แบบบ้านทรอปิคอล Tropical Style

ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
3
จำนวนชั้น 
2
ที่ดินสร้าง 
12.00 x 14.00

TR-H2-106 123 ตร.ม.

22,140 บาท
BOQ 3,075 บาท
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
ห้องนอน 
4
ห้องน้ำ 
3
จำนวนชั้น 
2
ที่ดินสร้าง 
11.50 x 16.00

TR-H2-104 148 ตร.ม.

27,380 บาท
BOQ 3,700 บาท
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
15.00 x 21.50

TR-H1-12301.10(W) 114.56 ตร.ม.

17,200 บาท
BOQ 2,300 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
3
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
14.50 x 21.00

TR-H1-14601.10(W) 136.41 ตร.ม.

20,400 บาท
BOQ 2,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
15.00 x 15.50

TR-H1-08401.10(W) 78.32 ตร.ม.

11,800 บาท
BOQ 1,600 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
15.00 x 16.50

TR-H1-10801.09(W) 98.27 ตร.ม.

14,800 บาท
BOQ 2,000 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
18.00 x 12.50

TR-H1-09001.10 82.66 ตร.ม.

12,400 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
16.00 x 16.50

TR-H1-09601.09 86.22 ตร.ม.

12,900 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
21.70 x 15.00

TR-H1-14301.08 134.60 ตร.ม.

20,200 บาท
BOQ 2,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
12.00 x 13.00

TR-H1-04901.10 42.36 ตร.ม.

6,300 บาท
BOQ 800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
15.50 x 19.50

TR-H1-16201.09(W) 149.55 ตร.ม.

41,900 บาท
BOQ 3,000 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
24.00 x 15.50

TR-H1-13201.09(W) 113.86 ตร.ม.

17,100 บาท
BOQ 2,300 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

แบบบ้านทรอปิคอล Tropical Style

Tropical Style แบบบ้านทรอปิคอล