หมวดหมู่ บ้านคุณกิตติ สุราษฎร์ธานี

บทความเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้ บ้านคุณกิตติ สุราษฎร์ธานี หรือเป็นบทความที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ

บ้านคุณกิตติ หลังนี้สร้างเสร็จแล้วครับ สร้างตามแบบ รหัส MO-H1-08501.08 บ้านหลังนี้สร้างที่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บ้านหลังนี้ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น สำหรับท่านมาชอบบ้านสไตล์โมเดิร์น สนใจซื้อแบบไปก่อสร้าง http://www.databkk.com/details.php?id=22 และไล่ดูบ้านของคุณ บ้านคุณกิตติ ด้านล้างนี้ได้ครับ