3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 182.64ตร.ม.
27.00ม. 27.00ม. ที่ดิน 182.64ตร.ม.

47,500

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 139.36ตร.ม.
13.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 139.36ตร.ม.

22,300

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 192.66ตร.ม.
26.00ม. 27.00ม. ที่ดิน 192.66ตร.ม.

50,100

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 178.22ตร.ม.
25.50ม. 26.50ม. ที่ดิน 178.22ตร.ม.

46,300

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 171.68ตร.ม.
26.00ม. 23.50ม. ที่ดิน 171.68ตร.ม.

44,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 166.30ตร.ม.
22.50ม. 25.50ม. ที่ดิน 166.30ตร.ม.

43,200

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 155.07 ตร.ม.
19.50ม. 25.50ม. ที่ดิน 155.07 ตร.ม.

40,300

ราคาแบบ