แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 8

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
20.50
TR-H1-14103.09 พื้นที่ 129.10 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,400 บาท
TR-H1-14103.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
20.50
TR-H1-14102.09 พื้นที่ 128.98 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,400 บาท
TR-H1-14102.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
20.50
TR-H1-14101.09 พื้นที่ 129.53 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,400 บาท
TR-H1-14101.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
16.50
TR-H1-14001.09 พื้นที่ 131.16 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,700 บาท
TR-H1-14001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.50
ลึก
24.00
TR-H1-13601.09 พื้นที่ 127.71 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,200 บาท
TR-H1-13601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
23.00
TR-H1-13501.09 พื้นที่ 126.88 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
19,000 บาท
TR-H1-13501.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
18.00
TR-H1-12701.09 พื้นที่ 115.88 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,400 บาท
TR-H1-12701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
16.50
TR-H1-12601.09 พื้นที่ 113.80 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,100 บาท
TR-H1-12601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
14.50
TR-H1-12301.09 พื้นที่ 112.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,800 บาท
TR-H1-12301.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.00
ลึก
15.50
TR-H1-12201.09 พื้นที่ 110.50 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,600 บาท
TR-H1-12201.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.00
ลึก
18.50
TR-H1-12102.09 พื้นที่ 110.29 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
16,500 บาท
TR-H1-12102.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
19.50
TR-H1-12101.09 พื้นที่ 111.02 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,600 บาท
TR-H1-12101.09