แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทั้งหมด 0 แปลน |

- แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่