๕ แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙
แบบสร้างบ้านบิ๊กแคน ดาวน์โหลดฟรี จำนวนจำกัด รวม 2,000 ฉบับ

เงื่อนไขและข้อตกลง แบบบ้านฟรี ของบริษัท ดาต้า บีเคเค จํากัด โดยการดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ DATABKK.COM
มีการแจกแบบบ้านฟรี ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไข แบบบ้านฟรี ได้ดังนี้

  1. ห้ามผู้อื่น นำไปดัดแปลง แก้ไข จำหน่าย หรือแจกต่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตัวแบบ ทั้งทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการโฆษณา หรือส่งเสริมการขาย ถ้ามีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์กับทางบริษัทและทางบริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
  2. ห้ามสถาปนิกและวิศวกรท่านอื่นเซ็นรับรองแบบ แบบก่อสร้างฉบับนี้เพื่อนําไปเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
  3. ท่านที่ดาวน์โหลดแบบฉบับนี้บริษัทอนุญาตให้ท่านใช้ยื่นขออนุญาตและก่อสร้างได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น (โดยอ้างอิงจากสําเนาบัตรประชาชน)
  4. ทางบริษัทขอความร่วมมือในการส่งภาพผลงานระหว่างก่อสร้างเพื่อให้ทางบริษัทสามารถติดตามผลงานและนําไปเผยแพร่ในสื่อของบริษัทได้
  5. แบบก่อสร้างที่ดาวน์ โหลดไปท่านจะต้องนําไปใช้ ในการก่อสร้างจริง มิเช่นนั้นทางบริษัท สามารถเรียกเก็บค่าแบบได้
  6. แบบบ้านแจกฟรี สำหรับลูกค้านำแบบไปสร้างจริง ไม่แจกฟรีเพื่อการศึกษา
  7. แบบและผลงานภาพเป็นลิขสิทธิ์ทาง บริษัท ดาต้า บีเคเค จํากัด ตลอดไป
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
18.00 x 12.50

TR-H1-09001.10 82.66 ตร.ม.

12,400 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
16.00 x 16.50

TR-H1-09601.09 86.22 ตร.ม.

12,900 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
12.00 x 13.00

TR-H1-04901.10 42.36 ตร.ม.

6,300 บาท
BOQ 800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
9.10 x 12.20

MO-H1-09501.08 84.90 ตร.ม.

12,700 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
11.50 x 16.50

TR-H1-07201.10 68.19 ตร.ม.

10,300 บาท
BOQ 1,400 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
12.00 x 15.50

TR-H1-07001.10 59.16 ตร.ม.

8,900 บาท
BOQ 1,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
7.40 x 9.40

CO-H1-06101.08 57.73 ตร.ม.

8,700 บาท
BOQ 1,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
11.50 x 12.40

CO-H1-09701.08 87.78 ตร.ม.

13,200 บาท
BOQ 1,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
12.00 x 14.50

CO-H1-04801.09 41.72 ตร.ม.

6,200 บาท
BOQ 800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style