แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 15

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
17.00
TR-H1-12601.10 พื้นที่ 118.04 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,700 บาท
TR-H1-12601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
17.50
TR-H1-12001.10 พื้นที่ 107.00 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
16,000 บาท
TR-H1-12001.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
19.50
MO-H1-11101.10 พื้นที่ 108.68 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,300 บาท
MO-H1-11101.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.50
ลึก
20.50
FF-H1-14001.09 พื้นที่ 135.66 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
37,900 บาท
FF-H1-14001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
17.00
FF-H1-10801.09 พื้นที่ 103.59 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
29,100 บาท
FF-H1-10801.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
17.00
FF-H1-10601.09 พื้นที่ 103.63 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
29,100 บาท
FF-H1-10601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
12.50
FF-H1-06101.09 พื้นที่ 59.62 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,800 บาท
FF-H1-06101.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.50
ลึก
18.50
MO-H1-15001.09 พื้นที่ 139.90 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
39,200 บาท
MO-H1-15001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
19.50
MO-H1-14801.09 พื้นที่ 138.74 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
20,800 บาท
MO-H1-14801.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
18.00
MO-H1-14601.09 พื้นที่ 137.32 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
20,600 บาท
MO-H1-14601.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
18.00
MO-H1-14001.09 พื้นที่ 128.50 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
19,300 บาท
MO-H1-14001.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
17.50
MO-H1-11801.09 พื้นที่ 107.58 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
16,200 บาท
MO-H1-11801.09