รับสร้างบ้าน ขอนแก่น รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง ขอนแก่น

BIGCAN ขายแบบสร้างบ้าน สำหรับลูกค้าซื้อแบบสร้างบ้านของ BIGCAN สามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาในจังหวัดบ้านท่านได้ สำหรับผู้รับเหมา ขอนแก่น

ธรรมเนียบ ผู้รับเหมา ขอนแก่น

logo รหัส ชื่อผู้รับเหมา ประสบการณ์(ปี)
DC000058 หจก.คุณมาเฮง คอนสตรัคชั่น 5
DC000051 หจก.สะระสิทธิ์ 13