UP
ปรึกษา & รับแจ้งชำระเงิน

094-2494438
0910ampp (ไลน์)


NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.40
ลึก
10.90
MO-H1-10201.08 พื้นที่ 102 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,200 บาท
MO-H1-10201.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.50
MO-H1-08201.10 พื้นที่ 79.03 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
11,900 บาท
MO-H1-08201.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
4
จำนวนชั้น
2
กว้าง
24.00
ลึก
16.50
MO-H2-335 พื้นที่ 313.28 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
84,600 บาท
MO-H2-335

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
21.50
ลึก
17.50
MO-H2-50201.03 พื้นที่ 502 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
136,000 บาท
MO-H2-50201.03

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
15.00
MO-H1-10001.09 พื้นที่ 91.70 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,700 บาท
MO-H1-10001.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
15.00
MO-H1-12002.09 พื้นที่ 109.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-12002.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
17.00
MO-H1-09501.09 พื้นที่ 85.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,800 บาท
MO-H1-09501.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
9.10
ลึก
12.20
MO-H1-09501.08 พื้นที่ 84.90 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,700 บาท
MO-H1-09501.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.50
ลึก
16.50
MO-H1-06001.10 พื้นที่ 55.18 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
8,300 บาท
MO-H1-06001.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.00
ลึก
19.00
MO-H1-11001.10 พื้นที่ 98.27 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
14,800 บาท
MO-H1-11001.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.50
ลึก
15.50
MO-H1-06501.09 พื้นที่ 59.96 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
9,000 บาท
MO-H1-06501.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
16.50
MO-H1-09002.09 พื้นที่ 84.07 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,600 บาท
MO-H1-09002.09


แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style

Modern Style แบบบ้านโมเดิร์น สไตล์โมเดิร์น เป็นรูปแบบของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงที่คนหันมาให้ความคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้วัสดุรวมทั้งแรงงานที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้า จึงเกิดกระบวนการในการลดทอนส่วนประกอบของอาคารที่ฟุ่มเฟือยและหันมาใช้รูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐานที่มีความเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งหรือปกปิดพื้นผิว โชว์ลักษณะพื้นผิวตามธรรมชาติของวัสดุที่นำมาใช้ และเนื่องจากคำว่า Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ใหม่หรือทันสมัย จึงถูกนำมาใช้เรียก การออกแบบในรูปแบบใหม่นี้ สำหรับยุคนั้น

บ้านสไตล์โมเดิร์น หรืออาคาร ที่จะมีสไตล์ที่เข้าลักษณะแบบโมเดิร์น จึงควรมีรูปทรงที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ซึ่งมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นไปเสียทั้งหมด ต้องพิจารณาความเหมาะสมที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วย หลายครั้งที่เรามักจะมองเห็นบ้านบางหลังที่มีห้องบางห้องเป็นห้องวงกลม ซึ่งน่าสนใจและเป็นจุดเด่นเมื่อมองมาจากภายนอก และดูน่าจะเข้าข่ายสไตล์โมเดิร์นเพราะมาจากรูปทรงเรขาคณิต แต่หากมองในแง่การใช้แล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการใช้งานจริงอาจใช้งานได้ไม่เต็มที่ เพราะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มักจะเป็นเหลี่ยมซึ่งมักจะทำให้เสียและสิ้นเปลืองพื้นที่

หลังคาบ้านสไตล์โมเดิร์น
บ้านสไตล์โมเดิร์นดูง่ายๆ สำหรับบ้านเรา หลังคาเป็นพื้นเรียบ Flat Slab (พื้นสแลบ) หรือ Metal Sheet เมทัลชีท หลังคาทรง Lean-to (หลังคาเพิงหมาแหงน)

บ้านสไตล์โมเดิร์น BigCan ในเว็บไซต์ DataBKK.com ออกแบบตรงไปตรงมา ดูทันสมัยลักษณะหลังคาตรงไปตรงมาทรงเรขาคณิต หลังคาเพิงหมาแหงน ทรงบีกผีเสื้อ หลังคาพื้นสแลบ (หลังคาเรียบ) ลักษณะบ้านกล่อง