แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 อัจฉราพร เพชรบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
2 พัฒน์ พัทลุง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
3 ณรงค์ศักดิ์ ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
15 ส.ค 2562 13:33:26
อนุมัต | 2019-08-15 13:31:02 
4 ปอ ขอนแก่น 0 543 รออนุมัติ  
5 สาริยา เลย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 17:47:23
อนุมัต | 2019-07-30 17:46:22 
6 วชิรายุทธิ์ พัทลุง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 17:48:04
อนุมัต | 2019-07-30 17:46:36 
7 Verapat นครศรีธรรมราช 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
8 ปิยนุช ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 17:48:32
อนุมัต | 2019-07-30 17:46:48 
9 วีรวัฒน์ ระยอง 0 543 รออนุมัติ  
10 Sawitree เชียงราย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:42:55
อนุมัต | 2019-07-18 18:41:10 
11 ยมณา นครปฐม 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:42:33
อนุมัต | 2019-07-18 18:40:46 
12 นางสาวจาฏุพัจน์ นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:43:17
อนุมัต | 2019-07-18 18:40:35 
13 รมิดา จันทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:42:14
อนุมัต | 2019-07-18 18:40:27 
14 นายสถาพร กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
15 นันทิชา บุรีรัมย์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 ก.ค 2562 18:41:44
อนุมัต | 2019-07-18 18:41:32 
16 นันทราพร ราชบุรี 0 543 รออนุมัติ เอกสารเซ็นรับรองไม่ถูกต้อง | 2019-07-30 18:04:27
 
17 ณัฐริกาญจน์ ลำปาง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
18 ปวีณวัชร์ อำนาจเจริญ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:07:35
อนุมัต | 2019-07-30 18:01:41 
19 ธนู พิจิตร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:08:01
อนุมัต | 2019-07-30 18:02:04 
20 ธรรมเนียม สกลนคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
21 วิรัณภัทร์ แพร่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:08:44
อนุมัต | 2019-07-30 18:04:57 
22 ศุภวิชญ์ ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:09:11
อนุมัต | 2019-07-30 18:05:26 
23 สุทิน ชุมพร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:09:37
อนุมัต | 2019-07-30 18:05:42 
24 อรรถวิทย์ สตูล 0 543 สั่งซื้อแล้ว
30 ก.ค 2562 18:10:08
อนุมัต | 2019-07-30 18:06:06 
25 เฉลิมพันธุ์ ลำปาง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
26 นายประเสริฐ ภูเก็ต 0 543 รออนุมัติ  
27 ณัฐ​วรรณ​ ปทุมธานี 0 543 รออนุมัติ  
28 จักกิด เชียงราย 0 543 รออนุมัติ  
29 สุริยันต์ ร้อยเอ็ด 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
30 อ๊อฟ อ่างทอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
31 พิมพ์ลดา พิษณุโลก 0 543 รออนุมัติ  
32 กรวรรณ ปทุมธานี 0 543 รออนุมัติ  
33 ชัยลาภ ปัตตานี 0 543 รออนุมัติ  
34 เบญจวรรณ สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ  
35 ศรศักดิชัย ชลบุรี 0 543 รออนุมัติ  
36 ศราวุธ ภูเก็ต 0 543 รออนุมัติ  
37 ศิรวิชญ์ เชียงใหม่ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
38 Nut เชียงใหม่ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
39 นพดล เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
40 สมชาย เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
41 สุวรรณา กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
42 ภัทรวดี กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ  
43 จ่าสิบเอก อัมราน ปัตตานี 0 543 รออนุมัติ  
44 เฉลิมพันธุ์ ลำปาง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
45 Veerayut เชียงราย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
46 อัครเดช ปราจีนบุรี 0 543 รออนุมัติ  
47 อนุสรา สุรินทร์ 0 543 รออนุมัติ  
48 เณริน พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 พ.ค 2562 12:50:40
อนุมัต | 2019-05-19 12:50:24 
49 อโนทัย ยโสธร 0 543 รออนุมัติ  
50 ทิพวรรณ อุบลราชธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
26 ก.ค 2562 12:33:24
อนุมัต | 2019-07-26 12:32:47 
51 ธนอรรถ นครพนม 0 543 รออนุมัติ  
52 ปิ่นแก้ว เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
53 จิราพร ภูเก็ต 0 543 รออนุมัติ  
54 สมัชชา จันทบุรี 0 543 รออนุมัติ  
55 โกศล ราชบุรี 0 543 รออนุมัติ  
56 ธงชัย พังงา 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:03 
57 ณัฐ​ธนภัสสร์ ลำพูน 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:10 
58 มยุลี ศรีสะเกษ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
59 มัสรียา ปัตตานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:34 
60 เทวัญ ลำปาง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
61 อรวรรณ มหาสารคาม 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
62 นายสุริยา สกลนคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:27 
63 จมิสตา อุบลราชธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
64 อารียา สมุทรปราการ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:11:53 
65 ยุทธนา กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:12:32 
66 ชมัยพร ชุมพร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:12:46 
67 สมบัติ เชียงราย 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:13:04 
68 ปภาวรินทร์ เลย 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:13:26 
69 สุคนลักษณ์ สมุทรสาคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:49 
70 นงนุช นราธิวาส 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
20 พ.ค 2562 13:02:50
อนุมัต | 2019-04-20 12:51:53 
71 เหมันต์ นครศรีธรรมราช 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
72 ธนัฐภรณ์ นครราชสีมา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
73 วิพล ระยอง 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:15:27 
74 เนติญา เพชรบูรณ์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:15:53 
75 อชิร ชุมพร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:16:13 
76 นายนิรุตติ ชลบุรี 0 543 รออนุมัติ  
77 คมสัน สกลนคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:17:05 
78 อุทุมพร ชลบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
79 วิสาขะ กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:17:28 
80 เผชิญ​โชค​ บุรีรัมย์ 0 543 รออนุมัติ  
81 นายประจักษ์ ชัยภูมิ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
82 ธวัช สุโขทัย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
83 ณัฏฐพงษ์ พิจิตร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
84 อิสรีย์ มหาสารคาม 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:14:13 
85 sirichol กาญจนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 11:24:06
อนุมัต | 2019-03-18 11:23:48 
86 นัฐวุฒิ ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 มี.ค 2562 11:04:39
อนุมัต | 2019-03-18 11:04:29 
87 ขนิษฐา ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:38:03
อนุมัต | 2019-03-16 13:37:55 
88 ฐิติกา เลย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:33:05
อนุมัต | 2019-03-16 13:31:25 
89 วีระ เชียงราย 0 543 รออนุมัติ อนุมัต | 2019-03-16 13:31:58 ยกเลิกอนุมัติ | 2019-03-16 13:32:05 
90 Prapattra หนองบัวลำภู 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:12 
91 ชนาวีร์ พัทลุง 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:27 
92 เกตุนภา ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 มี.ค 2562 13:36:07
อนุมัต | 2019-03-16 13:32:53 
93 สมหมาย สระบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
94 จักรกฤษ สุรินทร์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:22:36 
95 นิรภัฎ ชลบุรี 0 543 รออนุมัติ  
96 นางาสวสุวิตราภรณ์ ศรีสะเกษ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:19:31 
97 ณัฐพล ร้อยเอ็ด 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
98 ธีรพันธุ์ ตาก 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
99 อุบลวรรณ อุบลราชธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2019-05-12 19:21:16 
100 ชัชฤทธิ์ สกลนคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved