แบบร่าง มาก่อนได้ก่อน เหมาะสำหรับวางแปลนสร้างบ้านเร็วๆ

แบบบ้าน ร่างไว้สำหรับท่านผู้สนใจ สั่งซื้อได้กับสถาปนิกฝ่ายขาย เมื่อชำระเงินแล้วจะได้แบบบ้าน พร้อม BOQ ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน จำหน่ายในราคาโปรโมชั่น ให้ส่วนลดถึง 50%