บริการเรา

DataBKK ดาด้าบีเคเค เป็นเว็บไซต์ในเครือเว็บไซต์ www.architect-bkk.com โดยบริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด www.databkk.com เปิดให้บริการขายแบบบ้านสำเร็จรูป แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น บริการในรูปแบบ ออฟไลน์ และ ออนไลน์ ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบบ้านผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.databkk.com และสามารถนำไฟล์แบบบ้านไปพริ้นเพื่อใช้ขออนุญาตก่อสร้างได้เลย สำหรับบริการออฟไลน์จะมีบูธวางจำหน่ายแบบบ้านสำเร็จตามร้านพันธมิตรกับบริษัททั่วประเทศ


แบบบ้านดาวน์โหลด


แบบบ้านที่ให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ มีข้อมูลให้ด้งนี้

- ไฟล์ภาพจำลอง 3D Perspective
- ไฟล์ภาพ Floorplans
- ไฟล์ PDF แบบแปลนก่อสร้าง
- ไฟล์ PDF เล่มคำนวณ
- ไฟล์ PDF B.O.Q ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบบ้านที่วางจำหน่าย


แบบบ้านที่วางจำหน่ายตามร้าน Partner เป็นแบบบ้านสำเร็จรูปรวมเล่มบรรจุในกระบอกพลาสติกใส เป็นแบบชุดเดียวที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.databkk.com โดยแบบ 1 เล่มมีเอกสารดังนี้

- ภาพจำลอง 3D Perspective
- ภาพ Floorplans
- แบบแปลนก่อสร้าง
- ผังระบบ ไฟฟ้า ประปา
- เล่มคำนวณ
- ราคากลางค่าก่อสร้าง6,099 views