แบบบ้านทั้งหมด 235 แปลน | แบบบ้านหน้า 10

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
25.50
ลึก
26.50
TM-H1-19101.10 พื้นที่ 178.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
49,900 บาท
TM-H1-19101.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
26.00
ลึก
23.50
TM-H1-18201.10 พื้นที่ 171.68 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
48,000 บาท
TM-H1-18201.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
22.50
ลึก
25.50
TM-H1-17801.10 พื้นที่ 166.30 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
46,500 บาท
TM-H1-17801.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern, Thai Modern ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
19.50
ลึก
25.50
TM-H1-16401.10 พื้นที่ 155.07 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Thai Modern
43,400 บาท
TM-H1-16401.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
22.50
CO-H1-17301.09 พื้นที่ 159.10 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
44,600 บาท
CO-H1-17301.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.50
ลึก
20.50
CO-H1-15004.09 พื้นที่ 140.17 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
39,200 บาท
CO-H1-15004.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
26.00
CO-H1-15003.09 พื้นที่ 134.04 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
37,600 บาท
CO-H1-15003.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
19.50
CO-H1-15002.09 พื้นที่ 139.51 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
39,100 บาท
CO-H1-15002.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
19.00
CO-H1-14902.09 พื้นที่ 133.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
20,000 บาท
CO-H1-14902.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.50
ลึก
21.00
CO-H1-14901.09 พื้นที่ 132.25 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
19,800 บาท
CO-H1-14901.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
17.00
ลึก
17.50
CO-H1-14702.09 พื้นที่ 136.19 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
20,400 บาท
CO-H1-14702.09

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style, Contemporary Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
20.50
CO-H1-14701.09 พื้นที่ 131.53 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Contemporary Style
19,700 บาท
CO-H1-14701.09