แบบบ้านทั้งหมด 234 แปลน แบบบ้านสำเร็จรูป + BOQ แบบบ้านดาว์นโหลด และแบนร่าง

แบบบ้านทั้งหมด 234 แปลน หน้าที่ 1

22แบบบ้านสองชั้น Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H2-106
- แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 123 ตร.ม.
- ห้องนอน 3
- ห้องน้ำ 3
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 42 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 12.00 เมตร ลึก 14.00 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,845,000 บาท
- ราคาแบบ 22,140 บาท
- ซื้อ BOQ 3,075 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านสองชั้น-tropical-style-3-ห้องนอน-3-ห้องน้ำ-123-ตรม_280

23แบบบ้านสองชั้น Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H2-104
- แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 148 ตร.ม.
- ห้องนอน 4
- ห้องน้ำ 3
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 46 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 11.50 เมตร ลึก 16.00 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,628,000 บาท
- ราคาแบบ 27,380 บาท
- ซื้อ BOQ 3,700 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านสองชั้น-tropical-style-4-ห้องนอน-3-ห้องน้ำ-148-ตรม_279

24แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H1-12301.10
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 114.56 ตร.ม.
- ห้องนอน 2
- ห้องน้ำ 2
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 81 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 15.00 เมตร ลึก 21.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,547,135 บาท
- ราคาแบบ 17,200 บาท
- ซื้อ BOQ 2,300 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-tropical-style-2-ห้องนอน-2-ห้องน้ำ-114.56-ตรม_229

25แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ MO-H1-10201.08
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 102 ตร.ม.
- ห้องนอน 2
- ห้องน้ำ 1
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 28 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 10.40 เมตร ลึก 10.90 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,496,782 บาท
- ราคาแบบ 15,200 บาท
- ซื้อ BOQ 2,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-modern-style-2-ห้องนอน-1-ห้องน้ำ-102-ตรม_15

26แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H1-14601.10
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 136.41 ตร.ม.
- ห้องนอน 3
- ห้องน้ำ 3
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 76 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 14.50 เมตร ลึก 21.00 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,500,510 บาท
- ราคาแบบ 20,400 บาท
- ซื้อ BOQ 2,700 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-tropical-style-3-ห้องนอน-3-ห้องน้ำ-136.41-ตรม_248

27แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H1-08401.10
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 78.32 ตร.ม.
- ห้องนอน 2
- ห้องน้ำ 1
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 58 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 15.00 เมตร ลึก 15.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 861,520 บาท
- ราคาแบบ 11,800 บาท
- ซื้อ BOQ 1,600 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-tropical-style-2-ห้องนอน-1-ห้องน้ำ-78.32-ตรม_252

28แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ MO-H1-08201.10
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 79.03 ตร.ม.
- ห้องนอน 2
- ห้องน้ำ 1
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 56 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 14.50 เมตร ลึก 15.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 869,330 บาท
- ราคาแบบ 11,900 บาท
- ซื้อ BOQ 1,600 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-modern-style-2-ห้องนอน-1-ห้องน้ำ-79.03-ตรม_234

29แบบบ้านสองชั้น Modern Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ MO-H2-335
- แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 313.28 ตร.ม.
- ห้องนอน 3
- ห้องน้ำ 4
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 99 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 24.00 เมตร ลึก 16.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 5,012,480 บาท
- ราคาแบบ 84,600 บาท
- ซื้อ BOQ ยังไม่รวม บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านสองชั้น-modern-style-3-ห้องนอน-4-ห้องน้ำ-313.28-ตรม_283

30แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H1-10801.09
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 98.27 ตร.ม.
- ห้องนอน 3
- ห้องน้ำ 2
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 62 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 15.00 เมตร ลึก 16.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,080,970 บาท
- ราคาแบบ 14,800 บาท
- ซื้อ BOQ 2,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-tropical-style-3-ห้องนอน-2-ห้องน้ำ-98.27-ตรม_201

31แบบบ้านสองชั้น Modern Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ MO-H2-50201.03
- แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 502 ตร.ม.
- ห้องนอน 3
- ห้องน้ำ 2
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 94 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 21.50 เมตร ลึก 17.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 6,120,000 บาท
- ราคาแบบ 136,000 บาท
- ซื้อ BOQ ยังไม่รวม บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านสองชั้น-modern-style-3-ห้องนอน-2-ห้องน้ำ-502-ตรม_281

32แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H1-09001.10
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 82.66 ตร.ม.
- ห้องนอน 1
- ห้องน้ำ 1
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 56 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 18.00 เมตร ลึก 12.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 909,260 บาท
- ราคาแบบ 12,400 บาท
- ซื้อ BOQ 1,700 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-tropical-style-1-ห้องนอน-1-ห้องน้ำ-82.66-ตรม_278

33แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style

สเปคแบบบ้าน
- รหัสแบบ TR-H1-09601.09
- แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 86.22 ตร.ม.
- ห้องนอน 2
- ห้องน้ำ 2
- ห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- พื้นที่นั่งเล่น
- ระเบียงหน้าบ้าน

- ที่ดินสำหรับสร้างบ้านตามแบบ 66 ตร.ว
ที่ดินกว้างอย่างน้อย 16.00 เมตร ลึก 16.50 เมตร

ค่าใช้จ่ายการสร้างบ้านตามแบบนี้ โดยประมาณ
- ราคาก่อสร้าง 1,050,110 บาท
- ราคาแบบ 12,900 บาท
- ซื้อ BOQ 1,700 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อแบบสร้าง
อ่านต่อที่นี่ https://www.databkk.com/แบบบ้านชั้นเดียว-tropical-style-2-ห้องนอน-2-ห้องน้ำ-86.22-ตรม_149