3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทั้งหมด 9 แปลน |

- 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
19.50
TR-H1-14402.09 พื้นที่ 130.81 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,600 บาท
TR-H1-14402.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
16.50
TR-H1-14001.09 พื้นที่ 131.16 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,700 บาท
TR-H1-14001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
17.00
TR-H1-12601.10 พื้นที่ 118.04 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,700 บาท
TR-H1-12601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
19.50
MO-H1-15703.09 พื้นที่ 143.74 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
40,300 บาท
MO-H1-15703.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
22.00
MO-H1-13702.09 พื้นที่ 123.69 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,600 บาท
MO-H1-13702.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
18.50
MO-H1-09803.09 พื้นที่ 90.09 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,500 บาท
MO-H1-09803.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
2
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
TR-H2-20501.10 พื้นที่ 189.61 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
53,100 บาท
TR-H2-20501.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
19.50
MO-H1-13701.09 พื้นที่ 123.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,500 บาท
MO-H1-13701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
20.00
MO-H1-17601.09 พื้นที่ 164.95 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
46,200 บาท
MO-H1-17601.09