ประวัติบริษัท

บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด Architect BKK Co.,Ltd จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอดมาได้ให้บริการรับออกแบบบ้าน ขายแบบบ้านสำเร็จรูป ที่ www.architect-bkk.com มาตั้งแต่ปี 2550

Architect-BKK ให้บริการรับออกแบบบ้าน สำนักงาน ขายแบบบ้านสำเร็จรูป แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น สไตล์ MODERN, TROPICAL, CONTEMPORARY และ สไตล์ CLASSIC สถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัท ให้ความสำคัญต่อการออกแบบ และได้ผลิตแบบบ้านมากหมายหลายสไตล์ ส่วนมากเป็นแบบบ้านสองชั้น และแบบบ้านสามชั้น ต่อมาเห็นว่ามีผู้สนใจสอบถามแบบบ้านชั้นเดียวมาเป็นจำนวนมาก บริษัทได้ตกลงจัดตั้งทีมงานสถาปนิก เพื่อผลิตออกแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสำเร็จรูป ที่ให้บริการ 2 รูปแบบ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.databkk.com และเลือกซื้อแบบสำเร็จรูปรวมเล่มได้ที่ร้านพันธมิตรกับบริษัท

3,044 views