แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 18

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
18.50
MO-H1-10501.09 พื้นที่ 95.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
14,300 บาท
MO-H1-10501.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
20.50
ลึก
16.00
TR-H2-23301.10 พื้นที่ 222.45 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
62,200 บาท
TR-H2-23301.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
16.00
ลึก
16.00
TR-H2-17001.10 พื้นที่ 163.15 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
45,700 บาท
TR-H2-17001.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
17.00
ลึก
16.00
TR-H2-17601.10 พื้นที่ 165.31 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
46,300 บาท
TR-H2-17601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
2
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
TR-H2-20501.10 พื้นที่ 189.61 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
53,100 บาท
TR-H2-20501.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
2
กว้าง
15.00
ลึก
18.00
TR-H2-21301.10 พื้นที่ 200.34 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
56,100 บาท
TR-H2-21301.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
17.50
ลึก
18.00
TR-H2-21601.10 พื้นที่ 204.86 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
57,400 บาท
TR-H2-21601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
18.50
ลึก
16.50
TR-H2-21701.10 พื้นที่ 204.00 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
57,100 บาท
TR-H2-21701.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
20.50
ลึก
15.00
TR-H2-22501.10 พื้นที่ 211.84 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
59,300 บาท
TR-H2-22501.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
22.00
CO-H1-16001.09 พื้นที่ 146.52 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
41,000 บาท
CO-H1-16001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก