แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1893 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 664 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 190 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 83 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 107 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 137 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 นายประเสริฐ ภูเก็ต 25 มิ.ย 2562 09:06:06 รออนุมัติ  
2 ณัฐ​วรรณ​ ปทุมธานี 22 มิ.ย 2562 10:06:38 รออนุมัติ  
3 จักกิด เชียงราย 18 มิ.ย 2562 22:06:56 รออนุมัติ  
4 สุริยันต์ ร้อยเอ็ด 18 มิ.ย 2562 12:06:10 รออนุมัติ  
5 อ๊อฟ อ่างทอง 17 มิ.ย 2562 01:06:01 รออนุมัติ  
6 พิมพ์ลดา พิษณุโลก 13 มิ.ย 2562 21:06:48 รออนุมัติ  
7 กรวรรณ ปทุมธานี 11 มิ.ย 2562 22:06:19 รออนุมัติ  
8 ชัยลาภ ปัตตานี 10 มิ.ย 2562 18:06:36 รออนุมัติ  
9 เบญจวรรณ สุพรรณบุรี 10 มิ.ย 2562 18:06:23 รออนุมัติ  
10 ศรศักดิชัย ชลบุรี 9 มิ.ย 2562 00:06:19 รออนุมัติ  
11 ศราวุธ ภูเก็ต 8 มิ.ย 2562 12:06:43 รออนุมัติ  
12 ศิรวิชญ์ เชียงใหม่ 4 มิ.ย 2562 12:06:57 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
13 Nut เชียงใหม่ 29 พ.ค 2562 18:05:31 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
14 นพดล เชียงใหม่ 29 พ.ค 2562 15:05:42 รออนุมัติ  
15 สมชาย เชียงใหม่ 28 พ.ค 2562 10:05:31 รออนุมัติ  
16 สุวรรณา กรุงเทพมหานคร 27 พ.ค 2562 14:05:38 รออนุมัติ  
17 ภัทรวดี กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค 2562 22:05:56 รออนุมัติ  
18 จ่าสิบเอก อัมราน ปัตตานี 22 พ.ค 2562 17:05:52 รออนุมัติ  
19 เฉลิมพันธุ์ ลำปาง 21 พ.ค 2562 20:05:49 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
20 Veerayut เชียงราย 20 พ.ค 2562 15:05:00 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
21 อัครเดช ปราจีนบุรี 19 พ.ค 2562 18:05:33 รออนุมัติ  
22 อนุสรา สุรินทร์ 19 พ.ค 2562 16:05:52 รออนุมัติ  
23 เณริน พระนครศรีอยุธยา 19 พ.ค 2562 12:05:35 สั่งซื้อแล้ว
19 พ.ค 2562 12:50:40
อนุมัต | 2019-05-19 12:50:24 
24 อโนทัย ยโสธร 15 พ.ค 2562 19:05:25 รออนุมัติ  
25 ทิพวรรณ อุบลราชธานี 15 พ.ค 2562 15:05:50 รออนุมัติ  
26 ธนอรรถ นครพนม 15 พ.ค 2562 08:05:06 รออนุมัติ  
27 ปิ่นแก้ว เชียงใหม่ 14 พ.ค 2562 22:05:19 รออนุมัติ  
28 จิราพร ภูเก็ต 14 พ.ค 2562 13:05:22 รออนุมัติ  
29 สมัชชา จันทบุรี 13 พ.ค 2562 20:05:29 รออนุมัติ  
30 โกศล ราชบุรี 12 พ.ค 2562 07:05:35 รออนุมัติ  
31 ธงชัย พังงา 11 พ.ค 2562 23:05:31 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:03 
32 ณัฐ​ธนภัสสร์ ลำพูน 8 พ.ค 2562 23:05:50 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:10 
33 มยุลี ศรีสะเกษ 7 พ.ค 2562 13:05:10 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
34 มัสรียา ปัตตานี 5 พ.ค 2562 11:05:18 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:34 
35 เทวัญ ลำปาง 4 พ.ค 2562 15:05:04 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
36 อรวรรณ มหาสารคาม 26 เม.ย 2562 15:04:16 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
