แบบบ้านทั้งหมด 234 แปลน | แบบบ้านหน้า 17

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
18.00
MO-H1-11501.09 พื้นที่ 105.74 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,800 บาท
MO-H1-11501.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
18.50
MO-H1-09803.09 พื้นที่ 90.09 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,500 บาท
MO-H1-09803.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
18.50
MO-H1-09802.09 พื้นที่ 91.03 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,600 บาท
MO-H1-09802.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
18.00
MO-H1-09801.09 พื้นที่ 92.04 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,800 บาท
MO-H1-09801.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.50
ลึก
16.50
MO-H1-08002.09 พื้นที่ 71.56 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
10,700 บาท
MO-H1-08002.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
13.00
ลึก
17.50
MO-H1-07601.09 พื้นที่ 69.85 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
10,500 บาท
MO-H1-07601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.00
ลึก
16.50
MO-H1-07201.09 พื้นที่ 67.46 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
10,100 บาท
MO-H1-07201.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
12.50
ลึก
14.50
MO-H1-06102.09 พื้นที่ 56.00 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
8,400 บาท
MO-H1-06102.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
14.50
MO-H1-09701.09 พื้นที่ 88.77 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,300 บาท
MO-H1-09701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
18.50
MO-H1-11002.09 พื้นที่ 100.53 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,100 บาท
MO-H1-11002.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
18.50
MO-H1-10501.09 พื้นที่ 95.64 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
14,300 บาท
MO-H1-10501.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
20.50
ลึก
16.00
TR-H2-23301.10 พื้นที่ 222.45 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
62,200 บาท
TR-H2-23301.10