๕ แบบบ้านเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙
แบบสร้างบ้านบิ๊กแคน ดาวน์โหลดฟรี จำนวนจำกัด รวม 2,000 ฉบับ

เงื่อนไขและข้อตกลง แบบบ้านฟรี ของบริษัท ดาต้า บีเคเค จํากัด โดยการดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ DATABKK.COM
มีการแจกแบบบ้านฟรี ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไข แบบบ้านฟรี ได้ดังนี้

  1. ห้ามผู้อื่น นำไปดัดแปลง แก้ไข จำหน่าย หรือแจกต่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตัวแบบ ทั้งทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการโฆษณา หรือส่งเสริมการขาย ถ้ามีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์กับทางบริษัทและทางบริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
  2. ห้ามสถาปนิกและวิศวกรท่านอื่นเซ็นรับรองแบบ แบบก่อสร้างฉบับนี้เพื่อนําไปเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
  3. ท่านที่ดาวน์โหลดแบบฉบับนี้บริษัทอนุญาตให้ท่านใช้ยื่นขออนุญาตและก่อสร้างได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น (โดยอ้างอิงจากสําเนาบัตรประชาชน)
  4. ทางบริษัทขอความร่วมมือในการส่งภาพผลงานระหว่างก่อสร้างเพื่อให้ทางบริษัทสามารถติดตามผลงานและนําไปเผยแพร่ในสื่อของบริษัทได้
  5. แบบก่อสร้างที่ดาวน์ โหลดไปท่านจะต้องนําไปใช้ ในการก่อสร้างจริง มิเช่นนั้นทางบริษัท สามารถเรียกเก็บค่าแบบได้
  6. แบบบ้านแจกฟรี สำหรับลูกค้านำแบบไปสร้างจริง ไม่แจกฟรีเพื่อการศึกษา
  7. แบบและผลงานภาพเป็นลิขสิทธิ์ทาง บริษัท ดาต้า บีเคเค จํากัด ตลอดไป
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 82.66ตร.ม.
18.00ม. 12.50ม. ที่ดิน 82.66ตร.ม.

TR-H1-09001.10

909,260 แสน

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 86.22 ตร.ม.
16.00ม. 16.50ม. ที่ดิน 86.22 ตร.ม.

TR-H1-09601.09

1.05 ล้าน

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 42.36ตร.ม.
12.00ม. 13.00ม. ที่ดิน 42.36ตร.ม.

TR-H1-04901.10

465,960 แสน

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 84.90ตร.ม.
9.10ม. 12.20ม. ที่ดิน 84.90ตร.ม.

MO-H1-09501.08

1.39 ล้าน

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 68.19ตร.ม.
11.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 68.19ตร.ม.

TR-H1-07201.10

750,090 แสน

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 59.16ตร.ม.
12.00ม. 15.50ม. ที่ดิน 59.16ตร.ม.

TR-H1-07001.10

650,760 แสน