ไม่ต้องเซ็น

ในบทความด้านล่างมีเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึง ไม่ต้องเซ็น เกี่ยวข้องกับ ไม่ต้องเซ็น สามารถเลือกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่รูปรายการด้านซ้ายได้เลยนะครับ

  • สร้างบ้านไม่เกิน 150 ตรม. สถาปนิก วิศวกร ไม่ต้องเซ็น แต่

    แต่ความกว้างช่วงเสาต้องไม่ถึง 5 เมตร หากช่วงเสา 5 เมตรขึ้นไป ต้องเซ็นต์รับรอง แม้ว่าพื้นที่จะไม่ถึง 150 ตรม   เกี่ยวกับบ้าน