 4 ม.ก 2562 12:01:16 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
77 นัตพงษ์ สุพรรณบุรี 2 ม.ก 2562 08:01:22 รออนุมัติ  
78 สำเริง นครราชสีมา 31 ธ.ค 2561 09:12:54 สั่งซื้อแล้ว
5 ม.ก 2562 19:04:30
อนุมัต | 2019-01-05 19:04:20 
79 นริศรา ลำพูน 29 ธ.ค 2561 19:12:20 สั่งซื้อแล้ว
5 ม.ก 2562 19:09:45
อนุมัต | 2019-01-05 19:09:31 
80 เก่งกาจ ลำปาง 28 ธ.ค 2561 17:12:47 รออนุมัติ  
81 ดวงสมร อุดรธานี 25 ธ.ค 2561 12:12:45 รออนุมัติ  
82 สิริกร พัทลุง 24 ธ.ค 2561 15:12:32 สั่งซื้อแล้ว
3 ม.ก 2562 14:39:13
อนุมัต | 2019-01-03 14:38:43 
83 วีระยุทธ อุบลราชธานี 21 ธ.ค 2561 22:12:37 รออนุมัติ  
84 จีรภา อุดรธานี 21 ธ.ค 2561 10:12:12 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
85 วนิดา ชัยภูมิ 20 ธ.ค 2561 11:12:05 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
86 จิรศักดิ์ สุโขทัย 19 ธ.ค 2561 10:12:17 สั่งซื้อแล้ว
19 ธ.ค 2561 10:54:33
อนุมัต | 2018-12-19 10:54:27 
87 บุญชัย กรุงเทพมหานคร 17 ธ.ค 2561 15:12:44 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-17 17:48:00
 
88 นภาพร ชัยภูมิ 17 ธ.ค 2561 14:12:01 รออนุมัติ  
89 ปทุม ประจวบคีรีขันธ์ 15 ธ.ค 2561 13:12:34 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 18:20:24
อนุมัต | 2018-12-15 18:20:05 
90 นางสาววรรณนิตา ณัฎฐ์ ขอนแก่น 14 ธ.ค 2561 11:12:41 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 15:58:51
อนุมัต | 2018-12-15 15:56:36 
91 วิวรรธณ์ ชลบุรี 12 ธ.ค 2561 02:12:00 รออนุมัติ ไม่ผ่านตรวจสอบ | 2018-12-15 15:57:12
 
92 ดิษฐพงษ์ นครพนม 11 ธ.ค 2561 13:12:26 สั่งซื้อแล้ว
15 ธ.ค 2561 15:59:33
อนุมัต | 2018-12-15 15:57:22 
93 นนทนันท์ น่าน 9 ธ.ค 2561 11:12:34 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-15 15:58:30
 
94 นงนุช พัทลุง 9 ธ.ค 2561 11:12:14 สั่งซื้อแล้ว
9 ธ.ค 2561 15:51:16
อนุมัต | 2018-12-09 15:49:46 
95 ภาณุพงศ์ ฉะเชิงเทรา 8 ธ.ค 2561 12:12:46 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-12-15 15:58:16
 
96 จิระนันท์ กรุงเทพมหานคร 7 ธ.ค 2561 16:12:16 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 17:02:34
อนุมัต | 2018-12-07 17:02:27 
97 สุวรรณ นครปฐม 7 ธ.ค 2561 12:12:09 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:26:13
อนุมัต | 2018-12-07 13:24:51 
98 พ.ต.ท.สมเกียรติ ระยอง 6 ธ.ค 2561 21:12:30 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:27:50
อนุมัต | 2018-12-07 10:15:21 
99 Aiyada กรุงเทพมหานคร 6 ธ.ค 2561 13:12:49 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:28:48
อนุมัต | 2018-12-07 10:15:41 
100 น้ำทิพย์ ราชบุรี 6 ธ.ค 2561 10:12:39 สั่งซื้อแล้ว
7 ธ.ค 2561 13:29:48
อนุมัต | 2018-12-07 11:18:54