โชว์รูมแบบบ้าน ตัวแทนจำหน่ายแบบบ้าน พระนครศรีอยุธยา

แบบในกระบอก แบบสร้างบ้าน BIG CAN บริษัทได้เปิดจำหน่ายแบบบ้าน ตามห้างร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบบ้านทุกแบบพร้อม BOQ ลูกค้าซื้อแบบไปในสร้างบ้าน ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง กู้ธนาคารได้

ตัวแทนจำหน่าย พระนครศรีอยุธยา

รหัส ชื่อผู้รับเหมา ประสบการณ์(ปี)