แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 จันทกานต์ อุบลราชธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
2 boss เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ  
3 นลิน สระบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
28 พ.ย 2560 14:34:38
อนุมัต | 2017-11-23 15:47:43 
4 สุจิรา จันทบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
28 พ.ย 2560 14:34:52
อนุมัต | 2017-11-23 15:47:18 
5 อัจฉรา กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
6 สมศักดิ์ หนองคาย 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
25 พ.ย 2560 20:50:45
อนุมัต | 2017-11-22 15:35:31 
7 วราพร อุดรธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 พ.ย 2560 09:36:22
อนุมัต | 2017-11-22 15:34:38 
8 พลเชษฐ์ กรุงเทพมหานคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
21 พ.ย 2560 17:33:23
อนุมัต | 2017-11-21 17:32:42 
9 หัทยา สุราษฎร์ธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
20 พ.ย 2560 20:11:23
อนุมัต | 2017-11-20 11:43:31 
10 ณัฐธิดา สุราษฎร์ธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
19 พ.ย 2560 20:11:50
อนุมัต | 2017-11-19 15:02:44 
11 อรรถพล สุรินทร์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
21 พ.ย 2560 18:24:41
อนุมัต | 2017-11-17 09:24:59
แจ้งทางไลน์ | 2017-11-21 17:44:49 
12 ไชยวัฒน์ กระบี่ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
13 ณพธกร สุรินทร์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
21 พ.ย 2560 18:00:41
อนุมัต | 2017-11-17 09:25:12 
14 เกศินี จันทบุรี 0 543 รออนุมัติ  
15 พัชญ์นันท์ ปราจีนบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
17 พ.ย 2560 09:46:27
อนุมัต | 2017-11-15 23:04:02 
16 นายบดินทร์ เชียงใหม่ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
28 พ.ย 2560 14:35:07
อนุมัต | 2017-11-15 23:03:39 
17 พงษ์ระพี นครราชสีมา 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
22 พ.ย 2560 08:36:00
อนุมัต | 2017-11-13 16:35:22
ส่งเมลให้แล้ว | 2017-11-21 17:42:46 
18 ปัทมา ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 พ.ย 2560 16:38:22
อนุมัต | 2017-11-13 16:35:36 
19 วสันต์ ชัยภูมิ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
20 สัญญา ชุมพร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 พ.ย 2560 12:53:56
อนุมัต | 2017-11-12 01:39:08 
21 นิสรา กรุงเทพมหานคร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 พ.ย 2560 22:34:40
อนุมัต | 2017-11-09 14:27:50 
22 สรายุทธ ร้อยเอ็ด 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 พ.ย 2560 19:50:53
อนุมัต | 2017-11-14 22:18:28 
23 piyawat ขอนแก่น 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
9 พ.ย 2560 14:34:51
อนุมัต | 2017-11-09 14:27:02 
24 นายกีฬาชัย ชัยภูมิ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
8 พ.ย 2560 00:28:05
อนุมัต | 2017-11-08 00:26:54 
25 ชวาล เลย 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
8 พ.ย 2560 01:07:00
อนุมัต | 2017-11-06 15:16:40 
26 ชัชชัย แพร่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
8 พ.ย 2560 07:01:53
อนุมัต | 2017-11-06 15:16:38
ส่งทางเมล์ | 2017-11-06 15:54:29 
27 เครือวัลย์ สุราษฎร์ธานี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
8 พ.ย 2560 00:27:40
อนุมัต | 2017-11-06 15:16:25 
28 สวาสดิ์ ชุมพร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
4 พ.ย 2560 16:32:03
อนุมัต | 2017-11-04 12:57:03 
29 Piyanuch มุกดาหาร 0 543 รออนุมัติ  
30 วรรณพร อุบลราชธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
4 พ.ย 2560 16:41:24
อนุมัต | 2017-11-04 12:59:10 
31 Kittipong เชียงใหม่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
4 พ.ย 2560 20:19:21
อนุมัต | 2017-11-04 12:59:23
ส่งทางไลน์ | 2017-11-04 16:39:33 
32 สุริยา สกลนคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2017-11-04 13:00:41 
33 ถิรเดช ราชบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
3 พ.ย 2560 11:29:27
อนุมัต | 2017-11-03 11:28:49 
34 ว่าที่ร.ต.สิทธิพงษ์ ปทุมธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
3 พ.ย 2560 12:08:39
อนุมัต | 2017-11-03 12:02:56 
35 ปรีชา ขอนแก่น 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
