UP
ปรึกษา & รับแจ้งชำระเงิน

094-2494438
0910ampp (ไลน์)


NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
27.00
ลึก
27.00
TM-H1-19801.10 พื้นที่ 182.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
51,200 บาท
TM-H1-19801.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
13.50
ลึก
17.00
TR-H2-14801.10(W) พื้นที่ 139.36 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Thai Modern
25,100 บาท
TR-H2-14801.10(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
26.00
ลึก
27.00
TM-H1-20501.10(W) พื้นที่ 192.66 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
54,000 บาท
TM-H1-20501.10(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
25.50
ลึก
26.50
TM-H1-19101.10(W) พื้นที่ 178.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
49,900 บาท
TM-H1-19101.10(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
26.00
ลึก
23.50
TM-H1-18201.10(W) พื้นที่ 171.68 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
48,000 บาท
TM-H1-18201.10(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
25.50
TM-H1-17801.10(W) พื้นที่ 166.30 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
46,500 บาท
TM-H1-17801.10(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
25.50
TM-H1-16401.10(W) พื้นที่ 155.07 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
43,400 บาท
TM-H1-16401.10(W)


แบบบ้านไทยประยุกต์ Thai Modern

Thai Modern แบบบ้านไทยประยุกต์