แจกฟรี! แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

สถิติแบบบ้านฟรี

จำนวนจำกัด (ดาวนโหลด) 2,000 ฉบับ มูลค่าแบบร่วม 30 ล้านบาท
1 คน ต่อ 1 แบบบ้าน

แบบฟรีคงเหลือ 1891 แบบ
ลงทะเบียนทั้งหมด 789 แบบ
ผ่านการอนุมัติทั้งหมด 204 แบบ
ผ่านการอนุมัติ (ยังไม่โหลด) 95 แบบ
ดาวน์โหลดแล้ว 109 แบบ
รอการอนุมัติ (ส่งข้อมูลไม่ครบ) 166 แบบ
ไม่ผ่านการอนุมัติ(ส่งข้อมูลไม่ครบ) 1 แบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับแบบบ้านฟรีทั้งหมด

แสดงรายชื่อและสถานะของผู้รับแบบบ้านฟรี

ค้นหารายชื่อ

ลำดับ

ชื่อ

จังหวัด

วันที่ลงทะเบียน

แบบบ้าน

สถานะ

หมายเหตุ

1 ชูศักดิ์ นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ค 2561 18:25:42
อนุมัต | 2018-07-11 18:20:36 
2 กรรณิกา หนองคาย 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-07-19 15:50:54
 
3 ชัยรัตน์ อุตรดิตถ์ 0 543 รออนุมัติ  
4 กุลยา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ค 2561 18:26:48
อนุมัต | 2018-07-11 18:22:22 
5 ธีรพงศ์ กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
11 ก.ค 2561 18:27:25
อนุมัต | 2018-07-11 18:22:35 
6 พนธิตร ราชบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-07-19 15:43:46
 
7 วิช ชัยนาท 0 543 สั่งซื้อแล้ว
17 ก.ค 2561 17:08:22
อนุมัต | 2018-07-11 18:22:48 
8 วรรณชนก ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:24:02
อนุมัต | 2018-07-11 18:23:07
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:00:36
 
9 นายคธา กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:24:39
อนุมัต | 2018-07-11 18:23:24
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:02:05
 
10 เดชา พระนครศรีอยุธยา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:25:44
อนุมัต | 2018-07-11 18:23:37 
11 พุฒิพันธ์ สมุทรสาคร 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543
อนุมัต | 2018-07-19 15:58:28 
12 วีรยุทธ พะเยา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-07-19 15:59:13
 
13 ศราวุธ นนทบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-07-19 15:59:31
 
14 มาลี ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
29 ส.ค 2561 14:00:49
อนุมัต | 2018-08-29 13:58:49
ส่งรหัสทางเมล์แล้ว | 2018-08-29 16:05:03
 
15 วิไลพร ร้อยเอ็ด 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-08-29 13:59:56
 
16 ขนิษฐา ชลบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 มิ.ย 2561 15:46:15
อนุมัต | 2018-06-19 15:45:50 
17 รัชนี กระบี่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
19 มิ.ย 2561 15:45:58
อนุมัต | 2018-06-19 15:45:35 
18 ธนัช นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
14 มิ.ย 2561 10:15:10
อนุมัต | 2018-06-14 00:36:31 
19 สุภัสสรา นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
14 มิ.ย 2561 12:07:24
อนุมัต | 2018-06-13 20:03:07 
20 นายภาณุวัฒน์ ชัยภูมิ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 มิ.ย 2561 11:50:47
อนุมัต | 2018-06-13 11:50:37 
21 นางสาวมุกดาวดี กาฬสินธุ์ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 มิ.ย 2561 09:49:30
อนุมัต | 2018-06-13 00:01:50 
22 niwat สมุทรปราการ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 มิ.ย 2561 00:02:17
อนุมัต | 2018-06-13 00:01:37 
23 วาสนา นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
13 มิ.ย 2561 00:02:00
อนุมัต | 2018-06-13 00:01:22 
24 ภูวนัย เพชรบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 มิ.ย 2561 23:59:48
อนุมัต | 2018-06-12 23:59:41 
25 นางสาวณพิชญา บุรีรัมย์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 มิ.ย 2561 15:25:58
อนุมัต | 2018-06-07 15:16:25
ส่งรหัส sms แล้ว | 2018-06-07 15:40:40
 
26 สุทธิภัทร ชัยนาท 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
27 sumarin ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 มิ.ย 2561 18:00:55
อนุมัต | 2018-06-07 15:11:06
สั่งซื้อซ้ำ | 2018-06-07 15:25:30
 
28 Aekkachai ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
0 543
อนุมัต | 2018-06-07 15:10:47
สั่งซื้อซ้ำ | 2018-06-07 15:25:45
 
29 ชญานี นครศรีธรรมราช 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-06-07 15:09:41
 
30 จุราพร ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 มิ.ย 2561 15:23:20
อนุมัต | 2018-06-07 15:08:44
ลงทะเบียนซ้ำ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-06-07 15:43:33
 
31 เทพฤทธิ์ ขอนแก่น 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 มิ.ย 2561 15:21:25
อนุมัต | 2018-06-07 15:08:25
ลงทะเบียนซ้ำ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-06-07 15:43:49
 
32 คณิต สุพรรณบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-06-07 15:09:24
 
33 อมร สมุทรสาคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
25 พ.ค 2561 13:36:07
อนุมัต | 2018-05-25 13:35:59
ส่งรหัส inbox | 2018-05-25 13:38:08
 
34 ปณิธาน ระยอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:42:38
 
35 พันวรรษา สมุทรสาคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 พ.ค 2561 16:24:00
อนุมัต | 2018-05-24 16:22:37 
36 ศุภมาส กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
25 พ.ค 2561 13:38:45
อนุมัต | 2018-05-25 13:38:31 
37 พรพิมล สุราษฎร์ธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 พ.ค 2561 16:23:29
อนุมัต | 2018-05-24 16:22:24 
38 เพ็ญประภา ชลบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:42:56
 
39 PHUTTHIPHUM กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 พ.ค 2561 16:22:53
อนุมัต | 2018-05-24 16:22:08 
40 วารุณี ประจวบคีรีขันธ์ 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:42:26
 
41 กฤติณา นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 พ.ค 2561 11:24:43
อนุมัต | 2018-05-18 11:24:34 
42 Nithinan ฉะเชิงเทรา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-16 11:38:26
 
43 ศราวุธ หนองคาย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 พ.ค 2561 11:42:04
อนุมัต | 2018-05-16 11:40:33
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-05-16 11:46:05
 
44 มุทิตา ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 พ.ค 2561 11:42:30
อนุมัต | 2018-05-16 11:41:17 
45 สังวร เชียงใหม่ 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-16 11:41:46
 
46 ณัฐดนัย เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
16 พ.ค 2561 11:42:58
อนุมัต | 2018-05-16 11:41:56 
47 phousaming หนองคาย 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ รบกวนส่งเพิ่มเติม inbox สำเนาถูกต้อง https://www.facebook.com/bigcan.home/ | 2018-05-09 11:17:21
 
48 ชัชวาลย์ สุพรรณบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 พ.ค 2561 11:20:19
อนุมัต | 2018-05-09 11:11:19 
49 นายอานัน ปทุมธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
18 พ.ค 2561 11:20:11
อนุมัติ | 2018-05-18 11:21:53

ส่ง sms แล้ว | 2018-05-18 11:22:44
 
50 อาทิตย์ นครศรีธรรมราช 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 พ.ค 2561 11:08:13
อนุมัต | 2018-05-09 11:08:05 
51 พิชชานาถ นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 พ.ค 2561 11:20:49
อนุมัต | 2018-05-09 11:15:13 
52 นาย อานนท์ กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ รบกวนส่งเพิ่มเติม inbox สำเนาถูกต้อง https://www.facebook.com/bigcan.home/ | 2018-05-09 11:17:46
 
53 ทรงพล นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
9 พ.ค 2561 11:21:41
อนุมัต | 2018-05-09 11:18:04
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-05-09 12:11:26
 
54 นางสาวรัทญา สระบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
25 พ.ค 2561 10:29:16
อนุมัต | 2018-05-09 11:18:23 
55 นางสาวเพชรินทร์ ระยอง 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:43:12
 
56 ปรารถนา พะเยา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลไม่ครบ ขาดสำเนาครับ | 2018-05-25 13:41:59
 
57 วันชนะ ชลบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
9 พ.ค 2561 11:26:35
อนุมัต | 2018-05-09 11:19:12 
58 นิวัตร ชัยภูมิ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:44:36
อนุมัต | 2018-04-24 09:33:13 
59 สมบัติ อุดรธานี 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขาดสำเนาครับ | 2018-04-24 09:32:57
 
60 สมพงศ์ ระนอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:44:53
อนุมัต | 2018-04-24 09:32:21 
61 ศุทธนที นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:45:09
อนุมัต | 2018-04-24 09:32:09 
62 รัมม์ สมุทรสาคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:45:26
อนุมัต | 2018-04-24 09:31:48
ส่งรหัสทางเมล์ | 2018-04-24 20:53:07
 
63 กาญจนา กาฬสินธุ์ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:45:46
อนุมัต | 2018-04-24 09:31:22
ส่งทางเมล์ | 2018-04-24 20:52:10
 
64 จิรวัฒน์ กำแพงเพชร 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
26 เม.ย 2561 12:40:46
อนุมัต | 2018-04-24 09:31:11 
65 เมธวิน กาญจนบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:37:55
อนุมัต | 2018-04-24 09:30:39 
66 ธาดาวัฒน์ ศรีสะเกษ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
25 เม.ย 2561 11:30:19
อนุมัต | 2018-04-24 09:30:26 
67 ธนิต เชียงราย 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 09:37:07
อนุมัต | 2018-04-24 09:30:12 
68 ณัฐมล สิงห์บุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
24 เม.ย 2561 20:46:35
อนุมัต | 2018-04-24 20:46:18 
69 Phusanisa นนทบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
26 เม.ย 2561 11:21:13
อนุมัต | 2018-04-24 09:29:27 
70 ประชากร กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:43:56
 
71 ประชากร กรุงเทพมหานคร 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:44:36
 
72 สนั่น เลย 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:44:54
 
73 สมุทร เพชรบุรี 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
24 เม.ย 2561 21:24:20
อนุมัต | 2018-04-24 09:29:06 
74 areeya กรุงเทพมหานคร 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ตรงครับ | 2018-04-24 09:28:49
 
75 Jason ปราจีนบุรี 0 543 รอโหลด (ส่ง sms แล้ว)
0 543 00:00:00
อนุมัต | 2018-04-24 09:26:03 
76 ชัชชฎา สมุทรสาคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 เม.ย 2561 10:00:06
อนุมัต | 2018-04-02 09:58:46 
77 นางพเยาว์ นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 เม.ย 2561 09:59:42
อนุมัต | 2018-04-02 09:58:38 
78 นาย ฉัตรเฉลิม ฉะเชิงเทรา 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลสำเนาไม่ครบ กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/ | 2018-05-25 13:45:14
 
79 กมลรัตน์ อุบลราชธานี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 เม.ย 2561 09:59:20
อนุมัต | 2018-04-02 09:58:25 
80 เมฐิณี กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
2 เม.ย 2561 09:58:54
อนุมัต | 2018-04-02 09:57:58 
81 พันธ์วศรี สงขลา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
22 มี.ค 2561 11:52:45
อนุมัต | 2018-03-22 11:51:51 
82 ธนพร ตรัง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
22 มี.ค 2561 11:52:25
อนุมัต | 2018-03-22 11:51:41 
83 ชนิศา ชัยภูมิ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
22 มี.ค 2561 11:52:01
อนุมัต | 2018-03-22 11:49:59 
84 sallaya พระนครศรีอยุธยา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
85 เกษม สกลนคร 0 543 รออนุมัติ  
86 วัชระ ชัยภูมิ 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
16 มี.ค 2561 12:14:41
อนุมัต | 2018-03-14 17:30:42 
87 Pairoj ฉะเชิงเทรา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
14 มี.ค 2561 17:07:33
อนุมัต | 2018-03-14 17:07:24 
88 แพรฟ้า นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
14 มี.ค 2561 16:15:14
อนุมัต | 2018-03-14 16:14:30
ข้อมูลไม่ตรง | 2018-03-14 17:03:41
 
89 asas ระยอง 0 543 ดาวน์โหลดแล้ว
13 มี.ค 2561 16:18:12
อนุมัต | 2018-03-13 14:41:21 
90 ภัทรวัต ปราจีนบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
91 รุ่งโรจน์ สระบุรี 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
 
92 รพีภัทร นนทบุรี 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 มี.ค 2561 16:21:45
อนุมัต | 2018-03-12 16:20:42 
93 สุพจน์ นครราชสีมา 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 มี.ค 2561 16:21:26
อนุมัต | 2018-03-12 16:20:34 
94 มัณฑิตา ระยอง 0 543 สั่งซื้อแล้ว
12 มี.ค 2561 16:21:09
อนุมัต | 2018-03-12 16:20:20 
95 ก่อพงศ์ นครนายก 0 543 สั่งซื้อแล้ว
14 มี.ค 2561 14:38:29
อนุมัต | 2018-03-12 16:20:01
ส่งไฟล์ทางไลน์ | 2018-03-14 15:34:17
 
96 Jiradej กรุงเทพมหานคร 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 มี.ค 2561 16:17:53
อนุมัต | 2018-03-07 16:17:23
ส่งรหัสทางไลน์ | 2018-03-08 10:18:50
 
97 กันตินันท์ เชียงใหม่ 0 543 สั่งซื้อแล้ว
7 มี.ค 2561 16:17:30
อนุมัต | 2018-03-07 16:17:12 
98 attaporn อุตรดิตถ์ 0 543 รออนุมัติ ข้อมูลไม่ครบ | 2018-03-07 16:16:59
 
99 กิตติพร อุบลราชธานี 0 543 รออนุมัติ ขอมูลไม่ครบ | 2018-03-05 10:41:28
 
100 สมโชค สงขลา 0 543 ข้อมูลไม่ครบ รบกวนติดต่อทีมงาน
https://www.facebook.com/bigcan.home/inbox/
ข้อมูลไม่ครบ | 2018-03-05 10:41:47
 


© 2553-2563 DATA BKK Co.,LTD. All rights reserved