2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 102ตร.ม.
10.40ม. 10.90ม. ที่ดิน 102ตร.ม.

13,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 79.03 ตร.ม.
14.50ม. 15.50ม. ที่ดิน 79.03 ตร.ม.

10,300

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ชั้น 313.28ตร.ม.
24.00ม. 16.50ม. ที่ดิน 313.28ตร.ม.

84,600

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 502ตร.ม.
21.50ม. 17.50ม. ที่ดิน 502ตร.ม.

136,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 91.70ตร.ม.
19.00ม. 15.00ม. ที่ดิน 91.70ตร.ม.

11,900

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 109.51ตร.ม.
19.50ม. 15.00ม. ที่ดิน 109.51ตร.ม.

14,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 85.47ตร.ม.
14.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 85.47ตร.ม.

11,100

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 84.90ตร.ม.
9.10ม. 12.20ม. ที่ดิน 84.90ตร.ม.

11,000

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 55.18ตร.ม.
11.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 55.18ตร.ม.

7,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 98.27ตร.ม.
13.00ม. 19.00ม. ที่ดิน 98.27ตร.ม.

12,800

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 59.96ตร.ม.
12.50ม. 15.50ม. ที่ดิน 59.96ตร.ม.

7,800

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 84.07ตร.ม.
15.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 84.07ตร.ม.

10,900

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 57.10ตร.ม.
12.50ม. 15.00ม. ที่ดิน 57.10ตร.ม.

7,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 67.15 ตร.ม.
12.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 67.15 ตร.ม.

8,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 77.16ตร.ม.
13.00ม. 18.00ม. ที่ดิน 77.16ตร.ม.

10,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 81.72 ตร.ม.
15.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 81.72 ตร.ม.

10,600

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 53.92ตร.ม.
12.00ม. 14.50ม. ที่ดิน 53.92ตร.ม.

7,000

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 69.21ตร.ม.
10.50ม. 17.50ม. ที่ดิน 69.21ตร.ม.

9,000

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 80.24ตร.ม.
15.50ม. 18.00ม. ที่ดิน 80.24ตร.ม.

10,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 120.64ตร.ม.
16.00ม. 20.00ม. ที่ดิน 120.64ตร.ม.

15,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 125.59ตร.ม.
11.20ม. 10.10ม. ที่ดิน 125.59ตร.ม.

16,300

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 59.13ตร.ม.
8.00ม. 9.30ม. ที่ดิน 59.13ตร.ม.

7,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 92.38ตร.ม.
12.40ม. 9.20ม. ที่ดิน 92.38ตร.ม.

12,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 94.26ตร.ม.
12.70ม. 11.70ม. ที่ดิน 94.26ตร.ม.

12,300

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 76.32ตร.ม.
10.20ม. 9.50ม. ที่ดิน 76.32ตร.ม.

9,900

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 77.77ตร.ม.
10.70ม. 8.90ม. ที่ดิน 77.77ตร.ม.

10,100

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 63.01ตร.ม.
6.20ม. 11.33ม. ที่ดิน 63.01ตร.ม.

8,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 108.98ตร.ม.
12.00ม. 8.80ม. ที่ดิน 108.98ตร.ม.

14,200

ราคาแบบ