1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทั้งหมด 5 แปลน |

- 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
16.50
MO-H1-11601.09 พื้นที่ 108.85 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-11601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
19.50
MO-H1-13201.09 พื้นที่ 125.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,800 บาท
MO-H1-13201.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
16.00
ลึก
16.00
TR-H2-17001.10 พื้นที่ 163.15 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
45,700 บาท
TR-H2-17001.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
17.00
ลึก
16.00
TR-H2-17601.10 พื้นที่ 165.31 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
46,300 บาท
TR-H2-17601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
19.00
CO-H1-13001.09 พื้นที่ 115.80 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
17,400 บาท
CO-H1-13001.09