1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทั้งหมด 52 แปลน | แบบบ้านหน้า 1

- 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Neo Style, Neo Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
16.50
NE-H1-10801.10 พื้นที่ 101.13 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Neo Style
15,100 บาท
NE-H1-10801.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
18.00
TR-H1-11201.09 พื้นที่ 104.35 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
15,700 บาท
TR-H1-11201.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
14.50
TR-H1-12301.09 พื้นที่ 112.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,800 บาท
TR-H1-12301.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Neo Style, Neo Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.50
ลึก
19.50
NE-H1-12401.10 พื้นที่ 117.28 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Neo Style
17,500 บาท
NE-H1-12401.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.10
ลึก
13.00
CO-H1-12401.08 พื้นที่ 121.69 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
18,200 บาท
CO-H1-12401.08

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
23.00
TR-H1-13501.09 พื้นที่ 126.88 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,000 บาท
TR-H1-13501.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.50
ลึก
24.00
TR-H1-13601.09 พื้นที่ 127.71 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,200 บาท
TR-H1-13601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Neo Style, Neo Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.50
ลึก
17.50
NE-H1-13601.10 พื้นที่ 128.04 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Neo Style
19,200 บาท
NE-H1-13601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.50
ลึก
24.50
RE-H1-14701.09 พื้นที่ 137.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
20,600 บาท
RE-H1-14701.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
24.50
TR-H1-14701.09 พื้นที่ 137.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
20,600 บาท
TR-H1-14701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
25.50
TM-H1-16401.10 พื้นที่ 155.07 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
43,400 บาท
TM-H1-16401.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
14.50
CO-H1-04801.09 พื้นที่ 41.72 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
6,200 บาท
CO-H1-04801.09