รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่

BIGCAN ขายแบบสร้างบ้าน สำหรับลูกค้าซื้อแบบสร้างบ้านของ BIGCAN สามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาในจังหวัดบ้านท่านได้ สำหรับผู้รับเหมา เชียงใหม่

ธรรมเนียบ ผู้รับเหมา เชียงใหม่

logo รหัส ชื่อผู้รับเหมา ประสบการณ์(ปี)
DC000066 บริษัทบ้านเฮาส์ จำกัด 10
DC000062 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็น บิวด์ 5
DC000056 หจก. สิทธิณี 1981 5