37 นายสุริยา สกลนคร 26 เม.ย 2562 14:04:48 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:27 
38 จมิสตา อุบลราชธานี 25 เม.ย 2562 18:04:32 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
39 อารียา สมุทรปราการ 25 เม.ย 2562 15:04:44 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:53 
40 ยุทธนา กรุงเทพมหานคร 25 เม.ย 2562 10:04:28 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:12:32 
41 ชมัยพร ชุมพร 24 เม.ย 2562 17:04:17 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:12:46 
42 สมบัติ เชียงราย 24 เม.ย 2562 08:04:59 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:13:04 
43 ปภาวรินทร์ เลย 23 เม.ย 2562 16:04:12 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:13:26 
44 สุคนลักษณ์ สมุทรสาคร 20 เม.ย 2562 14:04:57 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:49 
45 นงนุช นราธิวาส 20 เม.ย 2562 12:04:12 ดาวน์โหลดแล้ว
20 พ.ค 2562 13:02:50
อนุมัต | 2019-04-20 12:51:53 
46 เหมันต์ นครศรีธรรมราช 17 เม.ย 2562 13:04:50 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
47 ธนัฐภรณ์ นครราชสีมา 17 เม.ย 2562 10:04:25 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
48 วิพล ระยอง 11 เม.ย 2562 19:04:06 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:15:27 
49 เนติญา เพชรบูรณ์ 10 เม.ย 2562 22:04:51 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:15:53 
50 อชิร ชุมพร 3 เม.ย 2562 12:04:34 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:16:13 
51 นายนิรุตติ ชลบุรี 2 เม.ย 2562 16:04:51 รออนุมัติ  
52 คมสัน สกลนคร 31 มี.ค 2562 22:03:02 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:17:05 
53 อุทุมพร ชลบุรี 30 มี.ค 2562 09:03:43 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
54 วิสาขะ กรุงเทพมหานคร 27 มี.ค 2562 17:03:19 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:17:28 
55 เผชิญ​โชค​ บุรีรัมย์ 27 มี.ค 2562 09:03:33 รออนุมัติ  
56 นายประจักษ์ ชัยภูมิ 24 มี.ค 2562 14:03:01 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
57 ธวัช สุโขทัย 21 มี.ค 2562 16:03:35 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
58 ณัฏฐพงษ์ พิจิตร 20 มี.ค 2562 13:03:03 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
59 อิสรีย์ มหาสารคาม 18 มี.ค 2562 14:03:15 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:13 
60 sirichol กาญจนบุรี 16 มี.ค 2562 22:03:54 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 11:24:06
อนุมัต | 2019-03-18 11:23:48 
61 นัฐวุฒิ ระยอง 16 มี.ค 2562 14:03:24 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 11:04:39
อนุมัต | 2019-03-18 11:04:29 
62 ขนิษฐา ขอนแก่น 16 มี.ค 2562 12:03:59 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:38:03
อนุมัต | 2019-03-16 13:37:55 
63 ฐิติกา เลย 16 มี.ค 2562 11:03:35 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:33:05
อนุมัต | 2019-03-16 13:31:25 
64 วีระ เชียงราย 16 มี.ค 2562 09:03:52 รออนุมัติ อนุมัต | 2019-03-16 13:31:58 ยกเลิกอนุมัติ | 2019-03-16 13:32:05 
