รับสร้างบ้าน แพร่ รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง แพร่

BIGCAN ขายแบบสร้างบ้าน สำหรับลูกค้าซื้อแบบสร้างบ้านของ BIGCAN สามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาในจังหวัดบ้านท่านได้ สำหรับผู้รับเหมา แพร่

ธรรมเนียบ ผู้รับเหมา แพร่

logo รหัส ชื่อผู้รับเหมา ประสบการณ์(ปี)
DC000093 หจก.ทองเซอร์วิสคอนสตรัคชั่น 30
DC000087 หจก.ทองเซอร์วิสคอนสตรัคชั่น 20