แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทั้งหมด 47 แปลน |

- แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
21.50
TR-H1-12301.10 พื้นที่ 114.56 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,200 บาท
TR-H1-12301.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
16.50
TR-H1-09601.09 พื้นที่ 86.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
12,900 บาท
TR-H1-09601.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.50
ลึก
15.00
RE-H1-505.160 พื้นที่ 158.12 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
25,600 บาท
RE-H1-505.160

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
24.00
ลึก
15.50
TR-H1-13201.09 พื้นที่ 113.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,100 บาท
TR-H1-13201.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
16.50
MO-H1-09002.09 พื้นที่ 84.07 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,600 บาท
MO-H1-09002.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.50
ลึก
17.00
TR-H1-14802.09 พื้นที่ 138.1 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
38,800 บาท
TR-H1-14802.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.50
ลึก
17.00
TR-H1-14801.09 พื้นที่ 138.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
38,800 บาท
TR-H1-14801.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
20.00
MO-H1-13601.08 พื้นที่ 120.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,100 บาท
MO-H1-13601.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.00
ลึก
12.40
TR-H1-10501.08 พื้นที่ 105 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
15,100 บาท
TR-H1-10501.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.20
ลึก
10.10
MO-H1-10902.08 พื้นที่ 125.59 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,800 บาท
MO-H1-10902.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.40
ลึก
9.20
MO-H1-09802.08 พื้นที่ 92.38 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,800 บาท
MO-H1-09802.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.70
ลึก
11.70
MO-H1-09801.08 พื้นที่ 94.26 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
14,200 บาท
MO-H1-09801.08