1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 81.38ตร.ม.
14.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 81.38ตร.ม.

10,600

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 101.13ตร.ม.
15.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 101.13ตร.ม.

13,100

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 106.83ตร.ม.
13.50ม. 18.00ม. ที่ดิน 106.83ตร.ม.

13,900

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 139.06ตร.ม.
18.00ม. 18.00ม. ที่ดิน 139.06ตร.ม.

18,100

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 128.47 ตร.ม.
16.50ม. 17.50ม. ที่ดิน 128.47 ตร.ม.

16,700

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 128.04ตร.ม.
16.50ม. 17.50ม. ที่ดิน 128.04ตร.ม.

16,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 120.54ตร.ม.
16.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 120.54ตร.ม.

15,700

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 117.28ตร.ม.
13.50ม. 19.50ม. ที่ดิน 117.28ตร.ม.

15,200

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 92.62ตร.ม.
15.50ม. 16.00ม. ที่ดิน 92.62ตร.ม.

12,000

ราคาแบบ