โชว์รูมแบบบ้าน ตัวแทนจำหน่ายแบบบ้าน แพร่

แบบในกระบอก แบบสร้างบ้าน BIG CAN บริษัทได้เปิดจำหน่ายแบบบ้าน ตามห้างร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดแพร่ แบบบ้านทุกแบบพร้อม BOQ ลูกค้าซื้อแบบไปในสร้างบ้าน ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง กู้ธนาคารได้

ตัวแทนจำหน่าย แพร่

รหัส ชื่อผู้รับเหมา ประสบการณ์(ปี)