1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 84.59 ตร.ม.
22.50ม. 12.00ม. ที่ดิน 84.59 ตร.ม.

11,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 81.17ตร.ม.
17.00ม. 13.50ม. ที่ดิน 81.17ตร.ม.

10,600

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 121.69ตร.ม.
10.10ม. 13.00ม. ที่ดิน 121.69ตร.ม.

15,800

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 91.64ตร.ม.
9.00ม. 12.30ม. ที่ดิน 91.64ตร.ม.

11,900

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 57.73ตร.ม.
7.40ม. 9.40ม. ที่ดิน 57.73ตร.ม.

7,500

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 87.78ตร.ม.
11.50ม. 12.40ม. ที่ดิน 87.78ตร.ม.

11,400

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 41.72ตร.ม.
12.00ม. 14.50ม. ที่ดิน 41.72ตร.ม.

5,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 110.29ตร.ม.
14.00ม. 18.50ม. ที่ดิน 110.29ตร.ม.

14,300

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 159.10 ตร.ม.
17.50ม. 22.50ม. ที่ดิน 159.10 ตร.ม.

41,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 140.17ตร.ม.
17.50ม. 20.50ม. ที่ดิน 140.17ตร.ม.

36,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 134.04ตร.ม.
16.00ม. 26.00ม. ที่ดิน 134.04ตร.ม.

34,900

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 139.51ตร.ม.
17.00ม. 19.50ม. ที่ดิน 139.51ตร.ม.

36,300

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 133.19ตร.ม.
17.00ม. 19.00ม. ที่ดิน 133.19ตร.ม.

17,300

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 132.25ตร.ม.
15.50ม. 21.00ม. ที่ดิน 132.25ตร.ม.

17,200

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 136.19ตร.ม.
17.00ม. 17.50ม. ที่ดิน 136.19ตร.ม.

17,700

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 131.53 ตร.ม.
16.00ม. 20.50ม. ที่ดิน 131.53 ตร.ม.

17,100

ราคาแบบ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 134.19ตร.ม.
18.50ม. 17.00ม. ที่ดิน 134.19ตร.ม.

17,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 130.38ตร.ม.
14.50ม. 24.50ม. ที่ดิน 130.38ตร.ม.

16,900

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 126.38ตร.ม.
16.00ม. 25.50ม. ที่ดิน 126.38ตร.ม.

16,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 126.32ตร.ม.
17.00ม. 19.00ม. ที่ดิน 126.32ตร.ม.

16,400

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 123.18ตร.ม.
16.50ม. 17.50ม. ที่ดิน 123.18ตร.ม.

16,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ชั้น 112.14ตร.ม.
18.50ม. 20.00ม. ที่ดิน 112.14ตร.ม.

14,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 115.27 ตร.ม.
17.50ม. 15.50ม. ที่ดิน 115.27 ตร.ม.

15,000

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 104.57ตร.ม.
17.50ม. 19.00ม. ที่ดิน 104.57ตร.ม.

13,600

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 101.02ตร.ม.
14.00ม. 16.50ม. ที่ดิน 101.02ตร.ม.

13,100

ราคาแบบ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 97.48ตร.ม.
15.00ม. 18.00ม. ที่ดิน 97.48ตร.ม.

12,700

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 87.19ตร.ม.
15.00ม. 16.00ม. ที่ดิน 87.19ตร.ม.

11,300

ราคาแบบ

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น 89.00ตร.ม.
14.50ม. 16.00ม. ที่ดิน 89.00ตร.ม.

11,600

ราคาแบบ