แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 กุรุพินท์ ปทุมธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลไม่ครับ | 2018-03-05 10:43:12
 
2 อุทิศ พังงา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 22:00:25
อนุมัต | 2018-02-27 22:00:14 
3 วริศรา ปทุมธานี 0 543 รออนุมัติ นักศึกษา | 2018-02-27 09:32:55 
4 สุพิณ อุดรธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
13 มี.ค 2561 15:55:30
อนุมัต | 2018-02-27 09:32:19 
5 นางสาวจันทิมา ราชบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:42:09
อนุมัต | 2018-02-27 09:32:06 
6 parinya พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:41:53
อนุมัต | 2018-02-27 09:31:53 
7 ศิริรัตน์ สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:41:37
อนุมัต | 2018-02-27 09:31:16 
8 พิเชษฐ ลพบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:41:21
อนุมัต | 2018-02-27 09:30:08 
9 มาริสา ปราจีนบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลไม่ครบ | 2018-02-27 09:29:47 
10 เหรม กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ | 2018-02-27 09:29:28 
11 ทิศา นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 มี.ค 2561 11:45:53
ข้อมูลไม่ครบ | 2018-02-27 09:29:10
ส่งข้อมูลโหลด fb | 2018-03-02 11:54:06
 
12 รัฐนันท์ กาญจนบุรี 0 543 รออนุมัติ นักศึกษา | 2018-02-27 09:28:13 
13 สิทธิโชค ยโสธร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 มี.ค 2561 23:31:20
อนุมัต | 2018-03-01 23:31:07
ส่ง sms ไม่ได้ | 2018-03-01 23:32:57
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-03-01 23:44:00 | 2018-03-01 23:56:21
 
14 นาย ทองทศ กาญจนบุรี 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ตรง | 2018-02-27 09:26:08 
15 วัฒนกุล บุญเพิ่ม กาฬสินธุ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:41:06
อนุมัต | 2018-02-27 09:25:27
ส่งรหัสทางไลน์ | 2018-02-27 09:53:53 
16 มานิตย์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:40:47
อนุมัต | 2018-02-27 09:25:11 
17 นาย ณัฐพล สมุทรสงคราม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:40:31
อนุมัต | 2018-02-27 09:24:49 
18 ชนินทร์ สมุทรสงคราม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:40:14
อนุมัต | 2018-02-27 09:24:32 
19 ชยางกูร สมุทรสงคราม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:39:55
อนุมัต | 2018-02-27 09:22:30
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-02-27 09:48:39 
20 เปรมินทร์ อุทัยธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ก.พ 2561 09:39:33
อนุมัต | 2018-02-27 09:20:24 
21 พิชิตชัย พะเยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ก.พ 2561 13:48:40
อนุมัต | 2018-02-19 13:48:28 
22 ธนาทรัพย์ น่าน 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ก.พ 2561 13:24:25
อนุมัต | 2018-02-19 13:23:46 
23 ณีรนุช ระยอง 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2018-02-19 13:23:16
ส่งไฟล์ให้ทางไลน์ | 2018-02-19 17:14:18 
24 สุกฤษฏิ์ นครปฐม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 ก.พ 2561 14:54:56
อนุมัต | 2018-02-16 14:54:46 
25 นวิฏฐวุฒิ ตาก 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ก.พ 2561 14:05:04
อนุมัต | 2018-02-15 14:04:33 
26 วณิชกรณ์ อุตรดิตถ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ก.พ 2561 15:25:55
อนุมัต | 2018-02-14 17:03:17 ยกเลิกอนุมัติ | 2018-02-15 14:35:14 
27 paitoon สมุทรปราการ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
28 sasdasd ตราด 0 543 รออนุมัติ  
29 กฤษฎางค์ สระแก้ว 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 ก.พ 2561 16:32:59
อนุมัต | 2018-02-13 16:32:42 
30 Thanachot เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 ก.พ 2561 13:56:25
อนุมัต | 2018-02-13 13:56:19 
31 รชต สมุทรสาคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 ก.พ 2561 11:50:53
อนุมัต | 2018-02-13 11:50:43 
32 สุคนธ์ปิยา เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 ก.พ 2561 16:36:07
อนุมัต | 2018-02-12 16:36:00
ส่งไฟล์ทาง line | 2018-02-14 17:07:49 
33 จักรกฤษณ์ กาฬสินธุ์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:44:15
 
34 กรฎา ร้อยเอ็ด 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
6 ก.พ 2561 10:05:59
อนุมัต | 2018-02-06 10:03:31 
35 พิชามญชุ์ ทัศนวรวัฒน์ นครนายก 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ตรง | 2018-02-06 10:07:28 
36 รัศมี ขอนแก่น 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
37 อรนุช นครพนม 0 543 รออนุมัติ  
38 พงศ์รักษ์ สงขลา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
6 ก.พ 2561 10:04:16
อนุมัต | 2018-02-06 10:02:26 
39 สุวัธนา นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ก.พ 2561 15:11:26
อนุมัต | 2018-02-02 15:10:18
ส่งไฟล์ ทางไลน์ | 2018-02-02 15:31:26 
40 พงศกร นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ก.พ 2561 15:10:51
อนุมัต | 2018-02-02 15:09:58
ส่งไฟล์ ทางไลน์ | 2018-02-02 15:31:36 
41 Supparat Panthachote ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ก.พ 2561 10:49:11
อนุมัต | 2018-02-01 10:48:55 
42 นาย ฮาซัน สงขลา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
31 ม.ก 2561 11:34:44
อนุมัต | 2018-01-30 14:16:22 
43 ดวงดาว เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
44 Benjaphon นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ม.ก 2561 11:34:17
อนุมัต | 2018-01-29 11:33:16 
45 เอกลักษณ์ เพชรบูรณ์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
46 อลิศรา กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
47 รังสรรค์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ม.ก 2561 11:33:41
อนุมัต | 2018-01-29 11:32:19 
48 สมยศ สมุทรปราการ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
29 ม.ก 2561 11:55:08
อนุมัต | 2018-01-29 11:32:01 
49 เผชิญ นครสวรรค์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 ม.ก 2561 11:58:07
อนุมัต | 2018-01-24 10:49:46 ยกเลิกอนุมัติ | 2018-01-24 10:51:03 
50 lakman นราธิวาส 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 ม.ก 2561 10:49:55
อนุมัต | 2018-01-24 10:49:34 
51 วรยุทธ นนทบุรี 0 543 รออนุมัติ  
52 ชนกนาฏ สมุทรปราการ 0 543 รออนุมัติ  
53 มณีรัตน์ ร้อยเอ็ด 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ม.ก 2561 22:00:21
อนุมัต | 2018-01-19 21:57:52 
54 กมลทิพย์ ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ม.ก 2561 22:00:03
อนุมัต | 2018-01-19 21:57:41 
55 ณฐพณย กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ม.ก 2561 11:59:09
อนุมัต | 2018-01-17 11:59:00 
56 อับดุลฮาดี กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 ม.ก 2561 21:59:40
อนุมัต | 2018-01-19 21:59:30 
57 ปราณี อุดรธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 ม.ก 2561 15:22:50
อนุมัต | 2018-01-12 15:22:43 
58 ธีรวิทย์ นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 ม.ก 2561 09:48:19
อนุมัต | 2018-01-12 09:48:11 
59 ฟหกฟหกหฟ ระยอง 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2018-02-13 17:07:19 
60 วริชพร กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 ม.ก 2561 11:08:36
อนุมัต | 2018-01-09 11:08:14 
61 ณรงค์พันธ์ บุรีรัมย์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
8 ม.ก 2561 17:39:14
อนุมัต | 2018-01-08 17:39:07 
62 มานพ ชลบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
63 ประทิน กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
8 ม.ก 2561 12:06:42
อนุมัต | 2018-01-08 12:02:27 
64 อนุธิดา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
8 ม.ก 2561 12:06:28
อนุมัต | 2018-01-08 12:02:11 
65 ชาญชัย สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
8 ม.ก 2561 12:06:13
อนุมัต | 2018-01-08 12:01:56
ส่งทางไลน์ | 2018-01-08 12:15:38 
66 นายชวลิต กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
8 ม.ก 2561 12:05:57
อนุมัต | 2018-01-08 12:01:40 
67 ภครพงษ์ เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
8 ม.ก 2561 12:05:28
อนุมัต | 2018-01-08 12:01:27
ส่งไลน์ | 2018-01-08 12:10:59 
68 สุกัญญา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
3 ม.ก 2561 17:50:23
อนุมัต | 2018-01-03 17:50:15
ส่งทางไลน์ | 2018-01-08 12:17:29 
69 หทัยทิพย์ ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
3 ม.ก 2561 14:56:38
อนุมัต | 2018-01-03 14:56:30 
70 นิชญา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ม.ก 2561 11:15:07
อนุมัต | 2018-01-02 11:14:58 
71 อาริษา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ม.ก 2561 17:03:28
อนุมัต | 2018-01-01 17:02:01 
72 กฤษณะ กำแพงเพชร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 ม.ก 2561 14:31:47
อนุมัต | 2018-01-01 17:01:44
ส่งทางไลน์ | 2018-01-08 12:18:12 
73 ราเมศ เพชรบูรณ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
1 ม.ก 2561 17:02:34
อนุมัต | 2018-01-01 17:01:20 
74 ธนวรรณ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ธ.ค 2560 15:21:52
อนุมัต | 2017-12-27 15:21:40 
75 อดุลย์ บุรีรัมย์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
27 ธ.ค 2560 14:48:02
อนุมัต | 2017-12-27 14:44:54 
76 แพรฟ้า นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
25 ธ.ค 2560 10:17:18
อนุมัต | 2017-12-25 10:16:18 
77 อดุลเดช มหาสารคาม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
25 ธ.ค 2560 10:17:04
อนุมัต | 2017-12-25 10:16:02 
78 วสันต์ กาญจนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
25 ธ.ค 2560 10:16:29
อนุมัต | 2017-12-25 10:15:48 
79 พีรพล สุรินทร์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
21 ธ.ค 2560 17:16:36
อนุมัต | 2017-12-21 17:16:11 
80 นายภูริพรรษ ชุมพร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
21 ธ.ค 2560 17:16:19
อนุมัต | 2017-12-21 17:15:58 
81 นายศุภมิตร สิงห์บุรี 0 543 รออนุมัติ  
82 ธวัชชัย กาญจนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ธ.ค 2560 12:04:23
อนุมัต | 2017-12-17 12:04:10 
83 ทศพร สมุทรปราการ 0 543 รออนุมัติ  
84 รุ่งทิวา ศรีสะเกษ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 ธ.ค 2560 11:51:42
อนุมัต | 2017-12-13 11:51:33
ส่งรหัส email | 2017-12-13 12:05:44 
85 ธีระวัฒน์ อุบลราชธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
10 ธ.ค 2560 22:14:46
อนุมัต | 2017-12-10 22:04:41
ส่งให้ทางเมล์ | 2017-12-13 12:07:14 
86 ทิวากร ศรีสะเกษ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
12 ธ.ค 2560 11:28:08
อนุมัต | 2017-12-10 22:04:35 
87 ธนัยนันท์ เชียงใหม่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
9 ธ.ค 2560 16:53:51
อนุมัต | 2017-12-08 23:36:39 
88 นายภพพิสุทธิ์ ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
26 ธ.ค 2560 16:15:48
อนุมัต | 2017-12-08 11:28:20 
89 วสันต์ ชลบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
8 ธ.ค 2560 11:31:20
อนุมัต | 2017-12-08 11:27:59
ส่งไฟล์ทางเมล์ | 2017-12-12 23:05:26 
90 เอกดนัย ชัยภูมิ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
18 ธ.ค 2560 11:57:53
อนุมัต | 2017-12-08 11:27:47 | 2017-12-12 23:05:15 
91 ปรีชา สงขลา 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
28 ก.พ 2561 11:14:22
อนุมัต | 2017-12-08 11:26:55 
92 มนูพร นนทบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
8 ธ.ค 2560 11:31:41
อนุมัต | 2017-12-08 11:26:04 
93 ธนัชญา นนทบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
94 netchanok ตราด 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
95 วสันต์ ชัยภูมิ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
5 ธ.ค 2560 18:21:18
อนุมัต | 2017-12-05 18:19:53 
96 อภินันท์ ปราจีนบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
6 ธ.ค 2560 00:34:19
อนุมัต | 2017-12-02 23:56:34 
97 วศิน กระบี่ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
98 ชิด แพร่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
29 พ.ย 2560 14:27:32
อนุมัต | 2017-11-29 14:22:42 
99 กิตติกานต์ มหาสารคาม 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
28 พ.ย 2560 14:34:23
อนุมัต | 2017-11-28 14:33:34 
100 สวัสดิวิทย์ นครนายก 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
28 พ.ย 2560 15:41:46
อนุมัต | 2017-11-28 14:33:01 


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved