Generic Cialis Uk Online Buy Furosemide No Rx Cialis Super Active Pills J Viagra Online To Buy Ventolin Inhaler For Sale Uk

แบบบ้าน จำเป็นอย่างไร ในการสร้างบ้าน

หน้าหลัก » กู้เงินสร้างบ้าน, เกี่ยวกับบ้าน, เรื่องทั่วไป โดย databkk กรกฎาคม 31, 2018 7:54 amแบบบ้าน จะแบ่งออกเป็น 3 หมวด หลัก
1. แบบสถาปัตยกรรม
เป็นแบบที่ทำให้เห็นภาพรวมของบ้าน รวมถึงรายละเอียดของตัวบ้านว่า มีขอบเขตอย่างไร
โดยมีการระบุแบบแปลนห้องต่างๆ และยังแสดงรายละเอียดส่วนขยายต่างๆ อีกด้วย
เช่น รายละเอียดประตู หน้าต่าง บันได ห้องน้ำและสุขภัณฑ์
ที่สำคัญยังกำหนดถึงรายละเอียดพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผิวไม้ ผิวกระเบื้อง ผิวทาสี หรือวัสดุอื่นๆ
เพื่อใช้ประกอบในการประเมินราคาวัสดุของบ้านทั้งหลัง

2. แบบทางวิศวกรรม เป็นแบบที่บอกถึงรายละเอียดโครงสร้างและระบบงานต่างๆ ทั้งแบบงานประปา งานระบายน้ำ งานไฟฟ้า และงานระบบสื่อสารต่างๆ ภายในบ้าน

3. แบบงานโครงสร้าง จะบอกถึงรายละเอียดขนาดหน้าตัดต่างๆ เช่น ขนาดเสา ขนาดคาน ขนาดพื้น ฐานราก เสาเข็ม เป็นแบบที่มีความจำเป็นมาก และใช้ประโยชน์ในตอนเริ่มต้นของการก่อสร้าง
ด้วยเหตุนี้ ก่อนจะได้บ้านที่สวยถูกใจ แบบบ้านถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างแรกที่ต้องมี เพราะจะมีข้อมูลของบ้านหลังนั้นๆ ทั้งเรื่องวัสดุ โครงสร้าง และงานระบบ เพื่อใช้การก่อสร้าง ต่อเติม หรือแก้ไขปรับปรุงตัวบ้าน แต่ถ้ายังไม่มีแบบบ้าน

แบบบ้าน จำเป็นอย่างไร ในการสร้างบ้าน


บทความ กู้เงินสร้างบ้าน

บทความเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้ กู้เงินสร้างบ้าน หรือเป็นบทความที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