5 ขั้นตอนการกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน เหนื่อยหน่อยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (มีภาพประกอบ 24 ภาพไล่อ่านให้หมดนะครับ)

หน้าหลัก » กู้เงินสร้างบ้าน โดย databkk May 8, 2017 4:20 am
01 reขนาด2


การกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน อาจมองว่าเป็นภาระหนึ่งในการสร้างปัจจัย 4 ซึงมนุษย์ต้องมีกันทุกคน เพียงแต่ความเหมาะสมของการสรรหาที่อยู่อาศัยนั้นเป็นไปตามกำลังได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง  ความต้องการแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน  แนวทางที่เราเสนอไว้ให้ทราบอาจแตกต่างบ้างตามเงื่อนไขของธนาคาร  ลำดับหลักๆมีดังนี้

02


แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก(เลื่อนลงอ่านให้ครบนะครับ เข้าใจง่าย)

03


ขั้นตอนที่ 1 สำรวจคุณสมบัติผู้กู้  เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ รับจ้างไม่ประจำ เจ้าของธุระกิจ  กิจกราขนาดต่างๆ ที่สามารถแสดงเอกสารรายรับได้ ไม่มีประวัติเสียด้านสินเชื่อมาก่อน ไม่อยู่ระหว่างติดแบ็คลิส  ชาวสวนเกษตรกรทั่วไปก็สามารถกู้สินเชื่อได้โดยใช้บัญชีเงินออมแสดงรายได้  เงินเข้าออกในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิจารณา(ในบางท่านอาจใช้หลักปฏิบัติวางแผนล่วงหน้าในการจัดกระแสในบัญชีอย่างรอบคอบซึ่งจะได้ผลการตอบรับจากธนาคารที่ดี)

04


มีที่ดินพร้อมใช้ประกอบการยื่นกู้  ใช้ที่ดินแปลงอื่นใช้กู้แต่สร้างอีกแปลงนั้นทำไม่ได้  กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างนั้นทำได้โดยการทำเอกสารจองที่ดินมาแนบการขอกู้ หากมีการชำระมัดจำบางส่วนให้ใช้ใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย

05


บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ล้มละลาย  ทุพลภาพ  ประกอบสัมมาอาชีวะ ธนาคารจะให้ระยะเวลาผ่อนกู้ขึ้นอยู่กับเวลาทำงานก่อนเกษียร  เพราะฉนั้นเรื่องอายุและระยะเวลาผ่อนชำระจะสัมพันธ์กัน  ผู้ที่จะกู้สินเชื่อควรมีอายุระหว่าง 20-50 ปี (เกินก็ได้ครับในกรณีที่ท่านสามารถผ่อนได้ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด)

06


ไม่มีประวัติเสียด้านสินเชื่อมาก่อน ไม่อยู่ระหว่างติดแบ็คลิส

08


ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสาร หลักฐานส่วนตัว ได้แก่สำเนาบัตรประชาน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน  เอกสารหลักฐานทางการเงินสลิบเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับผู้รับจ้างควรมีเอกสารรับรองการจ้างงาน สัญญาจ้าง  เป็นต้น ทั้งของตนเองและผู้ร่วมกู้(ผู้ร่วมกู้มีได้หลายท่านในการกู้ร่วม เพื่อแสดงรายได้รวมกันแล้วสามารถผ่อนชำระตามเกณฑ์ได้  หรือกู้ร่วมเพื่อแสดงเจตนาการเป็นเจ้าของบ้าน ที่ดินร่วมกัน)

09


เอกสารที่ใช้แนบได้ ได้แก่เอกสารสิทธิ์  โฉนด นส 3ก.นส 4ก.  (เอกสารเพื่อแสดงที่ทำกินใช้ไม่ได้ เอกสารแสดงสิทธ์ห้ามซื้อขายใช้ไม่ได้)

