1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 82.66ตร.ม.
18.00ม. 12.50ม. ที่ดิน 82.66ตร.ม.

TR-H1-09001.10

แบบฟรี

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 86.22 ตร.ม.
16.00ม. 16.50ม. ที่ดิน 86.22 ตร.ม.

TR-H1-09601.09

แบบฟรี

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 42.36ตร.ม.
12.00ม. 13.00ม. ที่ดิน 42.36ตร.ม.

TR-H1-04901.10

แบบฟรี

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 84.90ตร.ม.
9.10ม. 12.20ม. ที่ดิน 84.90ตร.ม.

MO-H1-09501.08

แบบฟรี

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 68.19ตร.ม.
11.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 68.19ตร.ม.

TR-H1-07201.10

แบบฟรี

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 59.16ตร.ม.
12.00ม. 15.50ม. ที่ดิน 59.16ตร.ม.

TR-H1-07001.10

แบบฟรี

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 57.73ตร.ม.
7.40ม. 9.40ม. ที่ดิน 57.73ตร.ม.

CO-H1-06101.08

แบบฟรี

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 87.78ตร.ม.
11.50ม. 12.40ม. ที่ดิน 87.78ตร.ม.

CO-H1-09701.08

แบบฟรี

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 41.72ตร.ม.
12.00ม. 14.50ม. ที่ดิน 41.72ตร.ม.

CO-H1-04801.09

แบบฟรี


บริษัท ดาด้า บีเคเค จำกัด

บริษัทรับสร้างบ้าน ครบวงจร แบบบ้านบินหลา BIGCAN แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น

สังคม Social

©2553-2564 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved