รับสร้างบ้าน เชียงราย รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง เชียงราย

BIGCAN ขายแบบสร้างบ้าน สำหรับลูกค้าซื้อแบบสร้างบ้านของ BIGCAN สามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาในจังหวัดบ้านท่านได้ สำหรับผู้รับเหมา เชียงราย

ธรรมเนียบ ผู้รับเหมา เชียงราย

logo รหัส ชื่อผู้รับเหมา ประสบการณ์(ปี)
DC000067 พรีเมี่ยม ดิเวลลอป เฮาส์ 5
DC000021 หจก.รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมเน้จเม้นท์ 9