หมวดหมู่ กู้เงินสร้างบ้าน

บทความเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้ กู้เงินสร้างบ้าน หรือเป็นบทความที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ

กู้เงินสร้างบ้าน สำหรับลูกค้าที่กำลังปลูกบ้าน และต้องการกู้ธนาคารสร้าง สำหรับเอกสารทางด้านหลักประกัน ที่ต้องใช้ในการกู้สร้างบ้าน
(1) ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
(2) แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ BOQ
(3) สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง
(4) ใบอนุญาตก่อสร้าง
(5) หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร (หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน ท.ด.13 หรือใบขอเลขที่บ้าน)
* หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน