แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 19

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
19.00
CO-H1-13001.09 พื้นที่ 115.80 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
17,400 บาท
CO-H1-13001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
17.00
CO-H1-10002.09 พื้นที่ 90.98 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
13,600 บาท
CO-H1-10002.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.00
ลึก
17.50
CO-H1-09001.09 พื้นที่ 78.70 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
11,800 บาท
CO-H1-09001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.00
ลึก
19.50
CO-H1-08001.09 พื้นที่ 71.50 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
10,700 บาท
CO-H1-08001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
19.50
MO-H1-15702.09 พื้นที่ 143.91 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
40,300 บาท
MO-H1-15702.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
19.50
MO-H1-13701.09 พื้นที่ 123.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,500 บาท
MO-H1-13701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
20.00
MO-H1-17601.09 พื้นที่ 164.95 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
46,200 บาท
MO-H1-17601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
20.00
MO-H1-15701.09 พื้นที่ 145.85 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
40,900 บาท
MO-H1-15701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
20.00
MO-H1-12701.09 พื้นที่ 118.82 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
17,800 บาท
MO-H1-12701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
20.00
MO-H1-11101.09 พื้นที่ 104.29 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,700 บาท
MO-H1-11101.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
-
ลึก
-
MO-H2-1802.02 พื้นที่ 0 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
0 บาท
MO-H2-1802.02

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.50
ลึก
17.50
CO-H1-1101.09 พื้นที่ 98.48 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
14,800 บาท
CO-H1-1101.09