4 พ.ย 2560 16:36:46
อนุมัต | 2017-11-04 16:29:53 
36 รัตติกาล แพร่ 0 543 รออนุมัติ  
37 ภาสินี สระแก้ว 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
3 พ.ย 2560 09:41:22
อนุมัต | 2017-11-02 16:46:24 
38 ณีรนุช นครนายก 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
2 พ.ย 2560 09:55:25
อนุมัต | 2017-11-01 16:43:41 
39 พิสุทธิ์ นครสวรรค์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
1 พ.ย 2560 13:55:40
อนุมัต | 2017-11-01 13:48:34 
40 อภิญญา สระแก้ว 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
1 พ.ย 2560 13:50:23
อนุมัต | 2017-11-01 13:48:01
ส่งข้อมูลให้แล้ว ติดต่อไม่ได้ | 2017-11-03 09:54:15 
41 จีรพันธ์ เชียงราย 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
31 ต.ค 2560 19:22:16
อนุมัต | 2017-10-31 14:26:54 
42 ส.อ.สมเจตต์ นครศรีธรรมราช 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
31 ต.ค 2560 14:37:40
อนุมัต | 2017-10-31 14:26:48 
43 sadasdas อ่างทอง 0 543 รออนุมัติ  
44 ญาณวุฒิ ลพบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
27 ต.ค 2560 15:58:19
อนุมัต | 2017-10-26 17:44:25 
45 ปาณิศา บุรีรัมย์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
27 ต.ค 2560 09:22:35
อนุมัต | 2017-10-26 17:44:17 
46 อดิศร ศรีสะเกษ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
26 ต.ค 2560 17:46:17
อนุมัต | 2017-10-26 17:44:12
line ยังไม่ว่างโหลด | 2017-11-01 17:02:57 
47 นางสาวนุชรี กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
48 ธราเทพ สมุทรปราการ 0 543 รออนุมัติ  
49 เดชาวัต ระยอง 0 543 รออนุมัติ อนุมัต | 2017-10-24 09:50:40 ยกเลิกอนุมัติ | 2017-10-24 09:51:03 
50 มาริษา ร้อยเอ็ด 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
23 ต.ค 2560 00:07:59
อนุมัต | 2017-10-23 00:07:17 
51 กฤติยา อุดรธานี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
52 พงษ์อนันต์ สระแก้ว 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
19 ต.ค 2560 22:50:40
อนุมัต | 2017-10-19 10:47:24 
53 ปกรณ์ ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
20 ต.ค 2560 10:40:00
อนุมัต | 2017-10-17 13:40:19 
54 เอกชัย สกลนคร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
19 ต.ค 2560 23:42:12
อนุมัต | 2017-10-17 13:40:01 
55 สุภางค์รัตน์ อุดรธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 ต.ค 2560 13:09:30
อนุมัต | 2017-10-16 09:23:19 
56 ชานนท์ ยะลา 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
17 ต.ค 2560 10:24:55
อนุมัต | 2017-10-16 09:23:04 
57 อนุลักษณ์ สุราษฎร์ธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 ต.ค 2560 10:45:30
อนุมัต | 2017-10-16 09:22:50 
58 กฤษกร นนทบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 ต.ค 2560 10:42:16
อนุมัต | 2017-10-16 09:22:36 
59 ชัยณรงค์ ร้อยเอ็ด 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
60 จริยา อุดรธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 ต.ค 2560 13:51:55
อนุมัต | 2017-10-16 09:22:02 
61 sirisak ระยอง 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
16 ต.ค 2560 10:40:08
อนุมัต | 2017-10-16 09:21:49 
62 สุทธิชัย เชียงราย 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
16 ต.ค 2560 10:42:06
อนุมัต | 2017-10-16 09:21:29 
63 นครินทร์ สกลนคร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
12 ต.ค 2560 07:33:35
อนุมัต | 2017-10-11 21:03:44
โหลดแล้ว | 2017-10-16 09:18:09 
64 ปฏิภาณ ตาก 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
11 ต.ค 2560 21:06:11
อนุมัต | 2017-10-11 21:03:13 
65 จุฑามาศ เพชรบูรณ์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
11 ต.ค 2560 21:12:05
อนุมัต | 2017-10-10 20:35:53 | 2017-10-11 21:11:05 
66 ธนภัทร นนทบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
1 ก.ค 2560 09:53:37
อนุมัต | 2017-07-01 01:03:26 
67 พิมพ์ประภัสสร ฉะเชิงเทรา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
68 โกสินทร์ สุราษฎร์ธานี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
29 มิ.ย 2560 17:30:07
อนุมัต | 2017-06-29 17:22:11 
69 วิทยา เชียงใหม่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
29 มิ.ย 2560 17:34:09
อนุมัต | 2017-06-29 17:29:07
sms | 2017-06-30 10:36:27
โหลดแล้ว | 2017-06-30 10:36:40 
70 จีระพันธ์ หนองคาย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
71 ภัณฑิรา ศรีสะเกษ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
23 มิ.ย 2560 16:49:46
อนุมัต | 2017-06-23 16:38:57
sms เรียบร้อย | 2017-06-23 16:43:11
line เรียบร้อย | 2017-06-23 16:43:30 
72 วิลาวัลย์ ศรีสะเกษ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
20 มิ.ย 2560 15:17:32
อนุมัต | 2017-06-20 15:16:27 
73 วุฒิชาติ อุตรดิตถ์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
16 มิ.ย 2560 11:34:38
อนุมัต | 2017-06-16 11:33:10 
74 วีระศักดิ์ ชุมพร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
30 มิ.ย 2560 11:06:22
อนุมัต | 2017-06-30 10:52:58 
75 ศรัญญา นครราชสีมา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ไม่สนใจแล้ว | 2017-06-30 10:43:42 
76 ศุภางค์ สงขลา 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
7 มิ.ย 2560 17:35:31
อนุมัต | 2017-06-07 17:34:15
ทัก line ยังไม่อ่าน | 2017-06-24 13:01:22 
77 น.ส.วรรณนิภา นครราชสีมา 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
7 มิ.ย 2560 13:36:10
อนุมัต | 2017-06-07 13:30:42
sms | 2017-06-07 13:32:42
โหลดแล้ว | 2017-06-24 13:03:08 
78 สุกัญญา สุพรรณบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
9 มิ.ย 2560 14:50:11
อนุมัต | 2017-06-07 13:30:14
sms | 2017-06-07 13:32:26 
79 ทวีศักดิ์ เชียงใหม่ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
5 มิ.ย 2560 23:40:38
อนุมัต | 2017-06-05 23:40:02
ติดต่อ line | 2017-06-24 13:02:10
ยกเลิก ไม่รับแบบ | 2017-06-24 13:02:45 
80 ราโอฟ สตูล 0 543 รออนุมัติ  
81 กันทิมา ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
8 มิ.ย 2560 08:57:03
อนุมัต | 2017-05-31 18:18:51 
82 วราพล นครศรีธรรมราช 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
83 ภคิน สุพรรณบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
5 มิ.ย 2560 09:36:28
อนุมัต | 2017-05-30 16:08:17 
84 เอกชัย บุรีรัมย์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
85 จิรานุวัฒน์ นครพนม 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
30 พ.ค 2560 11:42:11
อนุมัต | 2017-05-25 02:47:33 ยกเลิกอนุมัติ | 2017-05-25 02:53:54 
86 นายธงคม ราชบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
25 พ.ค 2560 16:10:22
อนุมัต | 2017-05-25 02:46:57 
87 กนกวรรณ สตูล 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
22 พ.ค 2560 16:02:51
อนุมัต | 2017-05-22 15:56:36 
88 Supamongkhol เชียงราย 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
24 มิ.ย 2560 12:51:26
อนุมัต | 2017-05-22 15:55:30
ส่งรหัสทาง line แล้ว | 2017-06-24 12:59:58 
89 จัตุรงณ์ นครสวรรค์ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
19 พ.ค 2560 15:40:45
อนุมัต | 2017-05-19 15:40:07
add line | 2017-06-24 13:03:53 
90 พสิษฐ์ อุตรดิตถ์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
91 ธณิชารีย์ นครพนม 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
19 พ.ค 2560 11:03:45
อนุมัต | 2017-05-19 10:01:40 
92 ธีรานุวัตร ศรีสะเกษ 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
19 พ.ค 2560 10:03:18
อนุมัต | 2017-05-19 10:00:06 
93 tanatchar กระบี่ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
18 พ.ค 2560 09:10:42
อนุมัต | 2017-05-17 23:42:59 
94 ภัทราพร ลำปาง 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
18 พ.ค 2560 15:16:53
อนุมัต | 2017-05-17 17:20:28 
95 ธีรเดช นครพนม 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
96 อนุชา ฉะเชิงเทรา 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
17 พ.ค 2560 16:35:48
อนุมัต | 2017-05-17 16:34:55 
97 ธารสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
17 พ.ค 2560 09:30:00
อนุมัต | 2017-05-17 09:26:02
ส่งรหัส email | 2017-05-17 09:58:00 
98 นายวิชิต ตรัง 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
22 พ.ค 2560 15:14:09
อนุมัต | 2017-05-17 09:24:31
ส่งรหัสให้ทางเมล | 2017-05-17 09:58:27 
99 นายวีระศักดิ์ กาฬสินธุ์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
17 พ.ค 2560 13:03:17
อนุมัต | 2017-05-16 16:26:05
ส่งรหัสให้ทางเมล | 2017-05-17 09:58:42 
100 วิชิต กาฬสินธุ์ 0 543 รออนุมัติ  


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved