แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 2

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
27.00
ลึก
27.00
TM-H1-19801.10 พื้นที่ 182.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
51,200 บาท
TM-H1-19801.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
24.00
ลึก
15.50
TR-H1-13201.09 พื้นที่ 113.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,100 บาท
TR-H1-13201.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
15.00
MO-H1-12002.09 พื้นที่ 109.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-12002.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
TR-H1-14901.10 พื้นที่ 141.46 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
21,200 บาท
TR-H1-14901.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.00
RE-H1-09401.09 พื้นที่ 81.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
12,200 บาท
RE-H1-09401.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.00
RE-H1-08601.09 พื้นที่ 74.37 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
11,200 บาท
RE-H1-08601.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
17.00
MO-H1-09501.09 พื้นที่ 85.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,800 บาท
MO-H1-09501.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
17.00
RE-H1-505.120 พื้นที่ 108.73 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
16,000 บาท
RE-H1-505.120

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
12.00
CO-H1-09101.09 พื้นที่ 84.59 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
12,700 บาท
CO-H1-09101.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
9.10
ลึก
12.20
MO-H1-09501.08 พื้นที่ 84.90 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,700 บาท
MO-H1-09501.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
11.50
ลึก
16.50
TR-H1-07201.10 พื้นที่ 68.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
10,300 บาท
TR-H1-07201.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
15.50
TR-H1-07001.10 พื้นที่ 59.16 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
8,900 บาท
TR-H1-07001.10