แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 2

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
20.50
ลึก
15.00
RE-H1-505.160 พื้นที่ 158.12 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
25,600 บาท
RE-H1-505.160

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
15.00
MO-H1-10001.09 พื้นที่ 91.70 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,700 บาท
MO-H1-10001.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
21.70
ลึก
15.00
TR-H1-14301.08 พื้นที่ 134.60 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
20,200 บาท
TR-H1-14301.08

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.00
ลึก
13.00
TR-H1-04901.10 พื้นที่ 42.36 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
6,300 บาท
TR-H1-04901.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
19.50
TR-H1-16201.09 พื้นที่ 149.55 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
41,900 บาท
TR-H1-16201.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
27.00
ลึก
27.00
TM-H1-19801.10 พื้นที่ 182.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
51,200 บาท
TM-H1-19801.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
24.00
ลึก
15.50
TR-H1-13201.09 พื้นที่ 113.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,100 บาท
TR-H1-13201.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
15.00
MO-H1-12002.09 พื้นที่ 109.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-12002.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
TR-H1-14901.10 พื้นที่ 141.46 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
21,200 บาท
TR-H1-14901.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.00
RE-H1-09401.09 พื้นที่ 81.86 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
12,200 บาท
RE-H1-09401.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style, Resort Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.00
RE-H1-08601.09 พื้นที่ 74.37 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Resort Style
11,200 บาท
RE-H1-08601.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
17.00
MO-H1-09501.09 พื้นที่ 85.47 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,800 บาท
MO-H1-09501.09