แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 ณัฐภัทร มหาสารคาม 0 543 รออนุมัติ  
2 ยุระนันต์ เลย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
3 วันดี ชลบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
4 นิตินันท์ สุรินทร์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
5 อารี นนทบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
15 พ.ค 2560 14:44:38
อนุมัต | 2017-05-15 14:36:46 
6 สุปราณี กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2017-06-24 13:07:26 
7 นาริฐากัญจน์ เชียงใหม่ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
8 ทัศพิชญ์ พะเยา 0 543 รออนุมัติ  
9 ธนกฤต ปทุมธานี 0 543 รออนุมัติ  
10 สราญวิชญ์ กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
12 พ.ค 2560 12:02:36
อนุมัต | 2017-05-12 12:01:46 
11 พรทิพย์ เพชรบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
8 พ.ค 2560 09:05:01
อนุมัต | 2017-05-06 12:20:14 
12 มัยกร เพชรบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
13 ฉลองชัย เชียงใหม่ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
30 เม.ย 2560 12:44:17
อนุมัต | 2017-04-30 12:43:07 
14 นายอัศนัย นครสวรรค์ 0 543 รออนุมัติ email ข้อมูลไม่ตรง | 2017-04-24 10:21:14 
15 noppadon ระยอง 0 543 รออนุมัติ spam | 2017-04-24 10:22:50 
16 ชัยณรงค์ บุรีรัมย์ 0 543 รออนุมัติ  
17 ภาฆินันท์ นครศรีธรรมราช 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
26 เม.ย 2560 09:10:17
เมล์ | แจ้งข้อมูลไม่ครบ | 2017-04-24 10:25:41 
18 ณัฐพล ร้อยเอ็ด 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
email | ขอเอกสารใหม่ | 2017-04-24 10:27:02 
19 ประหยัด บุรีรัมย์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
12 เม.ย 2560 19:06:54
อนุมัต | 2017-04-12 18:59:10 
20 ญาณิศา กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
9 เม.ย 2560 13:03:07
อนุมัต | 2017-04-09 13:02:32 
21 ศกลรัตน์ กาฬสินธุ์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
5 เม.ย 2560 17:00:06
อนุมัต | 2017-04-05 16:58:59 
22 ประภาพรรณ พะเยา 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
5 เม.ย 2560 17:00:17
อนุมัต | 2017-04-05 16:58:01 
23 กฤติกร เลย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
24 วราพล เชียงราย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
25 โชติวุฒิ กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
14 มี.ค 2560 09:34:30
อนุมัต | 2017-03-14 09:33:56
sms | 2017-03-14 09:34:43 
26 ณัฐพิชญา ปทุมธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
13 มี.ค 2560 11:17:25
อนุมัต | 2017-03-13 11:16:57
sms | 2017-03-13 11:17:37 
27 สานุวัฒน์ นครราชสีมา 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
16 มี.ค 2560 17:46:52
อนุมัต | 2017-03-11 15:24:28
เมล | 2017-03-11 15:34:21 ยกเลิกอนุมัติ | 2017-03-16 17:45:55
ส่ง sms ใหม่ | 2017-03-16 17:47:17 
28 เทวนาถ กาญจนบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
เมลขอเอกสาร | 2017-03-11 15:34:41 
29 สิทธินันท์ สุราษฎร์ธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
11 มี.ค 2560 15:23:45
อนุมัต | 2017-03-11 15:23:15
ส่งเมล์ | 2017-03-11 15:34:58 
30 พิษณุ ศรีสะเกษ 0 543 รออนุมัติ เมล | 2017-03-10 11:20:57 
31 สิรวิชญ์ ปราจีนบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
เมล | 2017-03-10 11:19:32 
32 ชลธิชา กรุงเทพมหานคร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 มี.ค 2560 08:44:37
อนุมัต | 2017-03-10 10:50:45
sms | 2017-03-10 11:21:14
เมล | 2017-03-10 11:21:25 
33 Kittipong นนทบุรี 0 543 รออนุมัติ ส่งเมล | 2017-03-03 13:47:43 
34 กนกพร ลำปาง 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
6 มี.ค 2560 09:48:52
อนุมัต | 2017-03-02 00:17:02
sms | 2017-03-02 00:39:22
email | 2017-03-02 00:39:31 
35 กมลรัตน์ กาฬสินธุ์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
22 ก.พ 2560 15:42:11
อนุมัต | 2017-02-22 15:41:29
sms | 2017-02-22 15:42:37 
36 ไชยา ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
11 ก.พ 2560 02:16:23
อนุมัต | 2017-02-07 18:41:19
sms ไม่ผ่าน | 2017-02-10 11:25:11
ส่งเมล์ให้แล้ว | 2017-02-10 11:25:29 
37 นายศุภวุฒิ ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 ก.พ 2560 11:50:10
mail ขอหลักฐาน | 2017-02-10 11:28:50 
38 อดิศร ลำพูน 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 ก.พ 2560 10:43:36
อนุมัต | 2017-02-02 10:37:19 
39 อนุสรณ์ สมุทรสาคร 0 543 รออนุมัติ  
40 นพเก้า นครสวรรค์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
20 ธ.ค 2559 16:22:17
อนุมัต | 2016-12-14 17:11:24
ส่ง sms | 2016-12-15 09:19:58 
41 ทิพรัตน์ สระแก้ว 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 ธ.ค 2559 18:39:30
อนุมัติ | 2016-12-13 17:29:22
ส่ง sms | 2016-12-13 17:30:21 | 2016-12-13 17:31:27 
42 ปัญญา อุดรธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
15 ธ.ค 2559 10:04:28
อนุมัต | 2016-12-13 00:06:51
ส่ง sms | 2016-12-13 00:08:09 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-13 17:26:07 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-13 17:28:40 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:16:28 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:20:58 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:26:19 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:26:27 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:26:32 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:29:41 ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-14 17:31:51 
43 มลรัตน์ ตาก 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
11 ธ.ค 2559 23:40:36
อนุมัต | 2016-12-11 23:24:21
ส่ง sms | 2016-12-11 23:25:06 
44 จารุพันธ์ หนองคาย 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
9 ธ.ค 2559 16:50:08
อนุมัต | 2016-12-09 16:36:10
ส่ง sms | 2016-12-09 16:36:57 
45 จตุพร กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
- ส่งเมล์แจ้งข้อมูลไม่ครบ | 2016-12-08 11:44:16 
46 ทรงวุฒิ อุบลราชธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
4 ธ.ค 2559 11:51:45
อนุมัต | 2016-12-04 03:25:06
ส่ง sms | 2016-12-04 03:26:06 
47 ปฐมฤกษ์ ระยอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ส่งเมล์ | 2016-12-04 03:28:05 
48 กฤษฎา ภูเก็ต 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
29 พ.ย 2559 09:47:46
- อนุมัติ [สำเร็จ]
- ส่ง sms [สำเร็จ]
- ดาวน์โหลด [สำเร็จ] 
49 จตุพล ระยอง 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
28 พ.ย 2559 19:07:47
อนุมัติ | 2016-11-29 14:32:45
สั่งซื้อ | 2016-11-29 14:32:56
ส่ง sms | 2016-11-29 14:33:09
โหลด | 2016-11-29 14:33:28 
50 วาสนา สระแก้ว 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
25 พ.ย 2559 18:20:04
อนุมัติ | 2016-11-29 14:31:42
สั่งซื้อ | 2016-11-29 14:31:54
ส่ง sms | 2016-11-29 14:32:04
โหลด | 2016-11-29 14:32:30 
51 กันยามาส เชียงใหม่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
25 พ.ย 2559 10:06:50
 
52 สุนิสา นครปฐม 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
15 ธ.ค 2559 09:30:10
ส่ง sms ยกเลิกอนุมัติ | 2016-12-15 09:29:06
ส่ง sms | 2016-12-15 09:41:14 
53 ภัทราวรรณ นครปฐม 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
29 พ.ย 2559 11:27:39
- สั่งซื้อ สำเร็จ
- ส่ง sms สำเร็จ 
54 ศศิธร ชัยภูมิ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
24 พ.ย 2559 13:33:30
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
55 สาวิตรี ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2559 15:42:56
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
56 อรทัย มุกดาหาร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2559 13:36:18
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
57 ภคอร สระบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2559 14:08:15
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
58 Sirinapa สระแก้ว 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2559 13:35:33
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
59 ดนุโชติ นครปฐม 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
24 พ.ย 2559 13:34:09
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
60 ธนชาติ เชียงใหม่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2559 13:35:42
- สั่งซื้อ สำเร็จ 
61 นัฐพล บุรีรัมย์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
5 ม.ก 2560 14:46:25
ส่ง sms ให้แล้ว 
62 ปฐมพงศ์ เชียงใหม่ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
23 พ.ย 2559 16:14:10
ส่งเมล์ให้แล้วครับ 
63 พรรณทิวา นครศรีธรรมราช 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
64 ชวนพิศ เพชรบูรณ์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
20 พ.ย 2559 12:13:24
ส่งรหัสให้ทางเมล์ ส่ง sms ไม่ผ่าน 
65 อนุรักษ์ นครสวรรค์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลไม่ครบ ส่งเมล์แจ้งแล้ว 
66 กิติพงษ์ ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
23 พ.ย 2559 16:12:51
ส่ง sms ให้แล้ว 
67 ลภัส กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
68 นายปริญญา ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2559 15:48:27
อนุมัติส่ง sms ให้แล้ว 
69 สุพัตรชัย สุรินทร์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
14 พ.ย 2559 16:46:36
ส่งเมล์ขอสำเนาบัตร -> ส่งเมล์ -> อนุมัตแล้ว 
70 ศิรินทร์ นครสวรรค์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ส่งเมล์แจ้งข้อมูลไม่ครบ สำเนาบัตรประชาชน 
71 นิวัฒน์ธชัย ระยอง 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
9 พ.ย 2559 14:16:16
ส่ง sms ให้แล้วครับ 
72 สุนิสา ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 พ.ย 2559 11:56:43
ส่ง sms ไม่ได้ แต่ส่งเมล์ให้แล้ว 
73 ลัลน์ลลิต หนองคาย 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
8 พ.ย 2559 21:10:51
ส่ง sms และ ส่งเมล์ไม่ผ่าน  
74 พรณิชชนัญ บุรีรัมย์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลไม่ครบ ส่งเมล์ให้แล้วยังไม่ตอบกลับ 
75 ปิยธิดา ฉะเชิงเทรา 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
8 พ.ย 2559 12:26:03
ส่งเมล์ และโทรแจ้งรหัสแล้ว บอกรหัสผิด 
76 พิทักษ์ บุรีรัมย์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
3 พ.ย 2559 13:30:51
ส่งให้แล้วแต่ยังไม่โหลด  
77 เชิดศักดิ์ สุพรรณบุรี 0 543 รออนุมัติ ระยะสร้างไม่อยู่ในเงื่อนไข แต่ส่งข้อมูลครบ  
78 นายศราวุธ ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
10 พ.ย 2559 09:17:38
 
79 สทาจาร น่าน 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
80 นาย สมศักดิ์ เชียงราย 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 พ.ย 2559 11:10:32
 
81 นายสุรชัย แพร่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
20 พ.ย 2559 21:04:09
ส่งเมล์แล้ว 
82 ธัญญ์กมน นครปฐม 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 พ.ย 2559 19:07:23
 
83 พัชรินทร์ เชียงใหม่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 พ.ย 2559 11:34:09
 
84 โสรดา. ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 พ.ย 2559 14:15:01
 
85 สนธยา กรุงเทพมหานคร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 พ.ย 2559 14:59:44
 
86 วสันต์ นครศรีธรรมราช 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
87 ตรัยพล บุรีรัมย์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
29 พ.ย 2559 14:27:54
- สั่งซื้อ สำเร็จ | 2016-11-29 14:29:23
- ส่ง sms สำเร็จ | 2016-11-29 14:29:55 
88 นครินทร์ สกลนคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
89 ลัลน์ลลิต หนองคาย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved