แบบบ้านรีสอร์ท Resort Style

ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
20.50 x 15.00

RE-H1-505.160 158.12 ตร.ม.

25,600 บาท
BOQ ยังไม่รวม บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
14.50 x 15.00

RE-H1-09401.09 81.86 ตร.ม.

12,200 บาท
BOQ 1,600 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
14.50 x 15.00

RE-H1-08601.09 74.37 ตร.ม.

11,200 บาท
BOQ 1,500 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.00 x 17.00

RE-H1-505.120 108.73 ตร.ม.

16,000 บาท
BOQ 2,100 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
20.00 x 17.00

RE-H1-505.150(W)(W) 136.61 ตร.ม.

38,200 บาท
BOQ 2,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
19.00 x 17.00

RE-H1-505.140(W)(W) 127.40 ตร.ม.

19,100 บาท
BOQ 2,500 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
18.00 x 17.00

RE-H1-505.130(W)(W) 119.44 ตร.ม.

17,900 บาท
BOQ 2,400 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
20.00 x 17.00

RE-H1-505.110(W)(W) 97.54 ตร.ม.

14,700 บาท
BOQ 2,000 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
19.50 x 17.00

RE-H1-505.100(W)(W) 91.58 ตร.ม.

13,700 บาท
BOQ 1,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.50 x 17.00

RE-H1-505.90(W)(W) 81.67 ตร.ม.

12,200 บาท
BOQ 1,600 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.50 x 16.50

RE-H1-505.80(W)(W) 70.57 ตร.ม.

10,600 บาท
BOQ 1,400 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
16.50 x 16.50

RE-H1-505.70(W)(W) 61.93 ตร.ม.

9,300 บาท
BOQ 1,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style

แบบบ้านรีสอร์ท Resort Style

Resort Style แบบบ้านรีสอร์ท