3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ชั้น 123ตร.ม.
12.00ม. 14.00ม. ที่ดิน 123ตร.ม.

19,065

ราคาแบบ

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ชั้น 148ตร.ม.
11.50ม. 16.00ม. ที่ดิน 148ตร.ม.

23,680

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 114.56ตร.ม.
15.00ม. 21.50ม. ที่ดิน 114.56ตร.ม.

14,900

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ชั้น 136.41ตร.ม.
14.50ม. 21.00ม. ที่ดิน 136.41ตร.ม.

17,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 78.32ตร.ม.
15.00ม. 15.50ม. ที่ดิน 78.32ตร.ม.

10,200

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 98.27 ตร.ม.
15.00ม. 16.50ม. ที่ดิน 98.27 ตร.ม.

12,800

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 82.66ตร.ม.
18.00ม. 12.50ม. ที่ดิน 82.66ตร.ม.

10,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 86.22 ตร.ม.
16.00ม. 16.50ม. ที่ดิน 86.22 ตร.ม.

11,200

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 134.60ตร.ม.
21.70ม. 15.00ม. ที่ดิน 134.60ตร.ม.

17,500

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 42.36ตร.ม.
12.00ม. 13.00ม. ที่ดิน 42.36ตร.ม.

5,500

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 149.55ตร.ม.
15.50ม. 19.50ม. ที่ดิน 149.55ตร.ม.

38,900

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 113.86ตร.ม.
24.00ม. 15.50ม. ที่ดิน 113.86ตร.ม.

14,800

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 141.46ตร.ม.
16.00ม. 19.50ม. ที่ดิน 141.46ตร.ม.

18,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 68.19ตร.ม.
11.50ม. 16.50ม. ที่ดิน 68.19ตร.ม.

8,900

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 59.16ตร.ม.
12.00ม. 15.50ม. ที่ดิน 59.16ตร.ม.

7,700

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ชั้น 215.65ตร.ม.
29.50ม. 20.50ม. ที่ดิน 215.65ตร.ม.

56,100

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 150.57ตร.ม.
14.00ม. 16.00ม. ที่ดิน 150.57ตร.ม.

39,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 138.1ตร.ม.
20.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 138.1ตร.ม.

36,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 138.51ตร.ม.
18.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 138.51ตร.ม.

36,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 124.91ตร.ม.
12.50ม. 14.00ม. ที่ดิน 124.91ตร.ม.

19,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 116.17ตร.ม.
13.00ม. 14.00ม. ที่ดิน 116.17ตร.ม.

18,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 106.42ตร.ม.
12.50ม. 14.50ม. ที่ดิน 106.42ตร.ม.

16,000

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 93.22ตร.ม.
14.00ม. 19.50ม. ที่ดิน 93.22ตร.ม.

24,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 103.82ตร.ม.
15.00ม. 19.50ม. ที่ดิน 103.82ตร.ม.

13,500

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 105ตร.ม.
13.00ม. 12.40ม. ที่ดิน 105ตร.ม.

13,100

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 137.47ตร.ม.
19.00ม. 24.50ม. ที่ดิน 137.47ตร.ม.

17,900

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 130.81ตร.ม.
14.50ม. 19.50ม. ที่ดิน 130.81ตร.ม.

17,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 131.44ตร.ม.
14.50ม. 19.50ม. ที่ดิน 131.44ตร.ม.

17,100

ราคาแบบ