แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style

ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
10.40 x 10.90

MO-H1-10201.08 102 ตร.ม.

15,200 บาท
BOQ 2,000 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
14.50 x 15.50

MO-H1-08201.10 79.03 ตร.ม.

11,900 บาท
BOQ 1,600 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
4
จำนวนชั้น 
2
ที่ดินสร้าง 
24.00 x 16.50

MO-H2-335 313.28 ตร.ม.

84,600 บาท
BOQ ยังไม่รวม บาท
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
2
ที่ดินสร้าง 
21.50 x 17.50

MO-H2-50201.03 502 ตร.ม.

136,000 บาท
BOQ ยังไม่รวม บาท
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
19.00 x 15.00

MO-H1-10001.09 91.70 ตร.ม.

13,700 บาท
BOQ 1,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
19.50 x 15.00

MO-H1-12002.09 109.51 ตร.ม.

16,400 บาท
BOQ 2,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
14.50 x 17.00

MO-H1-09501.09 85.47 ตร.ม.

12,800 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
9.10 x 12.20

MO-H1-09501.08 84.90 ตร.ม.

12,700 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
11.50 x 16.50

MO-H1-06001.10 55.18 ตร.ม.

8,300 บาท
BOQ 1,100 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
13.00 x 19.00

MO-H1-11001.10 98.27 ตร.ม.

14,800 บาท
BOQ 2,000 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
12.50 x 15.50

MO-H1-06501.09 59.96 ตร.ม.

9,000 บาท
BOQ 1,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
15.50 x 16.50

MO-H1-09002.09 84.07 ตร.ม.

12,600 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style

แบบบ้านโมเดิร์น Modern Style

Modern Style แบบบ้านโมเดิร์น สไตล์โมเดิร์น เป็นรูปแบบของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงที่คนหันมาให้ความคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้วัสดุรวมทั้งแรงงานที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้า จึงเกิดกระบวนการในการลดทอนส่วนประกอบของอาคารที่ฟุ่มเฟือยและหันมาใช้รูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐานที่มีความเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งหรือปกปิดพื้นผิว โชว์ลักษณะพื้นผิวตามธรรมชาติของวัสดุที่นำมาใช้ และเนื่องจากคำว่า Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ใหม่หรือทันสมัย จึงถูกนำมาใช้เรียก การออกแบบในรูปแบบใหม่นี้ สำหรับยุคนั้น

บ้านสไตล์โมเดิร์น หรืออาคาร ที่จะมีสไตล์ที่เข้าลักษณะแบบโมเดิร์น จึงควรมีรูปทรงที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ซึ่งมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นไปเสียทั้งหมด ต้องพิจารณาความเหมาะสมที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วย หลายครั้งที่เรามักจะมองเห็นบ้านบางหลังที่มีห้องบางห้องเป็นห้องวงกลม ซึ่งน่าสนใจและเป็นจุดเด่นเมื่อมองมาจากภายนอก และดูน่าจะเข้าข่ายสไตล์โมเดิร์นเพราะมาจากรูปทรงเรขาคณิต แต่หากมองในแง่การใช้แล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการใช้งานจริงอาจใช้งานได้ไม่เต็มที่ เพราะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มักจะเป็นเหลี่ยมซึ่งมักจะทำให้เสียและสิ้นเปลืองพื้นที่

หลังคาบ้านสไตล์โมเดิร์น
บ้านสไตล์โมเดิร์นดูง่ายๆ สำหรับบ้านเรา หลังคาเป็นพื้นเรียบ Flat Slab (พื้นสแลบ) หรือ Metal Sheet เมทัลชีท หลังคาทรง Lean-to (หลังคาเพิงหมาแหงน)

บ้านสไตล์โมเดิร์น BigCan ในเว็บไซต์ DataBKK.com ออกแบบตรงไปตรงมา ดูทันสมัยลักษณะหลังคาตรงไปตรงมาทรงเรขาคณิต หลังคาเพิงหมาแหงน ทรงบีกผีเสื้อ หลังคาพื้นสแลบ (หลังคาเรียบ) ลักษณะบ้านกล่อง