แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทั้งหมด 26 แปลน |

- แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
16.50
TR-H1-10801.09 พื้นที่ 98.27 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
14,800 บาท
TR-H1-10801.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
21.70
ลึก
15.00
TR-H1-14301.08 พื้นที่ 134.60 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
20,200 บาท
TR-H1-14301.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
27.00
ลึก
27.00
TM-H1-19801.10 พื้นที่ 182.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
51,200 บาท
TM-H1-19801.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
15.00
MO-H1-12002.09 พื้นที่ 109.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-12002.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
TR-H1-14901.10 พื้นที่ 141.46 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
21,200 บาท
TR-H1-14901.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.50
ลึก
23.50
MO-H1-14202.10 พื้นที่ 131.27 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
22,300 บาท
MO-H1-14202.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
20.50
TR-H1-14103.09 พื้นที่ 129.10 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,400 บาท
TR-H1-14103.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
20.50
TR-H1-14102.09 พื้นที่ 128.98 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,400 บาท
TR-H1-14102.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
16.50
TR-H1-11802.09 พื้นที่ 107.72 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,200 บาท
TR-H1-11802.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
19.50
TR-H1-11801.09 พื้นที่ 108.87 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,400 บาท
TR-H1-11801.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
19.50
CO-H1-15002.09 พื้นที่ 139.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
39,100 บาท
CO-H1-15002.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
19.00
CO-H1-14902.09 พื้นที่ 133.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
20,000 บาท
CO-H1-14902.09