แบบบ้านคอนเทมโพรารี่ Contemporary Style

ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
22.50 x 12.00

CO-H1-09101.09(W) 84.59 ตร.ม.

12,700 บาท
BOQ 1,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.00 x 13.50

CO-H1-08101.08 81.17 ตร.ม.

12,200 บาท
BOQ 1,600 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
10.10 x 13.00

CO-H1-12401.08 121.69 ตร.ม.

18,200 บาท
BOQ 2,400 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
9.00 x 12.30

CO-H1-09801.08 91.64 ตร.ม.

13,700 บาท
BOQ 1,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
7.40 x 9.40

CO-H1-06101.08 57.73 ตร.ม.

8,700 บาท
BOQ 1,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
11.50 x 12.40

CO-H1-09701.08 87.78 ตร.ม.

13,200 บาท
BOQ 1,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
1
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
12.00 x 14.50

CO-H1-04801.09 41.72 ตร.ม.

6,200 บาท
BOQ 800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
14.00 x 18.50

TR-H1-12102.09(W) 110.29 ตร.ม.

16,500 บาท
BOQ 2,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
1
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.50 x 22.50

CO-H1-17301.09(W) 159.10 ตร.ม.

44,600 บาท
BOQ 3,200 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.50 x 20.50

CO-H1-15004.09(W) 140.17 ตร.ม.

39,200 บาท
BOQ 2,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
2
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
16.00 x 26.00

CO-H1-15003.09(W) 134.04 ตร.ม.

37,600 บาท
BOQ 2,700 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
ห้องนอน 
3
ห้องน้ำ 
2
จำนวนชั้น 
1
ที่ดินสร้าง 
17.00 x 19.50

CO-H1-15002.09(W) 139.51 ตร.ม.

39,100 บาท
BOQ 2,800 บาท
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style

แบบบ้านคอนเทมโพรารี่ Contemporary Style

Contemporary Style แบบบ้านคอนเทมโพรารี่