65 Prapattra หนองบัวลำภู 14 มี.ค 2562 20:03:53 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:12 
66 ชนาวีร์ พัทลุง 13 มี.ค 2562 13:03:39 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:27 
67 เกตุนภา ปทุมธานี 12 มี.ค 2562 22:03:00 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:36:07
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:53 
68 สมหมาย สระบุรี 12 มี.ค 2562 21:03:14 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
69 จักรกฤษ สุรินทร์ 12 มี.ค 2562 13:03:57 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:22:36 
70 นิรภัฎ ชลบุรี 11 มี.ค 2562 17:03:13 รออนุมัติ  
71 นางาสวสุวิตราภรณ์ ศรีสะเกษ 10 มี.ค 2562 15:03:28 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:19:31 
72 ณัฐพล ร้อยเอ็ด 9 มี.ค 2562 13:03:45 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
73 ธีรพันธุ์ ตาก 8 มี.ค 2562 01:03:16 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
74 อุบลวรรณ อุบลราชธานี 7 มี.ค 2562 15:03:37 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:21:16 
75 ชัชฤทธิ์ สกลนคร 7 มี.ค 2562 11:03:13 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
76 สุรินทร์ นครศรีธรรมราช 6 มี.ค 2562 23:03:11 รออนุมัติ  
77 อักษร บุรีรัมย์ 6 มี.ค 2562 22:03:32 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:20:53 
78 นิธิภัทร์ ชัยนาท 5 มี.ค 2562 01:03:14 รออนุมัติ  
79 แสงศิลป์ พะเยา 1 มี.ค 2562 11:03:35 สั่งซื้อแล้ว
27 มี.ค 2562 13:28:58
อนุมัต | 2019-03-27 13:28:39 
80 อนัญญา อุบลราชธานี 28 ก.พ 2562 23:02:18 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:21:42 
81 สุชาติ กรุงเทพมหานคร 28 ก.พ 2562 09:02:21 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 10:02:55
อนุมัต | 2019-03-18 10:02:39 
82 วิษณุ หนองคาย 23 ก.พ 2562 14:02:01 รออนุมัติ  
83 อำนาจ นนทบุรี 22 ก.พ 2562 16:02:23 รออนุมัติ  
84 สุรชัย เพชรบูรณ์ 21 ก.พ 2562 10:02:03 รออนุมัติ  
85 ภัทร์ธีนันท์ ลำปาง 20 ก.พ 2562 22:02:16 รออนุมัติ  
86 จุรีรัตน์ ขอนแก่น 18 ก.พ 2562 13:02:09 รออนุมัติ  
87 นายปิยะชัย ฉะเชิงเทรา 18 ก.พ 2562 11:02:02 รออนุมัติ  
88 นิรมล สมุทรสาคร 15 ก.พ 2562 17:02:40 รออนุมัติ  
89 สุนทร สุราษฎร์ธานี 15 ก.พ 2562 07:02:20 รออนุมัติ  
90 พัณณ์ชิตา สระแก้ว 14 ก.พ 2562 17:02:27 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
91 จักรินทร์ ปทุมธานี 14 ก.พ 2562 09:02:09 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
92 ศุภกร กรุงเทพมหานคร 13 ก.พ 2562 17:02:35 รออนุมัติ  
93 นายธีระพจน์ พะเยา 13 ก.พ 2562 11:02:10 รออนุมัติ  
94 นายฐิติวัฒน์ ศรีสะเกษ 12 ก.พ 2562 13:02:04 รออนุมัติ  
95 ชนากานต์ ขอนแก่น 12 ก.พ 2562 12:02:38 รออนุมัติ  
96 นริส สุพรรณบุรี 12 ก.พ 2562 11:02:58 รออนุมัติ  
97 ศรายุทธ อุบลราชธานี 12 ก.พ 2562 01:02:15 รออนุมัติ  
98 ชวัณกร สุราษฎร์ธานี 11 ก.พ 2562 10:02:44 รออนุมัติ  
99 เพ็ญพรรณ ลำปาง 10 ก.พ 2562 20:02:49 รออนุมัติ  
100 พัชราภรณ์ นครสวรรค์ 8 ก.พ 2562 20:02:50 รออนุมัติ