โกลบอลเฮ้าส์ สํานักงานใหญ่ ร้อยเอ็ด

แบบบ้านสำเร็จรูป ร้อยเอ็ด โกลบอลเฮ้าส์ สํานักงานใหญ่ ร้อยเอ็ด
http://www.databkk.com/agent_detail.php?id=000060
แบบสร้างบ้าน BIGCAN ร้อยเอ็ด แบบบ้านชั้นเดียว สำหรับท่านที่กำลังหาแบบสร้างบ้านชั้นเดียว ใน ร้อยเอ็ด สามารถซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปได้ที่ โกลบอลเฮ้าส์ สํานักงานใหญ่ ร้อยเอ็ด มีหลายแบบหลายสไตล์ แบบบ้านบรรจุในกระบอก แบบบ้านครบชุดพร้อม BOQ แบบก่อสร้างบ้าน "แบบในกระบอก" แบบใช้ก่อสร้าง ยื่นขออนุญาต พร้อมรายละเอียดราคาก่อสร้าง
วางจำหน่ายที่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
จังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับท่านที่กำลังมีแผนจะก่อสร้าง สร้างบ้านชั้นเดียวใน จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่มีแบบบ้าน

แวะเลือกชมแบบได้นะคะ


โดยมีให้เลือก 3 สไตล์ ประกอบด้วย

•แบบบ้าน Modern Style บรรจุในกระบอกสีฟ้า

•แบบบ้าน Tropical Style บรรจุในกระบอกสีเขียว

•แบบบ้าน Contemporary Style บรรจุในกระบอกสีแดงที่ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย

232 หมู่ที่ 19 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์. 043-519777,043-519596-7

โทรสาร. 043-519649,043-511492
อัพเดทเมื่อ 2017-03-22 12:11:59 1,295