2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทั้งหมด 0 แปลน |

- 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่