แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 16

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
16.50
MO-H1-11601.09 พื้นที่ 108.85 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,400 บาท
MO-H1-11601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
16.50
MO-H1-11001.09 พื้นที่ 101.20 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,200 บาท
MO-H1-11001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
19.50
MO-H1-13201.09 พื้นที่ 125.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,800 บาท
MO-H1-13201.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
17.00
MO-H1-13001.09 พื้นที่ 120.20 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,000 บาท
MO-H1-13001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.00
ลึก
20.50
MO-H1-09601.09 พื้นที่ 88.06 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
13,200 บาท
MO-H1-09601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
16.50
MO-H1-12001.09 พื้นที่ 111.50 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,700 บาท
MO-H1-12001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
15.00
MO-H1-09001.09 พื้นที่ 82.20 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
12,300 บาท
MO-H1-09001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
14.00
MO-H1-08001.09 พื้นที่ 72.00 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
10,800 บาท
MO-H1-08001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
19.50
MO-H1-11502.09 พื้นที่ 103.79 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,600 บาท
MO-H1-11502.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.00
ลึก
19.50
MO-H1-15703.09 พื้นที่ 143.74 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
40,300 บาท
MO-H1-15703.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.50
ลึก
20.50
MO-H1-18701.09 พื้นที่ 174.10 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
48,800 บาท
MO-H1-18701.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
22.00
MO-H1-13702.09 พื้นที่ 123.69 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
18,600 บาท
MO-H1-13702.09