ดาวน์โหลดแบบบ้าน ได้อะไรบ้าง

ไฟล์ตัวอย่างทั้งหมด เมื่อดาวน์โหลดแบบบ้านเสร็จเรียบร้อย

ท่านซื้อแปลน แบบบ้านดาวน์โหลด 1 ชุด จาก DataBKK.com มีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดแบบบ้านครบชุด สามารถนำแบบแปลนไปให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบได้เลย
1 ภาพจำลองมุมต่างๆ 2 3D Perspective 3 แบบแปลนก่อสร้าง 4 ราคากลางค่าก่อสร้าง (B.O.Q)

1. โบรชัวแผ่นที่1
2. โบรชัวแผ่นที่2

แบบแปลนทั้งหมด

ไฟล์ข้อมูลประกอบแบบบ้านทั้งหมด

- ใบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ)
- รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ)
- สารบัญแบบ รายการสัญลักษณ์
- รายการประกอบแบบก่อสร้อง
- แผ่นที่โดยสังเขป, ผังโฉนด
- ฝังบริเวณ
- แปลนพื้นชั้นล่าง
- แปลนหลังคา
- รูปด้าน 1,2,3,4
- รูปตัด A,B,C
- แบบขยายประตู
- แบบขยายหน้าต่าง
- แบบบขยายห้องน้ำ
- แบบขยายบันใด
- แบบขยายระเบียงราวกันตก
- รายการประกอบไฟฟ้า
- ผังไฟส่องสว่าง
- ผังปลั๊กไฟ ปลั๊กโทรทัศน์ ปลั๊กโทรศัพท์
- ผังเครื่องปรับอากาศ
- แบบขยายบ่อเกรอะ บ่อกรองและบ่อซึม
- ผังระบบท่อน้ำชั้นล่าง ท่อน้ำประปา
- รายการประกอบแบบ วิศวกรรมโครงสร้าง
- ผังฐานราก
- ผังโครงสร้างคานพื้น
- ผังโครงสร้างคารหลังคา
- ผังโครงสร้างหลังคา
- ผังขยายฐานราก
- ผังขยายวิศวกรรม

ตัวอย่างไฟล์แบบแปลนทั้งหมด