10


ทุกอย่าง ทำเสาเนาไม่เกิน 1 เดือนนะครับ

11


สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 1 ชุด

12


ขั้นตอนที่ 3 หาแบบสร้างบ้าน ในทางปฏิบัติเรื่องการหาแบบนั้น ทุกท่านน่าน่าจะหากันมาก่อนแล้ว  หากันมานานด้วย  แต่...บางท่านจะเสียเวลาเปล่าประโยชน์เมื่อกู้ไม่ผ่าน ก่อนมาถึงขั้นตอนนี้มีขั้นตอนที่ท่านควรปฏิบัติคือ นำเอกสารในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารก่อน เรียกว่า ฟรีแอ๊พปรูพ เพื่อทราบว่าท่านมีวงเงินกู้ได้เท่าไหร่  หรือลองทำเล่นในโปรเกรมการเช็คยอดเงินกู้ของเว็บไซด์ของธนาคารดูก็ได้  เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วค่อยมาหาแบบบ้านที่ไกล้เคียงกับวงเงินที่ได้รับ   เท่านี้การกู้สินเชื่อจะสมจริง

13


บริษัท ดาต้าบีเคเค จำกัด บริการใหท่านมีแบบบ้านได้สมใจ  ทั้งกรณีซื้อที่บริษัทผลิตสำเร็จแล้ว หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ในการออกแบบใหม่ได้

14


การยื่นกู้อาคาร บ้านขนาดไม่เกิน 150 ตรม. บางธนาคารไม่ต้องใช้ครับ

15


ขั้นตอนที่ 4 คัดหาช่าง  ผู้รับเหมา  บริษัทรับสร้างบ้าน  หรือสร้างกันเอง ส่วนนี้จะเป็นงานสำคัญและธนาคารต่างๆต้องการเอกสารการจ้างงานประกอบเอกสารยื่นกู้ด้วย  ในส่วนการรับเหมาท่านคงได้รับมาแล้วใช้แนบการยื่นกู้อย่างเดียว แต่สำหรับท่านที่ต้องการสร้างเอง ท่านต้องทำเอกสารนี้ขึ้นมาโดยให้ใช้ชื่อผู้ไดผู้หนึ่งที่ร่วมสร้างบ้านไม่ให้ชื่อตรงกับผู้กู้เป็นผู้รับทำงานจัดการก่อสร้าง(เสมือนผู้รับเหมา) ก็ทำได้

16


เอกสารสำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านแบบทั้งหลัง 1 ชุด เป็นผู้รับเหมารูปแบบบริษัท(ต้องมีหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นรับรองและตราประทับ) หรือส่วนบุคคล ก็ได้พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรอง

17


โปรดใช้ดุลพินิจด้วยตัวท่านเองครับ

18


ขั้นตอน 5 มาถึงกระบวนการยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  หากท่านเข้าสู่กระบวนการ ฟรีแอ๊พปรูพมาแล้ว  ก็จะง่ายมากเพราะเจ้าหน้าที่จะเคอยช่วยเหลือท่านในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมาอยู่แล้ว

19


เน้นธนาคารไกล้บ้านครับ การบริการ และการเบิกจ่ายงวดสะดวกกว่า

20


รอครับ ใจเย็นๆ

21


ผ่านครับ

22


เริ่มงาน ครับ

23


ชำระงวดผู้รับเหมา อย่าใช้เงินผิดประเภทนะครับ

24


ช่วงท้ายสุดก่อนได้รับบ้านจากผู้รับเหมา คือการนำงวดธนาคารงวดสุดท้ายจ่ายตามตกลงกัน

25


มาถึงขั้นตอนนี้  ถ้าท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

5 ขั้นตอนการกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน เหนื่อยหน่อยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (มีภาพประกอบ 24 ภาพไล่อ่านให้หมดนะครับ)


บทความ กู้เงินสร้างบ้าน

บทความเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้ กู้เงินสร้างบ้าน หรือเป็นบทความที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