แบบบ้านทั้งหมด 234 แปลน |

- แบบบ้าน

เรียงตามพื้นที่
NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
2
กว้าง
12.00
ลึก
14.00
TR-H2-106 พื้นที่ 123 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
22,140 บาท
TR-H2-106

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
2
กว้าง
11.50
ลึก
16.00
TR-H2-104 พื้นที่ 148 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Tropical Style
27,380 บาท
TR-H2-104

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
21.50
TR-H1-12301.10 พื้นที่ 114.56 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
17,200 บาท
TR-H1-12301.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
10.40
ลึก
10.90
MO-H1-10201.08 พื้นที่ 102 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
15,200 บาท
MO-H1-10201.08

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
3
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
21.00
TR-H1-14601.10 พื้นที่ 136.41 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
20,400 บาท
TR-H1-14601.10

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
15.50
TR-H1-08401.10 พื้นที่ 78.32 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
11,800 บาท
TR-H1-08401.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
14.50
ลึก
15.50
MO-H1-08201.10 พื้นที่ 79.03 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style
11,900 บาท
MO-H1-08201.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
4
จำนวนชั้น
2
กว้าง
24.00
ลึก
16.50
MO-H2-335 พื้นที่ 313.28 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
84,600 บาท
MO-H2-335

แบบร่าง ;
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
15.00
ลึก
16.50
TR-H1-10801.09 พื้นที่ 98.27 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
14,800 บาท
TR-H1-10801.09

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Modern Style, Modern Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
2
กว้าง
21.50
ลึก
17.50
MO-H2-50201.03 พื้นที่ 502 ตร.ม.
แบบบ้านสองชั้น Modern Style
136,000 บาท
MO-H2-50201.03

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
1
จำนวนชั้น
1
กว้าง
18.00
ลึก
12.50
TR-H1-09001.10 พื้นที่ 82.66 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
12,400 บาท
TR-H1-09001.10

NEW PLAN
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style, Tropical Style ,แบบบ้านชั้นเดียว,แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
จำนวนชั้น
1
กว้าง
16.00
ลึก
16.50
TR-H1-09601.09 พื้นที่ 86.22 ตร.ม.
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical Style
12,900 บาท
TR-H1-09601.09