แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 6

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
6.20
ลึก
11.33
MO-H1-06601.08 พื้นที่ 63.01 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
9,500 บาท
MO-H1-06601.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
8.80
MO-H1-10901.08 พื้นที่ 108.98 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-10901.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
9.00
ลึก
12.30
CO-H1-09801.08 พื้นที่ 91.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
13,700 บาท
CO-H1-09801.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
7.40
ลึก
9.40
CO-H1-06101.08 พื้นที่ 57.73 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
8,700 บาท
CO-H1-06101.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.50
ลึก
12.40
CO-H1-09701.08 พื้นที่ 87.78 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
13,200 บาท
CO-H1-09701.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
14.50
CO-H1-04801.09 พื้นที่ 41.72 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
6,200 บาท
CO-H1-04801.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.50
ลึก
20.00
MO-H1-13301.10 พื้นที่ 120.39 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,100 บาท
MO-H1-13301.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.00
ลึก
17.00
RE-H1-505.150(W) พื้นที่ 136.61 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
38,200 บาท
RE-H1-505.150(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
17.00
RE-H1-505.140(W) พื้นที่ 127.40 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
19,100 บาท
RE-H1-505.140(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
17.00
RE-H1-505.130(W) พื้นที่ 119.44 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
17,900 บาท
RE-H1-505.130(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.00
ลึก
17.00
RE-H1-505.110(W) พื้นที่ 97.54 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
14,700 บาท
RE-H1-505.110(W)

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
17.00
RE-H1-505.100(W) พื้นที่ 91.58 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
13,700 บาท
RE-H1-505.100(W)