2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 158.12ตร.ม.
20.50ม. 15.00ม. ที่ดิน 158.12ตร.ม.

25,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 81.86ตร.ม.
14.50ม. 15.00ม. ที่ดิน 81.86ตร.ม.

10,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 74.37ตร.ม.
14.50ม. 15.00ม. ที่ดิน 74.37ตร.ม.

9,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 108.73ตร.ม.
17.00ม. 17.00ม. ที่ดิน 108.73ตร.ม.

13,900

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 136.61ตร.ม.
20.00ม. 17.00ม. ที่ดิน 136.61ตร.ม.

35,500

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 127.40ตร.ม.
19.00ม. 17.00ม. ที่ดิน 127.40ตร.ม.

16,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 119.44ตร.ม.
18.00ม. 17.00ม. ที่ดิน 119.44ตร.ม.

15,500

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 97.54ตร.ม.
20.00ม. 17.00ม. ที่ดิน 97.54ตร.ม.

12,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 91.58ตร.ม.
19.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 91.58ตร.ม.

11,900

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 81.67ตร.ม.
17.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 81.67ตร.ม.

10,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 70.57ตร.ม.
17.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 70.57ตร.ม.

9,200

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 61.93ตร.ม.
16.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 61.93ตร.ม.

8,100

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 55.15ตร.ม.
16.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 55.15ตร.ม.

7,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 93.37 ตร.ม.
16.00ม. 16.00ม. ที่ดิน 93.37 ตร.ม.

12,100

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 81.51 ตร.ม.
14.50ม. 15.00ม. ที่ดิน 81.51 ตร.ม.

10,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 104.12ตร.ม.
15.50ม. 20.50ม. ที่ดิน 104.12ตร.ม.

13,500

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 89.52ตร.ม.
14.50ม. 20.50ม. ที่ดิน 89.52ตร.ม.

11,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 133.68ตร.ม.
22.00ม. 21.50ม. ที่ดิน 133.68ตร.ม.

17,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 124.53ตร.ม.
22.00ม. 21.50ม. ที่ดิน 124.53ตร.ม.

16,200

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 137.47ตร.ม.
20.50ม. 24.50ม. ที่ดิน 137.47ตร.ม.

17,900

ราคาแบบ