แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 4

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.50
ลึก
17.00
TR-H1-14802.09 พื้นที่ 138.1 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
38,800 บาท
TR-H1-14802.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
13.50
ลึก
17.00
TR-H2-14801.10 พื้นที่ 139.36 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Thai Modern
25,100 บาท
TR-H2-14801.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.50
ลึก
17.00
TR-H1-14801.09 พื้นที่ 138.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
38,800 บาท
TR-H1-14801.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
12.50
ลึก
14.00
TR-H2-13401.10 พื้นที่ 124.91 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
21,900 บาท
TR-H2-13401.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
13.00
ลึก
14.00
TR-H2-12501.10 พื้นที่ 116.17 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
20,300 บาท
TR-H2-12501.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
12.50
ลึก
14.50
TR-H2-11201.10 พื้นที่ 106.42 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
18,100 บาท
TR-H2-11201.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.00
ลึก
19.50
TR-H1-10001.09 พื้นที่ 93.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
26,100 บาท
TR-H1-10001.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
2
กว้าง
11.50
ลึก
16.00
TR-H2-104 พื้นที่ 148 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
34,900 บาท
TR-H2-104

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
2
กว้าง
12.00
ลึก
14.00
TR-H2-106 พื้นที่ 123 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
39,975 บาท
TR-H2-106

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
19.50
TR-H1-11202.09 พื้นที่ 103.82 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
15,600 บาท
TR-H1-11202.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.50
ลึก
17.50
MO-H1-07502.10 พื้นที่ 69.21 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
10,400 บาท
MO-H1-07502.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
18.00
MO-H1-08501.08 พื้นที่ 80.24 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,000 บาท
MO-H1-08501.08