แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 5

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
19.50
TR-H1-11202.09 พื้นที่ 103.82 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
15,600 บาท
TR-H1-11202.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.50
ลึก
17.50
MO-H1-07502.10 พื้นที่ 69.21 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
10,400 บาท
MO-H1-07502.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
18.00
MO-H1-08501.08 พื้นที่ 80.24 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,000 บาท
MO-H1-08501.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
20.00
MO-H1-13601.08 พื้นที่ 120.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,100 บาท
MO-H1-13601.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.00
ลึก
12.40
TR-H1-10501.08 พื้นที่ 105 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
15,100 บาท
TR-H1-10501.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.10
ลึก
13.00
CO-H1-12401.08 พื้นที่ 121.69 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
18,200 บาท
CO-H1-12401.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.20
ลึก
10.10
MO-H1-10902.08 พื้นที่ 125.59 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,800 บาท
MO-H1-10902.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
8.00
ลึก
9.30
MO-H1-06301.08 พื้นที่ 59.13 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
8,900 บาท
MO-H1-06301.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.40
ลึก
9.20
MO-H1-09802.08 พื้นที่ 92.38 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,800 บาท
MO-H1-09802.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.70
ลึก
11.70
MO-H1-09801.08 พื้นที่ 94.26 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
14,200 บาท
MO-H1-09801.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.20
ลึก
9.50
MO-H1-08201.08 พื้นที่ 76.32 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
11,400 บาท
MO-H1-08201.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.70
ลึก
8.90
MO-H1-08001.08 พื้นที่ 77.77 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
11,700 บาท
MO-H1-08001.08